Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Sep

Danh sách sinh viên đề nghị hủy lớp - kỳ 2 năm học 2017-2018

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Thông báo về việc thống kê kết quả đăng ký và tổ chức đăng ký lần 2, Phòng Quản lý đào tạo đã nhận được các đề nghị

hủy lớp và đã xử lý hủy các lớp học phần tín chỉ sau đây của sinh viên: