Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Quy định về cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương

Văn bản của nhà trường

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

QUY ĐỊNH

 

VỀ CẤP HAI VĂN BẰNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHNT-QLĐT  ngày 3 /12/ 2009 của

Hiệu trưởng trường  Đại học Ngoại thương )

 

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về việc học cùng lúc hai chương trình để được cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy đang học theo hệ thống tín chỉ hoặc niên chế tại trường Đại học Ngoại thương.
 2. Văn bản này được áp dụng đối với sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học chính quy.

          Điều 2. Quy định chung

 1. Sinh viên đại học hệ chính quy có nhu cầu khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng hệ chính quy thì phải đăng ký học cùng lúc hai chương trình.
 2. Chương trình đào tạo để sinh viên của một khóa học học cùng lúc hai chương trình là chương trình đào tạo đang áp dụng cho khóa học đó. Các chuyên ngành đào tạo của chương trình thứ hai do Hiệu trưởng quy định cụ thể.
 3. Đối với sinh viên học theo niên chế, việc quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét và cấp bằng tốt nghiệp của chương trình thứ hai được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QL-ĐT ngày 6/2/2007 của Hiệu trưởng trường Đai học Ngoại thương).
 4. Đối với sinh viên học theo hệ thống tín chỉ, việc quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét và cấp bằng tốt nghiệp của chương trình thứ hai được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

Điều 3. Điệu kiện để học cùng lúc hai chương trình

 1. Sinh viên tự nguyện đăng ký học cùng lúc hai chương trình.
 2. Đang là sinh viên hệ đại học chính quy, theo học một ngành đào tạo của Nhà trường và:

- Đã hoàn thành ít nhất học kỳ I của năm thứ nhất và không bị xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất đối với sinh viên học theo hệ thống tín chỉ.

- Đã hoàn thành năm học thứ nhất hoặc năm thứ hai của chương trình thứ nhất và có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 7,00 trở lên đối với sinh viên học theo niên chế.

 1. Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;
 2. Sinh viên có nguyện vọng học chương trình thứ hai phải làm đơn (theo mẫu của Nhà trường) gửi cho phòng Quản lý Đào tạo để Nhà trường xét và ra quyết định công nhận sinh viên học cùng một lúc hai chương trình. Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai là các chuyên ngành ngoại ngữ thương mại (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) phải dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào tương ứng, nếu đạt yêu cầu của khoa chuyên môn thì mới được xét vào học.
 3. Sinh viên học theo hệ thống tín chỉ đang học thêm chương trình thứ hai nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên học theo niên chế nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học đó đạt dưới 6,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở năm học tiếp theo.

Điều 4. Thời gian đào tạo

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. 

Điều 5. Quản lý điểm, kết quả học tập và xét tốt nghiệp

 1. Việc xét kết quả học tập  của sinh viên (cảnh báo kết qủa học tập, buộc thôi học, xét học bổng.v.v.) chỉ sử dụng kết quả học tập các học phần thuộc chương trình thứ nhất. Điểm các học phần riêng của chương trình hai không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ (TBCHK), trung bình chung tích lũy (TBCTL) cho chương trình thứ nhất, không dùng để xét học bổng mà chỉ dùng để tính điểm TBCTL cho chương trình thứ hai.
 2. Khi học chương trình thứ hai sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
 3. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

          Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên

 1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình có đủ điều kiện sẽ được cấp hai văn bằng và hai bảng điểm ứng với 2 chương trình đào tạo khi tốt nghiệp. Mỗi văn bằng và bảng điểm có giá trị pháp lý như khi hoàn thành từng chương trình riêng.
 2. Sinh viên học chương trình thứ hai sinh hoạt và chịu sự quản lý của lớp sinh viên trong chương trình thứ nhất theo đúng quy chế và các quy định hiện hành.
 3. Sinh viên phải đóng học phí cho các học phần riêng của chương trình thứ hai (kể cả học lại, học cải thiện điểm) theo quy định của Nhà trường. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí, chế độ học bổng cho sinh viên học chương trình thứ hai. Mức thu học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện cụ thể của Nhà

trường, đặc thù giảng dạy của từng chuyên ngành và có thể điều chỉnh theo từng năm học. Mức thu học phí được tính theo số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ của từng học phần của chương trình thứ hai. Học phí được thu vào đầu mỗi kỳ học và thu một lần cho tất cả các môn học trong kỳ.

 1. Ngoài các quy định ở khoản 1, 2 và 3 của điều này, mọi quyền lợi và nghĩa vụ khác sinh viên học chương trình thứ hai được hưởng như sinh viên chương trình thứ nhất.

          Điều 7. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh đến Hiệu trưởng thông qua Phòng Quản lý Đào tạo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16071477
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2718
7467
44265
15972601
63694
259365
16071477

Địa chỉ IP: 44.197.101.251
2023-12-09