Sidebar

Magazine menu

24
Sun, Oct

Dành cho sinh viên K56: LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN

Thông báo của Nhà trường
  1. NỘI DUNG

 

Chuyên đề

Bài

Nội dung

Chuyên đề 1

 

Khai mạc lớp học; Phổ biến nội quy lớp học, kế hoạch học tập và kiểm tra đánh giá, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

1

Giới thiệu về Trường Đại học Ngoại thương: quá trình phát triển, chiến lược, định hướng, cơ cấu tổ chức; công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2017 - 2018.

2

Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Chuyên đề 2

3

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

4

Giới thiệu về ngành nghề đào tạo, quy chế đào tạo, chế độ chính sách, học bổng cho sinh viên.

5

Giới thiệu về hoạt động của Đoàn TN, Hội SV và các CLB.

Chuyên đề 3

6

Giới thiệu về quy chế sinh viên, đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và hướng dẫn thủ tục hành chính cho sinh viên.

7

Giới thiệu về hoạt động của Thư viện, hướng dẫn tra cứu thông tin tại Thư viện trường ĐHNT.

8

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tài chính tại trường ĐHNT.

9

Giới thiệu về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất của trường ĐHNT.

Chuyên đề 4

10

Giới thiệu thông tin chung về khoa và các hoạt động của Khoa như chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, đội ngũ, giảng dạy, NCKH của khoa và giảng viên; Giới thiệu chương trình đào tạo của khoa như khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tiến độ học tập; Công tác cố vấn học tập; Phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học; Định hướng nghề nghiệp; Giới thiệu về các hoạt động tư vấn hỗ trợ khác của khoa dành cho sinh viên; Giao lưu với cựu sinh viên, sinh viên các khóa, các nhà tuyển dụng; Tổ chức các hoạt động tập thể.

 

  1. PHÂN LỚP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
  2. Lịch học chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3:

Chuyên đề 1 và Chuyên đề 2 học tại Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam sẽ có 2 khối học chung cùng một buổi, theo thứ tự như sau: Khối 1 + Khối 2; Khối 3 + Khối 4; Khối 5 + Khối 6; Khối 7+ Khối 8; Khối 9 + Khối 10. Chuyên đề 3 tổ chức tại D201 các khối sẽ học riêng.   

Địa điểm:

  • Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ số 3 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Hội trường D201. Tầng 2 nhà D, Trường Đại học Ngoại thương

 

 

Lớp

Chuyên đề

Bài

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Khối 1

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 01 - 314)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 2, 21/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 3

6

Thứ 3,22/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

08h35 – 09h20

8

09h40 – 10h25

9

10h45 – 11h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 4, 23/8/2017

12h30 – 14h00

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 2

( Từ số Giấy báo trúng tuyển 315 - 628)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 2, 21/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 3

6

Thứ 3, 22/8/2017

12h45 – 14h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

14h35 – 15h20

8

15h40 – 16h25

9

16h30 – 17h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 4, 23/8/2017

12h30 – 14h00

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 3

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 629 – 942)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 2, 21/8/2017

12h45 – 13h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

13h30 – 15h45

2

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 4, 23/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

08h35 – 09h20

8

09h40 – 10h25

9

10h45 – 11h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 5, 24/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

08h30 – 10h00

5

10h15 – 12h00

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 4

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 943 – 1256)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 2, 21/8/2017

12h45 – 13h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

13h30 – 15h45

2

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 4, 23/8/2017

12h45 – 14h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

14h35 – 15h20

8

15h40 – 16h25

9

15h45 – 17h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 5, 24/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

08h30 – 10h00

5

10h15 – 12h00

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 5

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 1257 – 1570)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 3, 22/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 3

6

Thứ 5, 24/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

08h35 – 09h20

8

09h40 – 10h25

9

10h45 – 11h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 5, 24/8/2017

12h30 – 14h00

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 6

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 1571 – 1884)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 3, 22/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 2

3

Thứ 5, 24/8/2017

12h30 – 14h00

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 6, 25/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

