Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh dành cho chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế và một số lưu ý

Thời khóa biểu

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Lịch tiến độ và thời khóa biểu năm học 2019-2020;

 

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-ĐHNT-QLĐT, ngày 05 tháng 7 năm 2018 về việc bổ sung phần tự chọn hình thức đào tạo trực tuyến kết hợp với giảng viên trên lớp (hình thức đào tạo kết hợp) vào đề cương các học phần ngoại ngữ (tiếng Anh)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Tổ chức các lớp Tiếng Anh 1 dành cho sinh viên Hệ đại học chính quy, các chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp theo 2 hình thức

1.1. Hình thức tiếng Anh kết hợp (20% trên lớp, 80% online)

a. Đối tượng dự học: Sinh viên thuộc chương trình, có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 trở lên và sinh viên có điểm thi phân loại tiếng Anh đầu vào đạt từ 75 điểm trở lên

b. Tổ chức lớp học: sinh viên được sắp xếp vào các lớp Tiếng Anh 1 - TAN141 (daotaokethop) tương ứng với trình độ, được bố trí học tiếng Anh 1 trong 6 tuần (tử 23/09-01/11/2019) và được bố trí học tiếp học phần Tiếng Anh 2 - TAN142 (daotaokethop) trong 6 tuần (từ 11/11-20/12/2019)

Học kỳ 2 năm học 2019-2020, sinh viên được bố trí học học phần Tiếng Anh 3 theo chương trình đào tạo

Lưu ý:

* Học phần Tiếng Anh 1 (với mã là TAN141) và tiếng Anh 2 (với mã là TAN142) dành cho lớp chất lượng cao khác hẳn về nội dung và yêu cầu so với học phần Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) (có mã là TAN131) và Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) (có mã là TAN132) - dành cho hệ tiêu chuẩn

* Trường hợp sinh viên không có nguyện vọng học ngay học phần Tiếng Anh 2 trong kỳ, có thể làm đơn xin Rút bớt học phần, gửi Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận tiếp sinh viên) để được hỗ trợ, hủy bớt học phần Tiếng Anh 2 trong kỳ

1.2 Hình thức Tiếng Anh học trên lớp (100% trên lớp)

a. Đối tượng dự học: sinh viên thuộc chương trình, không thuộc đối tượng học tiếng Anh kết hợp

b. Tổ chức lớp học: Sinh viên được sắp xếp vào các lớp Tiếng Anh 1 tương ứng, phù hợp với đối tượng

Trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, sinh viên được bố trí học học phần Tiếng Anh 2 (TAN142)

Lưu ý:

* Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phù hợp, chưa nộp cho Khoa Tiếng Anh chuyên ngành hoặc Phòng Quản lý đào tạo, nếu có nguyện vọng tham gia các lớp tiếng Anh kết hợp, đề nghị nộp bổ sung cho Phòng Quản lý đào tạo (Cô Quỳnh) vào ngày 26/9/2019 để được bố trí chuyển sang lớp tiếng Anh kết hợp phù hợp

* Học kỳ 2 năm học 2019-2020, nếu sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phù hợp, có nguyện vọng tham gia các lớp tiếng Anh kết hợp, nộp đầy đủ theo quy định sẽ được bố trí vào các lớp tiếng Anh kết hợp nếu đủ số lượng sinh viên để mở lớp tín chỉ

Xem chi tiết thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh dành cho chương trình CLC, ĐHNN tại đây<<<<

Xem chi tiết Danh sách phân lớp học Tiếng Anh dành cho chương trình CLC, ĐHNN tại đây<<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15363391
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3430
19719
63221
15212851
299000
434415
15363391

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23