Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ
Học kỳ 2, năm học 2015-2016: Mở bổ sung một số lớp học phần tín chỉ cho giai đoạn 2
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 19:51

Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2015-2016, Thời khoá biểu Học kỳ 2 năm học 2015-2016, và đơn đề nghị mở thêm các lớp học phần tín chỉ có sự phê duyệt của các Khoa chuyên môn, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Đọc thêm...
 
Thông báo về kế hoạch và các công việc cần chuẩn bị cho Khóa 54 học Giáo dục Quốc phòng -An ninh năm 2016
Thứ hai, 21 Tháng 3 2016 18:08

1. Kế hoạch học tập:

Đọc thêm...
 
Lịch thi các học phần tín chỉ - Giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2015-2016
Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 15:40

Xem chi tiết<<<

Đọc thêm...
 
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng Misubishi năm 2016
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 17:50
Xem chi tiết<<<
 
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng LOTTE - 2016
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 17:10
Xem chi tiết<<<
 
Thông báo về việc đăng ký điều chỉnh lịch học các học phần tính chỉ - Học kỳ 2 năm học 2015 -2016
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 21:08

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 2 năm học 2015-2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo

1. Cho phép sinh viên đăng ký bổ sung các lớp học phần tín chỉ tại các portal http://tinchi.ftu.edu.vn và http//tinchi2.ftu.edu.vn

Thời gian: Từ 05/01/2016 đến hết 17h00 ngày 06/01/2016

2. Cho phép sinh viên đăng ký đổi lớp học phần tín chỉ online trong ngày 07/01/2016 tại các portal nói trên nếu các lớp học phần tín chỉ vẫn còn chỗ trống

3. Các trường hợp sinh viên còn đang nợ học phí sẽ bị khoá tài khoản và không cho phép đăng ký các học phần tín chỉ cũng như không cho phép thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016. Trường hợp sinh viên đã nộp học phí và chưa được cập nhật thông tin học phí trong account cá nhân, sinh viên mang theo Sao kê tài khoản ngân hàng đến Phòng Quản lý đào tạo (gặp Thày Lộc) để cập nhật thông tin và mở lại tài khoản

 
Thông báo đăng ký học ngành học thứ 2 chính quy - đợt 1 năm 2016
Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 23:09

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Kế hoạch học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2016
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 22:29

Xem chi tiết kế hoạch<<<

Xem chi tiết phân lịch theo Lớp/ Khoá<<<

Lưu ý: Sinh viên chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh theo quy định, có nguyện vọng tham gia học cùng đợt với K54 phải làm đơn xin học, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo (Gặp thày Tiệp) trước đợt học 1 tuần để được bố trí.

 
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016
Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 00:10

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2016
Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 03:29

Căn cứ Kế hoạch thực hiện các học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016Thời khóa biểu các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp theo hình thức nào đã được đăng ký học phần tương ứng vào account cá nhân. Sinh viên phải theo dõi kết quả đăng ký và nộp học phí đúng quy định

1. Các lớp học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy từ ngày 20/1/2016 (Thứ Tư), dành cho các đối tượng sinh viên đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp bằng hình thức TTTN theo quy định. Phân bổ cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc tham dự Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên
Thứ bảy, 16 Tháng 1 2016 16:05

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên, Nhà trường tiến hành tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2015 – 2016. Để tổ chức tốt Hội nghị, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...Đường dẫn  : Trang chủ