Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ
Thông báo về việc đăng ký điều chỉnh lịch học các học phần tính chỉ - Học kỳ 2 năm học 2015 -2016
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 21:08

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 2 năm học 2015-2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo

1. Cho phép sinh viên đăng ký bổ sung các lớp học phần tín chỉ tại các portal http://tinchi.ftu.edu.vn và http//tinchi2.ftu.edu.vn

Thời gian: Từ 05/01/2016 đến hết 17h00 ngày 06/01/2016

2. Cho phép sinh viên đăng ký đổi lớp học phần tín chỉ online trong ngày 07/01/2016 tại các portal nói trên nếu các lớp học phần tín chỉ vẫn còn chỗ trống

3. Các trường hợp sinh viên còn đang nợ học phí sẽ bị khoá tài khoản và không cho phép đăng ký các học phần tín chỉ cũng như không cho phép thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016. Trường hợp sinh viên đã nộp học phí và chưa được cập nhật thông tin học phí trong account cá nhân, sinh viên mang theo Sao kê tài khoản ngân hàng đến Phòng Quản lý đào tạo (gặp Thày Lộc) để cập nhật thông tin và mở lại tài khoản

 
Thông báo đăng ký học ngành học thứ 2 chính quy - đợt 1 năm 2016
Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 23:09

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Kế hoạch học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2016
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 22:29

Xem chi tiết kế hoạch<<<

Xem chi tiết phân lịch theo Lớp/ Khoá<<<

Lưu ý: Sinh viên chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh theo quy định, có nguyện vọng tham gia học cùng đợt với K54 phải làm đơn xin học, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo (Gặp thày Tiệp) trước đợt học 1 tuần để được bố trí.

 
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016
Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 00:10

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2016
Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 03:29

Căn cứ Kế hoạch thực hiện các học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016Thời khóa biểu các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp theo hình thức nào đã được đăng ký học phần tương ứng vào account cá nhân. Sinh viên phải theo dõi kết quả đăng ký và nộp học phí đúng quy định

1. Các lớp học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy từ ngày 20/1/2016 (Thứ Tư), dành cho các đối tượng sinh viên đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp bằng hình thức TTTN theo quy định. Phân bổ cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc tham dự Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên
Thứ bảy, 16 Tháng 1 2016 16:05

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên, Nhà trường tiến hành tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2015 – 2016. Để tổ chức tốt Hội nghị, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo hỗ trợ tiền tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 21:03
Xem chi tiết<<<<
 
Thông báo xét chọn học bổng Dongbu năm 2015
Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 18:48

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Dongbu (Dongbu Culture Foundation), Hàn Quốc ngày 08/12/2015, năm học 2015-2016 Quỹ Dongbu sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương số tiền là 90.000.000đ. Quỹ Dongbu ủy quyền cho đối tác là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) phối hợp tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên Nhà trường. Tiêu chí xét chọn cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: Thông báo trả thẻ ngân hàng cho sinh viên K54
Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 23:49

Phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với Ngân hàng Vietcombank trả thẻ ngân hàng cho sinh viên K54

Thời gian: Ngày 14/12/2015, Sáng từ 08h30 - 11h30, Chiều từ 14h00 -16h00

Địa điểm: P. A401

Yêu cầu Lớp trưởng các lớp hành chính mang theo thẻ sinh viên đến để nhận cho cả lớp

 
Thông báo về việc cho phép sinh viên đăng ký bổ sung - học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thứ năm, 24 Tháng 12 2015 14:56

Căn cứ kết quả đăng ký các học phần tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, do một số sinh viên hiện còn chưa đăng ký đủ các học phần tín chỉ hoặc đăng ký sai điều kiện tiên quyết của môn học, Phòng Quản lý đào tạo thông báo và yêu cầu

1. Sinh viên phải kiểm tra lại điều kiện tiên quyết của các học phần đăng ký ở ngành 1, ngành 2 đặc biệt là các học phần đăng ký bổ sung ngoài tiến độ dự kiến

Từ ngày 24/12 đến hết 30/12/2015, cho phép sinh viên đăng ký bổ sung các học phần

Phân bổ thời gian cụ thể như sau:

- Các khóa trước khóa 52 (51, 50, 49....) đăng ký từ ngày 24 đến 27/12/2015

- Khóa 52: ngày 28 và 29/12/2015

- Khóa 53: ngày 29 và 30/12/2015

Lịch đăng ký cụ thể cho từng nhóm/ lớp hành chính sẽ được cập nhật trong portal cá nhân của sinh viên

Trong thời gian đăng ký bổ sung nói trên, sinh viên có thể đăng ký lại toàn bộ các học phần tín chỉ trong học kỳ.

2. Yêu cầu toàn bộ sinh viên cập nhật lại thông tin cá nhân trong portal cá nhân, quy trình cụ thể như sau:

- Chọn Cá nhân/ Thông tin cá nhân và kiểm tra lại thông tin cá nhân tại địa chỉ portal: http://tinchi2.ftu.edu.vn 

- Cập nhật các thông tin còn thiếu

Thông tin do sinh viên cập nhật sẽ được sử dụng trong quá trình liên hệ giữa sinh viên và nhà trường trong suốt quá trình học

 
Danh sách sinh viên chính thức được nhận học bổng Vietcombank
Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 15:40
Xem chi tiết<<<
 
Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí- Đợt 1 năm 2015-2016
Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 23:57
Xem chi tiết<<<
 
Học kỳ 2, năm học 2015-2016: THỜI KHOÁ BIỀU CHỈNH THỨC
Thứ năm, 24 Tháng 12 2015 23:38

Xem chi tiết<<<<

Lưu ý: Danh sách các lớp học phần tín chỉ chính thức đưa vào giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (Căn cứ theo Giấy báo giảng của các Khoa) sẽ được công bố ngày 31/12/2015.

 
Các bài viết khác...Đường dẫn  : Trang chủ