Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Kế hoạch đăng ký các học phần tín chỉ - Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập, năm học 2019-2020, Phòng Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký khối lượng học tập dành cho sinh viên

các khóa/ chuyên ngành - học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Về thời gian đăng ký: Từ ngày 26/7 đến hết ngày 01/8/2019

2. Hình thức đăng ký

a. Đối với sinh viên khóa 57, sinh viên chương trình tiên tiến: Nhà trường sẽ sắp xếp và đăng ký cho sinh viên. Trường hợp sinh viên có nguyện vọng muốn đổi hoặc hủy lớp tín chỉ do đã học (học trước trong kỳ hè hoặc học vượt ở kỳ trước đó) sinh viên có thể chủ động hủy lớp online thông qua website

b. Đối với sinh viên các khóa/ ngành khác với đối tượng ở điểm (a) trên đây: đăng ký online thông qua hệ thống quản lý giảng dạy và học tập online tại website http://tinchitest.ftu.edu.vn

Lưu ý:

Toàn bộ quá trình đăng ký, điều chỉnh, hủy lớp sẽ hoàn tất trước ngày 19/8/2019 và chỉ làm online.

Lớp trưởng các lớp hành chính là đầu mối liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo và các Phòng/Ban chuyên môn

3. Các bước đăng ký:

a. Chuẩn bị:

- Sinh viên kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân tại hệ thống tinchi cũ (http://tinchi.ftu.edu.vn hoặc http://tinchi2.ftu.edu.vn), đặc biệt là các thông tin về điểm, về học phí...

Trường hợp còn đang nợ học phí của các kỳ học trước đây, yêu cầu phải hoàn thành trước 17h00 ngày 15/8/2019

- Kê khai thông tin cá nhân:

Sinh viên đăng nhập tại website http://tinchitest.ftu.edu.vn, xem hướng dẫn và phải kê khai lại toàn bộ thông tin cá nhân (cập nhật mới nhất vào hệ thống).

Trường hợp không hoàn tất kê khai thông tin cá nhân, sinh viên sẽ không thể sử dụng các chức năng tiếp theo của hệ thống

b. Kiểm tra thông tin chương trình đào tạo, thông tin cá nhân và các thông tin khác đã được cập nhật vào hệ thống

- Trong thời gian từ ngày 25-28/7/2019, Nhà trường sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu sinh viên từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Sinh viên theo dõi các thông tin cá nhân của mình, nếu có sai sót

+ Sinh viên làm kiến nghị kiểm tra và điều chỉnh thông tin kèm theo minh chứng là bản chụp thông tin cá nhân từ hệ thống cũ

+ Gửi toàn bộ đơn và minh chứng cho lớp trưởng lớp hành chính

+ Trước ngày 15/8/2019 lớp trưởng lớp hành chính tập hợp kiến nghị và minh chứng của sinh viên trong lớp, nộp cho Bộ phận tiếp sinh viên – Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, cập nhật lại thông tin chính xác vào hệ thống

c. Xem thời khóa biểu chung của toàn trường

- Sinh viên xem thời khóa biểu đã được cập nhật vào hệ thống quản lý học tập

- Đối chiếu thời khóa biểu tại hệ thống, kiểm tra số lượng các học phần trong phạm vi được đăng ký so với Kế hoạch mở lớp đã được phòng Quản lý đào tạo công bố trước đây.

