Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Học kỳ 2, năm học 2017-2018: Thông báo tổ chức hủy lớp và đăng ký bổ sung các học phần tín chỉ - Giai đoạn 2

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ lịch tiến độ và thời khóa biểu và kết quả đăng ký các học phần tín chỉ của sinh viên cũng như tiến độ đăng ký học ngành 2 chính quy trong học kỳ 2 năm học 2017-2018, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

  1. Cho phép sinh viên có nguyện vọng hủy các lớp của giai đoạn 2 đăng ký hủy lớp online (Form tại đây<<<) để rút bớt các học phần đã đăng ký trong giai đoạn 2 hoặc để đăng ký sang các lớp học phần khác còn chỗ trống.

Lưu ý:

- Sinh viên được phép hủy 1 hoặc toàn bộ các lớp học phần của giai đoạn 2 theo nhu cầu cá nhân nhưng phải đảm bảo số tín chỉ tối thiểu quy định cho từng nhóm đối tượng sinh viên, cụ thể:

+ Sinh viên có học lực Bình thường: phải đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ học lần 1 cho ngành học thứ nhất

+ Sinh viên có học lực Yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa là 18 tín chỉ học lần 1 cho ngành học thứ nhất.

Trường hợp có học lực xếp loại Yếu có nguyện vọng đăng ký nhiều hơn 18 tín chỉ học lần 1, sinh viên phải có đơn đề nghị tăng số tín chỉ đăng ký tối đa và phải được phòng Quản lý đào tạo đồng ý.

(Không tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh và các học phần học lại, học cải thiện)

 

- Sau khi hủy lớp, sinh viên có thể đăng ký sang lớp khác của học phần đó hoặc đăng ký sang học học phần khác nếu lớp học phần:

+ sinh viên đáp ứng được điều kiện tiên quyết quy định trong chương trình đào tạo

+ còn chỗ trống

  1. Tổ chức đợt đăng ký bổ sung các học phần tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ ngày 19/3 đến hết 01/4/2018, cụ thể như sau:

Khóa học

Thời gian đăng ký

Hình thức đăng ký

50, 51, 52, 53

Từ 19/3 đến 25/3/2018

 online

54

Từ 24/3 đến 29/3/2018

 online

55

Từ 26/3 đến 01/4/2018

 online

Trong thời gian nói trên, sinh viên có thể đăng ký học lần 1, học lại, học cải thiện các học phần thuộc ngành học thứ nhất và ngành học thứ 2.

** Lưu ý: Trường hợp sinh viên khóa 56 (hiện đang là sinh viên năm thứ nhất có nguyện vọng đăng ký bổ sung hoặc rút bớt học phần tín chỉ (của cả ngành 1 và ngành 2 - nếu đã đăng ký thành công): đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn và hỗ trợ (nếu cần)

Các trường hợp là sinh viên năm cuối, sinh viên đang làm tốt nghiệp đã đăng ký học các học phần ở Giai đoạn 1, không đủ điều kiện dự thi và có nguyện vọng đăng ký học ngay trong Giai đoạn 2 phải có đơn đề nghị đăng ký bổ sung và gửi Phòng Quản lý đào tạo từ 26/3 đến 01/4/2018 để được xem xét đăng ký vào lớp.

Lưu ý: Đây là lần tổ chức đăng ký cuối cùng cho các lớp học phần tín chỉ học kỳ 2 – năm học 2017-2018. Sinh viên phải tự cân đối khối lượng học tập, kế hoạch cá nhân để đăng ký bổ sung hoặc hủy lớp cho phù hợp với các quy định trong quy chế và khả năng cá nhân.

Phòng Quản lý đào tạo không tổ chức thêm bất cứ đợt đăng ký bổ sung hoặc hủy lớp nào khác cho Giai đoạn 2 – học kỳ 2 năm học 2017-2018.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15362860
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2899
19719
62690
15212851
298469
434415
15362860

Địa chỉ IP: 34.204.172.188
2023-09-23