Sidebar

Magazine menu

25
Fri, Jun

Thời khóa biểu các lớp học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học (Đợt học tháng 3 năm 2019)

THÔNG BÁO

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 

và đề nghị điều chỉnh lịch các lớp Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học, Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học các lớp chính thức trong đợt thực hiện học phần tốt nghiệp lần thứ nhất năm 2019 như sau:

stt

Mã lớp

Tiến độ

Thời gian

Phòng học

Giảng viên

Đối tượng học

 

PPH102(2-1819).1_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 2 (7-9)

B508

C. Bình

Ngành Kinh tế quốc tế

 

PPH102(2-1819).1_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 5 (7-9)

B509

C. Bình

Ngành Kinh tế quốc tế

 

PPH102(2-1819).2_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 2 (7-9)

KTX201

C. Mai

Ngành Quản trị kinh doanh

 

PPH102(2-1819).2_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 4 (10-12)

KTX201

C. Mai

Ngành Quản trị kinh doanh

 

PPH102(2-1819).3_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 2 (10-12)

KTX201

C. Mai

Ngành Tài chính ngân hàng

 

PPH102(2-1819).3_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 5 (7-9)

KTX201

C. Mai

Ngành Tài chính ngân hàng

 

PPH102(2-1819).4_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 2 (4-6)

KTX301

C. Mai

Ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật

 

PPH102(2-1819).4_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 5 (4-6)

KTX301

C. Mai

Ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật

 

PPH102(2-1819).5_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 2 4-6)

KTX201

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung, Sinh viên ghép

 

PPH102(2-1819).5_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 4 (4-6)

KTX201

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung, Sinh viên ghép

 

PPH102(2-1819).6_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 3 (4-6)

B509

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế

 

PPH102(2-1819).6_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 5 (4-6)

B509

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế

 

PPH102(2-1819).7_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 4 (10-12)

B508

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế

 

PPH102(2-1819).7_LT

11/3-12/5/2019

Thứ 6(10-12)

B508

C. Phương

Ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế

 Sinh viên đủ điều kiện đã được đăng ký đầy đủ vào tài khoản tín chỉ cá nhân. Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký online

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

8063276
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2162
15643
44409
7983264
170626
164661
8063276

Địa chỉ IP: 35.170.64.36
2021-06-25