Sidebar

Magazine menu

25
Fri, Jun

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO

Căn cứ Lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018 và Thời khóa biểu các lớp học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch và hướng dẫn đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Thời gian đăng ký

Đợt đăng ký lần thứ nhất:               từ ngày 30/06 đến hết ngày 10/07/2017

Đợt đăng ký lần thứ hai:                  từ ngày 15/07 đến hết ngày 25/07/2017

  1. Hình thức và số tín chỉ đăng ký:

Sinh viên đăng ký các học phần tín chỉ đủ điều kiện tiên quyết và còn chỗ trống online thông qua tài khoản cá nhân.

Số tín chỉ đăng ký:

stt

Xếp hạng

học lực

Số tín chỉ học lần 1, ngành 1

Ghi chú

Tối đa

Tối thiểu(*)

1

Yếu

18

12

Không giới hạn số tín chỉ học lại.

Sinh viên chủ động đăng ký học ngành 2 phù hợp với khả năng.

2

Bình thường

Không giới hạn

15

(*) Sinh viên phải đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu theo Quy chế

  1. Hướng dẫn đăng ký

3.1  Đối với sinh viên các lớp chương trình tiên tiến khóa 53, 54, 55:

stt

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

1.                   

Trước ngày 05/07/2017

Phòng Quản lý đào tạo sẽ đăng ký toàn bộ các lớp học phần theo đúng thời khóa biểu cho sinh viên

Sinh viên CTTT khóa K53, 54, 55 xem kết quả đăng ký.

Sinh viên CTTT các khóa khác tự liên hệ với các Văn phòng CTTT (kinh tế, QTKD) để được hướng dẫn cụ thể

2.                   

Ngày 15, 16/07/2017

Sinh viên đăng ký hủy lớp thông qua form hủy lớp online (công bố tại website http://qldt.ftu.edu.vn)

Sinh viên có nguyện vọng xin bảo lưu kết quả học tập, rút bớt học phần đăng ký vào thời gian này.

3.                   

Từ 01 đến 05/08/2017

Sinh viên in Bảng kết quả đăng ký các học phần tín chỉ, tập hợp nộp cho lớp trưởng lớp hành chính. Lớp trưởng lớp hành chính tổng hợp, sắp xếp và đóng quyển, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo từ trước ngày 15/8/2017 để lưu và đối chiếu kết quả khi cần

 

 

3.2  Đối với sinh viên các chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao tiếng Việt, chất lượng cao tiếng Anh các khóa

stt

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

1.                   

30/06 – 04/07/2017

Sinh viên được phép đăng ký học ngành 1, lần thứ nhất vào các lớp học phần tín chỉ.

Ưu tiên cho sinh viên đăng ký đúng theo phân bổ của thời khóa biểu và lớp hành chính

Lưu ý kiểm tra điều kiện tiên quyết của các học phần dự định đăng ký.

2.                   

05 – 10/07/2017

Sinh viên được phép đăng ký học ngành 1, ngành 2, học lại, cải thiện hoặc học vượt vào các lớp học phần tín chỉ còn chỗ trống, đủ điều kiện tiên quyết

Các trường hợp sinh viên không đăng ký được trong thời gian đăng ký đầu tiên có thể được đăng ký bổ sung trong thời gian này

3.                   

12/07/2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần tín chỉ chính thức đưa vào giảng dạy trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lớp học phần tín chỉ không đạt số lượng tối thiểu (20 sv/ lớp đối với các lớp Ngoại ngữ và 55 sv/ lớp đối với các lớp học môn chung), sẽ bị hủy và sinh viên sẽ phải chọn đăng ký sang lớp tín chỉ khác còn chỗ trống hoặc chờ đến đợt đăng ký của kỳ tiếp theo

4.                   

15, 16/07/2017

Tổ chức cho đăng ký hủy lớp thông qua form hủy lớp online (công bố tại website http://qldt.ftu.edu.vn)

Sinh viên lưu ý danh sách lớp hủy để lên kế hoạch đăng ký lại sang lớp học phần khác.

Trường hợp lớp dự kiến đăng ký bị trùng lịch với các lớp đã đăng ký, sinh viên phải chủ động hủy lớp bằng form online.

5.                   

17-25/07/2017

Tổ chức đăng ký lần 2

Sinh viên đăng ký tự do vào các lớp hành chính đủ điều kiện tiên quyết và còn chỗ trống.

6.                   

01 – 05/08/2017

Sinh viên in bản kết quả đăng ký, nộp cho lớp trưởng lớp hành chính

Lớp trưởng lớp hành chính tổng hợp, sắp xếp và đóng quyển, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 15/8/2017 để lưu và đối chiếu kết quả khi cần.

7.                   

07-18/8/2017

Phòng Quản lý đào tạo giải quyết các thắc mắc của sinh viên liên quan đến đăng ký học

Chỉ cho phép sinh viên hủy lớp, không cho phép đăng ký bổ sung hoặc chuyển lớp.

Lưu ý:

  1. Sinh viên còn đang nợ học phí của các kỳ học trước sẽ không được phép đăng ký học tiếp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.
  2. Mọi thắc mắc liên quan đến đăng ký và hủy lớp, sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo hoặc Cố vấn học tập tại Khoa chuyên môn để được giải đáp.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

8062835
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1721
15643
43968
7983264
170185
164661
8062835

Địa chỉ IP: 35.170.64.36
2021-06-25