Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jan

Tổng hợp tình hình thực hiện học phần tốt nghiệp của sinh viên Khóa 55 (chính thức)

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ 

 

Quy định về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Tổng hợp tình trạng học tập, rèn luyện và tài chính của sinh viên K55

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Về Danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp của Khóa 55: 

(i) Các sinh viên đã học đầy đủ số học phần tự chọn và học phần bắt buộc, đạt đủ số tín chỉ (130 tín chỉ đối với các chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại, 128 tín chỉ đối với Chương trình tiên tiến Quản trị, và 127 tín chỉ đối với các chuyên ngành còn lại), có điểm Trung bình chung học tập ở thang điểm 10 đạt từ 7.5 trở lên được bố trí vào danh sách viết Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

(ii) Các sinh viên không thuộc đối tượng tại mục (i) hoặc sinh viên còn đang nợ không quá 3 tín chỉ (chưa học hoặc chưa tích lũy) được bố trí đi thực tập tốt nghiệp và học bổ sung một học phần song hành

Xem chi tiết Danh sách tổng hợp tại đây<<<

2. Lưu ý về học phí của sinh viên:

(iii) Sinh viên còn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (theo thông báo của Phòng Kế hoạch tài chính) sẽ không được phép thực hiện học phần tốt nghiệp.

Yêu cầu: sinh viên nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 29/02/2020

(iv) Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí của tất cả các học phần, kể cả học phần tốt nghiệp trước ngày 30/05/2020

Trường hợp sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí, Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính rà soát, thông báo cho Khoa Chuyên môn để ngừng chấm và công nhận điểm của Học phần tốt nghiệp của sinh viên

3. Về việc điều chỉnh hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp

(v) Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp từ Khóa luận sang Thực tập tốt nghiệp và học học phần song hành đề nghị đăng ký vào form tại đây<<<

4. Về việc kiểm tra lại danh sách tốt nghiệp: Sinh viên cần kiểm tra lại danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp đề nghị điền vào form tại đây<<<

Trường hợp có thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo hoặc Khoa chuyên môn để được giải đáp

 

 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9655145
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1037
5994
1037
9605612
111404
206350
9655145

Địa chỉ IP: 54.224.117.125
2022-01-17