Sidebar

Magazine menu

09
Fri, Jun

Hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển - kỳ tuyển sinh năm 2022 - tra cứu thông tin và đăng ký chuyên ngành học

Thông báo của Nhà trường

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ:

 

(1) Đề án tuyển sinh điều chỉnh năm 2022

(2) Thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

(3) Thông báo về ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các Phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 năm 2022

(4) Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển 3 và Phương thức xét tuyển 4 năm 2022 

và các Quy định, Hướng dẫn về tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo và hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường trong kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Căn cứ:

 

(1) Đề án tuyển sinh điều chỉnh năm 2022

(2) Thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

(3) Thông báo về ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các Phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 năm 2022

(4) Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển 3 và Phương thức xét tuyển 4 năm 2022 

và các Quy định, Hướng dẫn về tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo và hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường trong kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 như sau:

I. Về việc tra cứu kết quả tuyển sinh

 

+ Đối với thí sinh trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo tại Trụ sở chínhCơ sở Quảng Ninh, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại các địa chỉ sau:

a. Hệ thống tra cứu kết quả xét tuyển của các Trường (ủy quyền) http://kqmb.hust.edu.vn/ (Thực hiện theo hướng dẫn của Hệ thống)

b. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Ngoại thương tại địa chỉ https://tuyensinh.ftu.edu.vn

c. Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập của Trường Đại học Ngoại thương, địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn 

+ Đối với thí sinh trúng tuyển vào Cơ sở II - Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh thí sinh tra cứu bằng một trong các cách sau đây:

a. Tra cứu tại Hệ thống hướng dẫn nhập học cho Tân sinh viên Khóa 61 tại đây<<<

b. Tra cứu tại Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập của Trường Đại học Ngoại thương địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn 

Lưu ý: khi tra cứu bằng cách sử dụng Hệ thống http://ftugate.ftu.edu.vn

tên đăng nhập của Hệ thống http://ftugate.ftu.edu.vn - là số CMTND của thí sinh và mật khẩu đăng nhập là ngày tháng năm sinh của thí sinh (viết liền, đủ 8 số)

 

ví dụ: thí sinh có số CMTND là 0123456 và ngày tháng năm sinh là 01/01/2003

Khi đăng nhập, tra cứu tại Hệ thống http://ftugate.ftu.edu.vn sẽ sử dụng:

Tên đăng nhập: 0123456

Mật khẩu đăng nhập: 01012003

II. Về việc xác nhận nhập học (Tại Cổng thông tin tuyển sinh - theo quy định của Bộ GD&ĐT) và nhập học (vào Trụ sở và các Cơ sở)

 

2.1 Xác nhận nhập học tại Cổng tuyển sinh: bắt buộc đối với tất cả các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, có nguyện vọng theo học 

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Vào Menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

  

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

 

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.

Bước 5: Nhấn "Đồng ý" để hoàn thành việc xác nhận nhập học

 

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái "Đã nhập học"

 

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường Đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học.

Nếu muốn Hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Ngoại thương để được giải quyết.

2.2 Về việc nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển và đã xác nhận nhập học (tại Cổng thông tin của Bộ) như hướng dẫn tại (2.1) ở trên:

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cho thí sinh trúng tuyển, đã xác nhận nhập học vào Trụ sở chính và các Cơ sở từ ngày 26-28/09/2022, cụ thể như sau:

Nhập học vào Trụ sở chính từ 08h00 ngày 26/09 đến hết 17h00 ngày 28/09/2022 (*)
Nhập học vào Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 08h00 ngày 27/09 đến hết 17h00 ngày 28/09/2022 (*)
Nhập học vào Cơ sở Quảng Ninh từ 08h30 đến hết 17h00 ngày 28/09/2022 (*)

(*) Thời gian nhập học cụ thể của từng sinh viên/ nhóm sinh viên sẽ được Hội đồng tuyển sinh gửi chi tiết thông qua email thông báo nhập học.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu thí sinh không hoàn thành các thủ tục nhập học theo thông báo mà không có lý do/minh chứng phù hợp, sẽ bị xóa tên khỏi Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào đại học chính quy năm 2022 của Trường.

