Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Kế hoạch đăng ký tín chỉ giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Kế hoạch đăng ký học tập

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022,


Phòng QLĐT thông báo:
1. Cho phép sinh viên các khóa đăng ký học tập giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Không cho phép hủy đăng ký các môn học của giai đoạn 1.
2. Thời gian thực hiện: Từ 10h ngày 10/10/2021 đến 16h ngày 11/10/2021

Lưu ý:
- Sinh viên kiểm tra Chương trình đào tạo và điều kiện học tập để đăng ký môn học phù hợp theo quy định hiện hành.
- Sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN tối đa 3 tín chỉ.
- Sinh viên đang thực hiện Thực tập tốt nghiệp CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ HỌC LẠI/HỌC CẢI THIỆN tối đa 3 tín chỉ.
- Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đăng ký môn học. Sau khi kết thúc đăng ký, đề nghị sinh viên in Thời khóa biểu cá nhân dạng học kỳ để học tập theo đúng thời khóa biểu.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375715
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
450
5608
11189
9318080
38324
181451
9375715

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08