Sidebar

Magazine menu

14
Fri, May

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG (30A) ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO

STT


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Năm tốt nghiệp THPT

Mã Ngành/ Nhóm ngành
 đăng ký xét tuyển

Mã tỉnh và mã trường nơi học THPT hoặc tương đương

Học lực

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

I. ĐỦ ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG

 

1

XTT01

Nguyễn Hồ Duyên

10/08/02

TT. Ba Tơ, Ba Tơ, Quảng Ngãi

2020

NTH03

THPT Ba Tơ

THPT Ba Tơ

THPT Ba Tơ

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Đủ điều kiện

2

XTT06

Nguyễn Thanh Trúc

20/11/02

TT Mường Khương, H. Mường Khương; T. Lào Cai

2020

NTH01-02

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Đủ điều kiện

3

XTT08

Thền Diệu Huyền

24/09/02

TT Mường Khương, H. Mường Khương; T. Lào Cai

2020

NTH02;

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Đủ điều kiện

II.KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIÊN TUYỂN THẲNG

 

STT


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Năm tốt nghiệp THPT

Mã Ngành/ Nhóm ngành
 đăng ký xét tuyển

Mã tỉnh và mã trường nơi học THPT hoặc tương đương

Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

1

XTT02

Trương Nguyễn Anh Thời

05/01/02

Xã Đăkhlơ, H. Kbang, T. Gia Lai

2020

NTH06

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Không thuộc đối tượng hỗ trợ NĐ 30A

2

XTT03

Dương Nguyễn Nhật Linh

18/09/02

Xã Đăkhlơ, H. Kbang, T. Gia Lai

2020

NTH03; NTH01-02; NTH02; NTH04

THPT Anh Hùng Núp

THPT Anh Hùng Núp

THPT Anh Hùng Núp

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Không thuộc đối tượng hỗ trợ NĐ 30A

3

XTT04

Nguyễn Thanh Nga

22/01/02

TT KBang, H. KBang, Gia Lai

2020

NTH03; NTH02; NTH01-02

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Không thuộc đối tượng hỗ trợ NĐ 30A

4

XTT05

Đinh Thị Thùy Trang

14/01/02

TT KBang, H. KBang, Gia Lai

2020

NTH01-02; NTH03; NTH01-01

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

THPT Lương Thế Vinh

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Không thuộc đối tượng hỗ trợ NĐ 30A

5

XTT07

Hoàng Xuân Tú

20/01/02

TT Mường Khương, H. Mường Khương; T. Lào Cai

2020

NTH01-02

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

THPT Mường Khương

Khá

Khá

Khá

Không đủ điều kiện theo quy định tuyển thẳng, UTXT của Nhà trường

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7794982
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5022
4923
25140
7735294
66993
114987
7794982

Địa chỉ IP: 35.175.212.130
2021-05-14