Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

HPTN 2022: DSSV làm học phần tốt nghiệp chính thức và một số lưu ý

Đăng ký tốt nghiệp

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2022

 

Căn cứ đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp của sinh viên các khóa thông qua hệ thống hỗ trợ thực hiện học phần tốt nghiệp https://eprofile.ftu.edu.vn

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:  

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2022

 

Căn cứ đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp của sinh viên các khóa thông qua hệ thống hỗ trợ thực hiện học phần tốt nghiệp https://eprofile.ftu.edu.vn

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:  

1. Về danh sách chính thức

 

Sinh viên đã đăng ký theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Hệ thống hỗ trợ đã được xem xét kết quả học tập các năm học và sắp xếp, cho phép làm Khóa luận hoặc đi thực tập (nếu đủ điều kiện).

Hệ thống đã gửi thông báo phê duyệt danh sách vào tài khoản đã đăng ký của sinh viên.

Đề nghị sinh viên chủ động đăng nhập lại vào hệ thống để kiểm tra kết quả.

Trường hợp có thắc mắc về danh sách, đề nghị thực hiện “Khảo sát số 001-2022: Kiểm tra HPTN; bổ sung minh chứng” Phòng Quản lý đào tạo tổng hợp, xem xét và trả lời.

Các trường hợp sinh viên khóa 56,55 xin làm KLTN chỉ được phê duyệt chính thức nếu có thời gian bảo lưu (có quyết định) phù hợp với nguyên tắc “chỉ làm KLTN ở kỳ học thực tế thứ 8 trở về trước”. Trường hợp từ kỳ học thứ 9 trở đi, sinh viên chỉ được làm TTTN.

Yêu cầu các sinh viên này cung cấp hình chụp minh chứng quyết định bảo lưu tại Khảo sát số 001-2022 nói trên để phòng QLĐT kiểm tra, chốt danh sách chính thức.

Trường hợp không có minh chứng cụ thể, sinh viên sẽ phải chuyển sang làm TTTN.

Thời gian điền và cung cấp bổ sung thông tin của Khảo sát số 001-2022: từ 10h00 – 20h00 ngày 24/02/2022

2. Về lịch học học phần song hành.

 

Căn cứ kết quả đăng ký, toàn bộ sinh viên đi thực tập tốt nghiệp sẽ được sắp xếp học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học (mã học phần PPH102 hoặc PPHE102).

Sinh viên đủ điều kiện sẽ được Phòng Quản lý đào tạo chủ động sắp xếp vào các lớp học tương ứng và học theo đúng lịch/ hình thức học được công bố.

Trường hợp có nguyện vọng muốn đổi sang lớp học phần khác, phù hợp hơn với lịch cá nhân, sinh viên thực hiện "Khảo sát số 002-2022: Đăng ký đổi hình thức HPTN, đổi lớp học phần song hành 2022" để Phòng Quản lý đào tạo xem xét, sắp xếp.

Thời gian thực hiện Khảo sát 002-2022: 10h00 – 17h00 ngày 25/02/2022

Lịch cụ thể tại đây:

Lưu ý:

- Tất cả các lớp học phần đều được bố trí 1 phần trực tiếp, 1 phần trực tuyến

- Danh sách sinh viên được phân vào các lớp học sẽ được cập nhật trực tiếp vào tài khoản tín chỉ của sinh viên

 

3. Về việc thay đổi hình thức, đăng ký bổ sung

 

3.1. Thay đổi hình thức

Một số sinh viên đã đăng ký thông tin đầy đủ, được duyệt thực hiện HPTN và có nguyện vọng thay đổi hìn thức từ KLTN sang TTTN hoặc ngược lại do nguyện vọng cá nhân. Với trường hợp này, đề nghị sinh viên thực hiện "Khảo sát số 002-2022: Đăng ký đổi hình thức HPTN, đổi lớp học phần song hành 2022" để được xem xét, điều chỉnh.

3.2. Đăng ký bổ sung

Các sinh viên chưa thực hiện đăng ký thực hiện HTPN theo hướng dẫn tại kế hoạch đề nghị đăng ký bổ sung vào hệ thống https://eprofile.ftu.edu.vn để được xem xét bổ sung vào danh sách.

Thời gian đăng ký: từ 10h00 đến 17h00 ngày 25/02/2022

Trường hợp không đăng ký coi như không có nguyện vọng và sinh viên phải chủ động đăng ký làm tốt nghiệp ở các đợt tiếp theo, sau khi công bố kế hoạch cho đợt mới.

