Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Kế hoạch đăng ký học tập - giai đoạn 2, học kỳ 2 năm học 2021-2022

Đăng ký học

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021-2022;

 Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 các khóa như sau: 

1. Thời gian đăng ký, hủy đăng ký:

a. Thời gian hủy đăng ký:

- Từ 10h00 ngày 31/3/2022 đến 12h00 ngày 01/4/2022

- Chỉ cho phép hủy đăng ký các môn học trong giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022; Không cho phép đăng ký bổ sung.

- Sinh viên căn cứ lịch học cá nhân và điều kiện tiên quyết để hủy môn học, xem danh sách sinh viên vi phạm tiên quyết tại:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsa-CojgQzYa4I4frPnfC1TKud0_pI2X/edit?usp=sharing&ouid=113715191052323703929&rtpof=true&sd=true

- Đối tượng: Toàn bộ sinh viên các khóa (trừ K60)

b. Thời gian đăng ký bổ sung:

- Từ 10h00 ngày 02/4/2022 đến 20h00 ngày 08/4/2022

- Chỉ cho phép đăng ký bổ sung các môn học trong giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022

- Đối tượng: Toàn bộ sinh viên các khóa (trừ K60)

2. Công bố kết quả đăng ký: ngày 12/4/2022

3. Lưu ý:

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu, cân nhắc lịch học, lịch thi để tránh trùng lịch thi cuối kỳ hoặc lịch thi cuối kỳ quá dày, không thể hoặc khó khăn khi tham gia học và thi.

a. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học (sinh viên đăng ký không đúng tiên quyết sẽ bị hủy kết quả đăng ký), dự kiến đối tượng học, đảm bảo:

- Sinh viên có học lực bình thường: đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ

- Sinh viên có học lực yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ

b. Đối với sinh viên đang thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022:

+ Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp

+ Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp - được đăng ký học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng)

+ Sinh viên đang làm Thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

c. Sinh viên chỉ đăng ký thông qua hệ thống tín chỉ ftugate.ftu.edu.vn.

d. Sau khi kết thúc đăng ký, đề nghị sinh viên in lịch học cá nhân theo dạng học kỳ để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16072028
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3269
7467
44816
15972601
64245
259365
16072028

Địa chỉ IP: 44.197.101.251
2023-12-09