Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: Kế hoạch đăng ký bổ sung và một số lưu ý

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ 

 

Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2020-2021 - các lớp học phần tín chỉ (chính thức), lịch thi dự kiến và một số lưu ý

Hướng dẫn sinh viên Khóa 58 đăng ký các học phần tín chỉ

Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức đăng ký bổ sung các lớp học phần tín chỉ (bao gồm cả kế hoạch hủy lớp học phần), cụ thể như sau:

1. Về việc chuẩn bị đăng ký bổ sung:

- Xem chi tiết kết quả đăng ký thành công tại đây<<<

- Xem chi tiết Danh sách hủy các lớp học phần tín chỉ tại đây<<<

a. Về việc kiểm tra lại thời khóa biểu, rà soát điều kiện tiên quyết: căn cứ vào kết quả đăng ký ở thời điểm hiện tại, một số sinh viên hiện đăng ký không đúng điều kiện tiên quyết của học phần hoặc đăng ký sai, cụ thể:

- đăng ký môn có tiên quyết sau môn là điều kiện tiên quyết

- đăng ký song song môn tiên quyết...

- đăng ký sai mã môn học, đăng ký vào các học phần không tồn tại trong chương trình đào tạo (sinh viên chương trình tiêu chuẩn đăng ký sang các lớp của chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến hoặc ngược lại)

- đăng ký quá nhiều môn hoặc lịch đăng ký quá dày dẫn đến trùng lịch thi (đã công bố dự kiến)

vì vậy, Phòng Quản lý đào tạo yêu cầu tất cả sinh viên đăng ký sai điều kiện tiên quyết phải hủy các lớp không đủ điều kiện học, đăng ký lại các học phần theo đúng quy định của chương trình đào tạo

b. Về việc điều chỉnh lịch học: Một số lớp học phần sẽ bị hủy lớp do không đủ số lượng sinh viên đăng ký để duy trì lớp học và một số lớp được mở bổ sung theo đề nghị của sinh viên

Vì vậy, sinh viên có liên quan đến các lớp học phần bị hủy hoặc có nguyện vọng điều chỉnh lại lịch đăng ký có thể tự điều chỉnh các lớp học bằng cách hủy các lớp học không có nguyện vọng, chờ đăng ký bổ sung nếu còn chỗ trống và đủ điều kiện tiên quyết

c. Về trách nhiệm đăng ký học và các công việc sau khi đăng ký

- Sinh viên có trách nhiệm tự sử dụng tài khoản tại hệ thống http://ftugate.ftu.edu.vn để đăng ký các lớp học theo nguyện vọng cá nhân. Nghiêm cấm sử dụng các công cụ hoặc các tools hỗ trợ đăng ký học từ bên ngoài vì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống và việc đăng ký bình thường của các sinh viên khác.

- Sinh viên phải tự lưu, bảo quản kết quả đăng ký. Kết quả đăng ký học chỉ được chấp nhận là hợp lệ khi kết thúc thời gian đăng ký của toàn bộ đợt đăng ký. Nghiêm cấm các hành vi làm giả Phiếu đăng ký học.

2. Về cách thức và thời gian đăng ký:

a. Tổ chức đăng ký online thông qua hệ thống http://ftugate.ftu.edu.vn

b. Thời gian đăng ký:

B1 - Hủy lớp học phần (cho toàn bộ sinh viên): từ 08h00 ngày 28/07 đến hết 15h00 ngày 30/07/2020

B2 - Đăng ký bổ sung lớp học: từ 08h00 ngày 01/08 đến hết 17h00 ngày 06/08/2020, phân bổ cụ thể như sau:

- Các khóa 56, 55 trở về trước: từ 08h00 ngày 01/08/2020 đến hết 12h00 ngày 02/08/2020

- Khóa 57:

+ Ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: từ 14h00 ngày 02/08/2020 đến hết 12h00 ngày 03/08/2020

+ Các ngành khác: từ 14h00 ngày 03/08/2020 đến hết 12h00 ngày 04/08/2020

- Khóa 58

+ Ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: từ 14h00 ngày 04/08/2020 đến hết 12h00 ngày 05/08/2020

+ Các ngành khác: từ 14h00 ngày 05/08/2020 đến hết 12h00 ngày 06/08/2020

c. Kiểm tra kết quả đăng ký, thông báo danh sách các lớp học phần tín chỉ và thời khóa biểu chỉnh thức kèm lịch thi: trước 17h00 ngày 08/08/2020

3. Công nhận kết quả đăng ký học và tổ chức giảng dạy: Phòng Quản lý đào tạo yêu cầu toàn bộ sinh viên phải in ra 01 bản Phiếu đăng ký các học phần tín chỉ, nộp cho lớp trưởng lớp hành chính trước ngày 17/08/2020

Lớp trưởng các lớp hành chính có trách nhiệm đóng quyển Phiếu đăng ký của sinh viên, nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/08/2020 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15363930
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3969
19719
63760
15212851
299539
434415
15363930

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23