 

4. Về xử lý các trường hợp không đủ điều kiện

 

4.1. Sinh viên đăng ký làm KLTN, không đáp ứng được các điều kiện:

- không đủ điểm (từ 7.50 trở lên)

- không đủ tín chỉ (130 tín chỉ trở lên đối với các ngành NNTM, 128 đối với QTKDQT – CTTT, 127 đối với các chương trình còn lại)

Cần kiểm tra lại điểm học tập. Trường hợp chưa có đủ điểm, chưa được chuyển điểm, yêu cầu sinh viên nhanh chóng liên hệ để cập nhật điểm/ chuyển điểm.

4.2. Sinh viên đăng ký làm TTTN:

- Sinh viên không đáp ứng được đủ điều kiện về tín chỉ (còn nợ không quá 3 tín chỉ - không tính HPTN và các học phần GDTC, GDQP) mà chưa lên đủ điểm hoặc chưa chuyển điểm đề nghị liên hệ với GVGD các lớp tín chỉ hoặc các Phòng/Ban QLĐT để được nhanh chóng cập nhật điểm.

- Sinh viên được cập nhật bổ sung điểm, đáp ứng điều kiện và có nguyện vọng chuyển sang làm KLTN phải đăng ký lại hình thức thông qua Khảo sát số 001-2022 nói trên.

Ngày 25/02/2022: Phòng Quản lý đào tạo sẽ tổng rà soát lần cuối toàn bộ các đơn đăng ký của sinh viên, đối sánh với Bảng tổng hợp kết quả học tập mới nhất. Trường hợp không đủ điều kiện làm KLTN và đủ điều kiện làm TTTN, yêu cầu sinh viên đăng ký lại hình thức thông qua Hệ thống.

Thời gian đăng ký lại hình thức: 10h00-19h00 ngày 26/02/2022, thực hiện thông qua Hệ thống tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn

 

5. Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm đơn vị đi thực tập tốt nghiệp

 

Để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm đơn vị thực tập tốt nghiệp, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (FSSC) và Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp (iEIT) có chương trình giới thiệu đơn vị thực tập cho sinh viên.

Chi tiết xem tại đây:

Thông tin hỗ trợ sinh viên của Trung tâm hỗ trợ sinh viên xem tại đây<<<

Thông tin hỗ trợ sinh viên của Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp xem tại đây<<<

Danh sách một số đơn vị đối tác sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập thông qua Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp:

STT

Tên công ty

Vị trí

Số lượng

1

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

09

1.1

Xuất nhập khẩu

04

1.2

Nghiên cứu thị trường

02

1.3

Thương mại điện  tử

02

1.4

Marketing

02

1.5

Pháp chế

01

2

Viện Dầu khí Việt Nam

02

2.1

Nghiên cứu thị trường

01

2.2

Marketing

01

3

Công ty CP WICOM

03

 

Bán hàng – CSKH

02

 

Phát triển dự án

01

4

Công ty CP A.R.T

Bán hàng – CSKH

01

5

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

03

 

Bán hàng – CSKH

02

 

Marketing

01

6

Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

Marketing

02

 

6. Hướng dẫn các link khảo sát

 

Các Khảo sát số 001, 002 - 2022 được tạo và thực hiện thông qua ứng dụng Sổ tay điện tử FTU e-Home.

Sinh viên đăng nhập bằng app hoặc đăng nhập thông qua website https://ftu.aisenote.com, lựa chọn menu Khảo sát và điền đầy đủ thông tin vào các Khảo sát theo yêu cầu

7. Về việc cập nhật thông tin lĩnh vực nghiên cứu, đề tài và tên đơn vị thực tập

 

Phòng Quản lý đào tạo yêu cầu sinh viên:

7.1 Liên hệ với giảng viên hướng dẫn, xin ý kiến về lĩnh vực nghiên cứu, xác định đề tài nghiên cứu (Đối với sinh viên làm KLTN) hoặc báo cáo về đơn vị thực tập tốt nghiệp (tên, lĩnh vực thực tập, phòng ban thực tập)

7.2: Trước ngày 15/03/2022, sinh viên phải cập nhật đầy đủ các thông tin:

a. Đối với sinh viên làm KTLN: cập nhật lĩnh vực nghiên cứu, tên đề tài chính thức và danh sách các tài liệu tham khảo (nếu có) vào Hệ thống hỗ trợ

b. Đối với sinh viên đi TTTN: cập nhật thông tin đầy đủ của đơn vị đến thực tập, tên người hướng dẫn tại các đơn vị thực tập.

Nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với người hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp của sinh viên để tìm hiểu về kết quả thực tập, thái độ, kỹ năng của sinh viên trước 15/04/2022.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13852334
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6551
13803
20354
13737356
347005
274414
13852334

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30