Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Học kỳ II năm học 2020-2021: Thời khóa biểu các lớp học phần tín chỉ và hướng dẫn sinh viên đăng ký học

Thời khóa biểu

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học

A – Đối với nhóm sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định

 

Đối với sinh viên khóa 59

- Sinh viên được Nhà trường đăng ký toàn bộ các lớp học phần theo đúng thời khóa biểu đã công bố

- Trường hợp đến ngày 12/01/2021, sinh viên chưa được đăng ký học tất cả các lớp học phần theo đúng lịch, lớp trưởng các lớp hành chính tổng hợp danh sách sinh viên chưa được đăng ký học, gửi cho Cán bộ quản lý lớp tại Phòng Quản lý đào tạo để được đăng ký bổ sung.

- Lưu ý lịch học học phần Giáo dục Quốc phòng An nin đã được công bố trước đây.

Đối với sinh viên các khóa khác

I - Sinh viên khóa 58

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí chủ động đăng ký theo định hướng tại thời khóa biểu đã công bố.

- Sinh viên có quyền được tự đăng ký lại các lớp học phần theo nguyện vọng cá nhân.

- Trường hợp sinh viên có nguyện vọng thay đổi lịch học học phần GDQP-AN, sinh viên phải làm đơn đề nghị điều chỉnh lịch học, gửi cho Phòng Quản lý đào tạo (Gặp Thày Tiệp) để được xem xét.

- Sinh viên các lớp ngành Ngôn ngữ thương mại đăng ký học phần Ngoại ngữ 2 thuộc chương trình đào tạo theo đúng đăng ký trước đây.

Nếu có nguyện vọng đăng ký ngoại ngữ 2 khác với thông tin đã đăng ký trước đây, sinh viên có thể chủ động lựa chọn ngoại ngữ khác nếu phù hợp với nguyện vọng cá nhân và lịch học của học phần GDQP-AN đã được công bố.

Lưu ý: Có 2 học phần Ngoại ngữ 2 – 1 và Ngoại ngữ 2 – 2 của các ngành ngôn ngữ thương mại, giảng dạy các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. Sinh viên đăng ký học phần Ngoại ngữ 2 -1 nào thì sẽ tiếp tục đăng ký học phần Ngoại ngữ 2 – 2 đó.

Sinh viên không đăng ký học coi như không có nguyện vọng học trong học kỳ II và phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập, gửi Phòng Quản lý đào tạo để được xem xét, giải quyết.

II - Sinh viên các khóa 55, 56, 57 và sinh viên chưa hoàn thành chương trình học, có nguyện vọng đăng ký học trong học kỳ II năm học 2020-2021: sinh viên đăng ký tự do vào các lớp học phần nếu đã hoàn thành nghĩa vụ học phí và đủ điều kiện đăng ký vào lớp.

Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- Sinh viên khóa 57: đăng ký trong các ngày 10 - 11/01/2021

- Sinh viên khóa 56 chưa hoàn thành chương trình đào tạo, có nguyện vọng đăng ký học lại, học cải thiện, ngành 2:

+ Nếu đủ điều kiện được làm khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 2: được đăng ký học cải thiện 1 hoặc một số học phần với thời lượng không quá 3 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP)

+ Nếu đủ điều kiện đi thực tập và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp: được đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung nội dung chương trình 1 hoặc một số học phần với thời lượng không quá 3 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP)

+ Trong thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp của kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên được tiếp tục đăng ký học ngành 2 với thời lượng không quá 15 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP)

Lưu ý:

  1. Trừ sinh viên Khóa 59, Sinh viên các khóa đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế phù hợp, đăng ký vào các lớp học phần Ngoại ngữ kết hợp phải nộp 01 bản photocopy chứng chỉ và xuất trình bản gốc vào buổi học đầu tiên của lớp học.

Sinh viên đăng ký vào các lớp đào tạo kết hợp mà không xuất trình được chứng chỉ quốc tế sẽ phải nhận điểm F cho học phần đã đăng ký.

  1. Sinh viên có chứng chỉ Tin học quốc tế nộp chứng chỉ cho Bộ môn Tin học (Khoa Cơ bản) từ ngày 18- 22/01/2021 tại Văn phòng Khoa Cơ bản và học tập theo hướng dẫn của Bộ môn Tin học và Giảng viên giảng dạy tại lớp học.

III - Sinh viên chương trình đặc biệt, không nợ học phí

- Sinh viên chương trình tiên tiến được đăng ký toàn bộ các lớp học phần theo lịch. Trường hợp học lại hoặc học cải thiện, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo

- Sinh viên chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật bản đăng ký học theo hướng dẫn của Viện VJCC

- Sinh viên các chương trình chất lượng cao khác đăng ký như sinh viên của chương trình tiêu chuẩn

B- Đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị khóa tài khoản, ngừng đăng ký học cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Sinh viên khóa 58, nếu bị khóa tài khoản sẽ phải nộp đầy đủ học phí còn thiếu và phải tự đăng ký học khi được mở lại tài khoản

Sinh viên

- đủ điều kiện về điểm và số tín chỉ để được làm tốt nghiệp, chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được xét, cho phép thực hiện học phần tốt nghiệp

- đang thực tập hoặc làm khóa luận tốt nghiệp, chuẩn bị xét tốt nghiệp còn nợ học phí sẽ không được xét.

Trường hợp có thắc mắc về học phí, sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch tài chính để được xem xét, giải quyết.

Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15364109
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4148
19719
63939
15212851
299718
434415
15364109

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23