08h35 – 09h20

8

09h40 – 10h25

9

10h45 – 11h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 7

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 1885 – 2198)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 3, 22/8/2017

12h45 – 13h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

13h30 – 15h45

2

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 5, 24/8/2017

12h45 – 14h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

14h35 – 15h20

8

15h40 – 16h25

9

16h30 – 17h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 6, 25/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

4

08h30 – 10h00

5

10h15 – 12h00

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 8

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 2199 – 2512)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 3, 22/8/2017

12h45 – 13h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

13h30 – 15h45

2

16h00 – 17h30

Chuyên đề 2

3

Thứ 6, 25/8/2017

06h45 – 08h15

4

08h30 – 10h00

5

10h15 – 12h00

Chuyên đề 3

6

Thứ 6, 25/8/2017

12h45 – 14h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

14h35 – 15h20

8

15h40 – 16h25

9

16h30 – 17h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 9

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 2513 - 2826)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 4, 23/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 2

3

Thứ 6, 25/8/20107

12h30 – 14h00

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 7, 26/8/2017

06h45 – 08h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

08h35 – 09h20

8

09h40 – 10h25

9

10h45 – 11h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

Khối 10

(Từ số Giấy báo trúng tuyển 2827 – 3141, và các số còn lại)

Khai mạc lớp học

Chuyên đề 1

 

Thứ 4, 23/8/2017

06h45 – 07h30

Hội trường lớn Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

1

07h30 – 10h15

2

10h30 – 12h00

Chuyên đề 2

3

Thứ 6, 25/8/2017

12h30 – 14h00

4

14h15 – 15h45

5

16h00 – 17h30

Chuyên đề 3

6

Thứ 7, 26/8/2017

12h45 – 14h15

Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương

7

14h35 – 15h20

8

15h40 – 16h25

9

16h30 – 17h30

Chuyên đề 4

Chuyên đề 4 sẽ được học theo các khoa. Sinh viên xem danh sách phân ngành, chuyên ngành vào ngày 23/8/2017 tại website www.qldt.ftu.edu.vn hoặc www.ctctsv.ftu.edu.vn  để biết thời gian và địa điểm học chuyên đề 4.

 

  1. Lịch học chuyên đề 4:

Khoa

Lớp

Ngày

Thời gian

Địa điểm

 

 

Kinh tế & Kinh doanh quốc tế

(Sinh viên xem danh sách phân lớp học chuyên đề 4 vào ngày 23/8/2017 tại website Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên: ctctsv.ftu.edu.vn )

1

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 11h45

D201

 

 

12h30 – 17h15

 

2

Thứ 2, 28/8/2017

07h00 – 11h45

D201

 

 

12h30 – 17h15

 

3

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 11h45

A 405

 

 

12h30 – 17h15

 

4

Chủ nhật, 27/8/2017

09h30 – 11h45

A605

 

 

12h30 – 20h15

 

5

Chủ nhật, 27/8/2017

09h30 – 11h45

A705

 

 

 

12h30 – 20h15

 

Khoa Kinh tế quốc tế

 

Thứ 3, 29/8/2017

07h00 – 17h00

D201

Khoa Tài chính ngân hàng

 

Thứ 4, 30/8/2017

07h00 – 17h00

D201

Khoa Quản trị kinh doanh

 

Thứ 5, 31/8/2017

07h00 – 17h00

D201

Khoa Kế toán kiểm toán

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 17h00

A 505

 

Khoa Luật

 

Thứ 6, 25/8/2017

18h00 – 21h00

D201

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 12h00

A 603

Khoa Tiếng Anh thương mại

 

Chủ nhật, 27/8/2017

13h00 – 19h00

A 305

Khoa Tiếng Trung Quốc

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 17h00

A 503

Khoa Tiếng Pháp

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 17h00

A 403

Khoa Tiếng Nhật

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 17h00

A 303

VJCC

 

Chủ nhật, 27/8/2017

07h00 – 17h00

VJCC

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9090063
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5790
9760
49774
8996731
175079
268119
9090063

Địa chỉ IP: 3.236.239.91
2021-10-24