Trường hợp số môn dự kiến được đăng ký thiếu so với tổng số môn được phân bổ, để nghị báo cáo cho Phòng Quản lý đào tạo thông qua chức năng livechat tại website http://qldt.ftu.edu.vn hoặc ngay tại website http://tinchitest.ftu.edu.vn

- Lên kế hoạch đăng ký học phần dự kiến: sinh viên lên kế hoạch dự kiến đăng ký học tập trong kỳ 1 năm 2019-2020

Lưu ý:

* Về số tín chỉ được phép đăng ký

+ Sinh viên đang xếp hạng học lực Bình thường: đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ đối với các học phần học lần 1 ngành 1)

(Trong trường hợp này, không có giới hạn số tín chỉ tối đa, tuy nhiên, Phòng Quản lý đào tạo khuyến cáo sinh viên không nên đăng ký quá 33 tín chỉ/ 1 kỳ học vì sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp và tham gia dự thi

Không giới hạn số tín chỉ học lại, học cải thiện hoặc ngành 2

Sinh viên đang trong giai đoạn hoàn thành chương trình học (đang học các học phần cuối cùng của chương trình đào tạo) – không giới hạn số tín chỉ tối thiểu)

+ Sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa là 18 tín chỉ

(Trường hợp này chỉ giới hạn số tín chỉ tối đa/ tối thiểu của ngành học thứ nhất, không giới hạn số tín chỉ của các học phần học lại hoặc cải thiện.

Sinh viên có học lực loại Yếu không được học ngành 2 – kể cả đã đăng ký và được duyệt cho phép học ở các học kỳ trước đó, cho đến khi cải thiện được kết quả học tập, và được xếp loại học lực Bình thường)

* Về điều kiện đăng ký

- Sinh viên chỉ được phép đăng ký học vào các lớp học phần nếu đã có đủ điều kiện tiên quyết của học phần

- Sinh viên học ngành 2 chỉ được phép đăng ký vào các lớp học phần nếu lớp học phần đó còn chỗ trống (sau khi sinh viên học ngành 1 đã hoàn tất đăng ký)

d. Đăng ký học

Sinh viên lựa chọn học phần, lớp học phần theo danh mục lựa chọn tại website và tiến hành đăng ký

Yêu cầu lựa chọn đúng tính chất của ngành học (ngành 1/ ngành 2) hoặc lượt học (học lần 1/ lần 2 – học lại hoặc cải thiện)

Lưu ý:

* Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh CEFR, VSTEP, TOEIC, IELTS, APTIS, TOEFL iBT được phép đăng ký tham dự vào các lớp tiếng Anh giảng dạy theo hình thức kết hợp (miễn 2 hoặc 4 kỹ năng) phù hợp.

* Khuyến nghị:

+ Có chứng chỉ loại nào thì đăng ký vào các lớp tương ứng

+ Chỉ chấp nhận cho phép vào lớp đối với sinh viên đã có chứng chỉ, còn giá trị tính đến ngày bắt đầu của lớp học. Trường hợp đã thi mà chưa có chứng chỉ hoặc đang đăng ký thi và chưa có điểm thì không nên đăng ký vào lớp

+ Sinh viên phải xuất trình bản gốc của chứng chỉ và nộp 01 bản photocopy của chứng chỉ vào buổi đầu tiên của lớp học phần.

+ Sinh viên không có chứng chỉ phù hợp, cố tình đăng ký vào các lớp miễn 2 hoặc 4 kỹ năng sẽ phải nhận điểm F cho học phần đã đăng ký

Trường hợp có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập ở các khoa chuyên môn hoặc Bộ phận tiếp sinh viên của Phòng Quản lý đào tạo để được hỗ trợ/ hướng dẫn

4. Phân bổ thời gian đăng ký cho từng khối ngành

 

* Từ 15h00 ngày 26/7/2019 đến hết 12h00 ngày 27/7/2019: tổ chức đăng ký cho sinh viên hệ chất lượng cao, chương trình định hướng nghề nghiệp, ngôn ngữ thương mại và chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

* Từ 14h00 ngày 27/7/2019 đến 18h00 ngày 28/7/2019: tổ chức đăng ký cho sinh viên ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế - tất cả các khóa/lớp

* Từ 08h00 ngày 29/7/2019 đến 15h00 ngày 30/7/2019: Tổ chức đăng ký cho sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật, Kế toán – Kiểm toán…

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15362911
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2950
19719
62741
15212851
298520
434415
15362911

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23