Phòng Quản lý đ o tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp năm 2015 - đợt tháng 7
Thứ tư, 03 Tháng 6 2015 09:44

Xem chi tiết<<<

Lưu ý: sinh viên các khoá, dự kiến đủ điều kiện được xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2015 cùng K50 chưa nộp đơn xin xét tốt nghiệp phải nộp bổ sung đơn trước ngày 10/6/2015. 

Quá thời hạn nói trên, sinh viên không nộp đơn sẽ không được đưa vào danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 6 và sẽ phải chờ xét ở các đợt kế tiếp

 
Thông báo tuyển sinh đi học Nhật Bản theo học bổng Mext
Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 14:19

Xem chi tiết<<<

Lưu ý: 

- SV tự chuẩn bị hồ sơ và tự đi nộp.
- Phiếu đăng ký dự tuyển nộp cho thầy Hưng đến 9h00 thứ 5, ngày 28/05/2015. Hẹn trả Phiếu đăng ký vào16h30 cùng ngày (thứ 5, ngày 28/05/2015)

 
Danh sách sinh viên được duyệt học chuyên ngành 2 - chính quy năm 2015 (đợt 1)
Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 14:16

Xem danh sách<<<

Lưu ý: sinh viên được phép đăng ký học các học phần thuộc chuyên ngành thứ 2 từ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

 
Thông báo về thời khóa biểu và thời gian đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ hè năm học 2014 - 2015
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 14:47

Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2014 - 2015 và Kế hoạch mở hoc kỳ phụ (kỳ hè năm học 2014  -2015), Thời khóa biểu Học kỳ Phụ (Kỳ hè năm học 2014 - 2015), Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký các học phần như sau:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 24/5 đến hết 29/5/2015

2. Quy định chung về đăng ký:

- sinh viên đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản cá nhân tại portal http://tinchi.ftu.edu.vn

- chỉ được đăng ký các học phần đã đáp ứng được điều kiện tiên quyết. Trường hợp sinh viên đăng ký học hoặc miễn học các học phần Tiếng Anh, phải tuân thủ đúng theo quy định của Khoa Tiếng Anh chuyên ngành.

- các học phần dự định học lại hoặc học cải thiện, sinh viên chỉ được đăng ký nếu học phần đó đã có điểm (D hoặc F). Trường hợp đăng ký các học phần hiện đang học trong học kỳ chính năm học 2014 - 2015, chưa thi hoặc chưa có điểm, nếu học phần đó trong học kỳ chính có điểm từ C trở lên, sinh viên sẽ bị nhận điểm F ở cả 2 lần đăng ký (trong học kỳ chính và trong học kỳ phụ)

- sau khi đăng ký, ngày 30/5/2015 sinh viên in 02 bản kết quả đăng ký học phần tín chỉ, ký và ghi rõ họ tên, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo 1 bản trước ngày 5/6/2015, 1 bản còn lại, sinh viên lưu và dùng để đối chiếu khi cần.

Ngày 05/6/2015, Phòng Quán lý đào tạo sẽ công bố Danh sách các học phần tín chỉ chính thức mở trong kỳ phụ (Lớp ngoại ngữ có sỹ số từ 30 trở lên, các lớp còn lại có sỹ số từ 50 trở lên). Nếu:

+ các lớp sinh viên đăng ký đủ số lượng, sinh viên sẽ được duyệt đăng ký và chính thức bắt đầu học từ ngày 1/7 theo đúng thời khóa biểu đã công bố. Trường hợp đã đăng ký thành công và muốn Hủy đăng ký, sinh viên phải làm đơn và gửi Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 5/6/2015

+ sinh viên đăng ký lớp không đủ số lượng để có thể mở, Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy kết quả đăng ký của học phần đó.

Thời gian nộp học phí: trước ngày 10/6/2015 - hình thức chuyển khoản qua VCB hoặc VIB. Đề nghị ghi rõ: "nộp học phí học kỳ phụ - sinh viên... mã sinh viên..."

Lưu ý:

+ Điểm của học kỳ phụ năm học 2014  -2015 sẽ được tính vào học kỳ 2 năm học 2014  -2015. Sinh viên lưu ý tiến độ học tập, thời khóa biểu cá nhân trong các kỳ học chính, đặc biệt là kỳ 1 năm học 2015 - 2016 để lựa chọn, đăng ký các học phần phù hợp với năng lực và thời gian cá nhân

+ Trường hợp sinh viên dự kiến hoàn thành nốt các học phần trong chương trình đào tạo để đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2015 -2016 cần xem lại các quy định có liên quan.

 
Thông báo về việc tổ chức mở kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2014 - 2015
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 10:56

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Mẫu đơn xin Thực tập giữa khoá
Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 09:58
Tải tại đây<<<<
 
Thông báo tổ chức thi lại học phần giáo dục thể chất 3 - Bơi
Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 15:32

Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Khoa Cơ bản (Bộ môn Giáo dục thể chất) tổ chức thi lại học phần Giáo dục thể chất 3 - Bơi, cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc hoàn thiện thủ tục tốt nghiệp đối với sinh viên
Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 11:04

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy - đợt 1 năm 2015 và Chương IV  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT) về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo thông báo và yêu cầu:

Đọc thêm...
 
Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương năm 2015
Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 10:19

Xem chi tiết Quy định<<<

Đọc thêm...
 Vietnam Time Clock


Đường dẫn  : Trang chủ