2.3 Về việc nhận Giấy thông báo trúng tuyển

Thí sinh nhận Giấy thông báo trúng tuyển trực tiếp tại địa điểm nhập học (ghi trong email thông báo nhập học)

 

III. Về Bộ hồ sơ nhập học, học phí và phí Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

 

Sau khi đã xác nhận theo học tại Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT thí sinh cần chuẩn bị Bộ hồ sơ nhập học theo đúng hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ được nhận thông qua email từ Hội đồng tuyển sinh

Lưu ý: thí sinh trúng tuyển theo từng Phương thức/ Đối tượng sẽ phải chuẩn bị các loại Giấy tờ/ Minh chứng khác nhau

Tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên là bắt buộc đối với mọi sinh viên

IV. Về việc đăng ký ngành/ chương trình học

 

4.1 Đối với thí sinh đã trúng tuyển theo Phương thức 1, 2, 3, 5: thí sinh đã được xác định trúng tuyển vào các chương trình học cụ thể.

Vì vậy, thí sinh được cho phép theo học các chương trình đã trúng tuyển, không cần đăng ký lại chuyên ngành học (trừ trường hợp thí sinh trúng tuyển Phương thức 1, 5 có nguyện vọng đăng ký sang các chương trình chất lượng cao/ định hướng nghề nghiệp quốc tế hoặc chương trình tiên tiến sẽ có hướng dẫn riêng)

4.2 Đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 4 (xét dựa trên kết quả thi THPT năm 2022): thi sinh trúng tuyển vào nhóm ngành phải đăng ký ngành/chương trình học theo nguyên tắc và danh mục chuyên ngành như sau:

a. về nguyên tắc xét:

(i) thi sính trúng tuyển vào Mã nhóm ngành nào thì được quyền đăng ký vào các ngành/ chương trình thuộc nhóm ngành đó

(ii) không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký

(iii) xét vào các ngành theo nguyên tắc xét tuyển sinh: dựa theo điểm (gồm cả điểm ưu tiên) và thứ tự nguyện vọng của thí sinh cho đến khi hết chỉ tiêu

(iv) thi sinh không đăng ký coi như không có nguyện vọng đăng ký ngành/ chương trình học, và đồng ý để Nhà trường sắp xếp vào bất cứ ngành/ chương trình nào còn chỉ tiêu xét

b. Về danh mục các ngành/ chương trình được xét (riêng đối với Phương thức 4)

Nhóm ngành trúng Ngành được xét Chương trình được xét
     
Nhóm ngành NTH01-01    
  Luật  
    Luật thương mại quốc tế
    Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp
Nhóm ngành NTH01-02    
  Kinh tế  
    Kinh tế đối ngoại
    Thương mại quốc tế
  Kinh tế quốc tế  
    Kinh tế quốc tế
    Kinh tế và Phát triển quốc tế
Nhóm ngành NTH02    
  Quản trị kinh doanh  
    Quản trị kinh doanh quốc tế
  Quản trị khách sạn  
    Quản trị khách sạn
  Kinh doanh quốc tế  
    Kinh doanh quốc tế
    Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
    Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
    Kinh doanh số
  Marketing  
    Marketing số
 Nhóm ngành NTH03    
  Tài chính ngân hàng  
    Tài chính quốc tế
    Ngân hàng
    Phân tích và đầu tư tài chính
  Kế toán  
    Kế toán - Kiểm toán
    Kế toán - Kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA
Nhóm ngành NTH04    
  Ngôn ngữ Anh  
    Tiếng Anh thương mại
    Tiếng Anh thương mại (Chương trình chất lượng cao) (**)
Nhóm ngành NTH05    
  Ngôn ngữ Pháp  
    Tiếng Pháp thương mại
    Tiếng Pháp thương mại (Chương trình chất lượng cao) (**)
Nhóm ngành NTH06    
  Ngôn ngữ Trung  
    Tiếng Trung thương mại
    Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao) (**)
Nhóm ngành NTH07    
  Ngôn ngữ Nhật  
    Tiếng Nhật thương mại
    Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao) (**)
Nhóm ngành NTH08    
  Kế toán  
    Kế toán - Kiểm toán
  Kinh doanh quốc tế  
    Kinh doanh quốc tế

 (**) Sinh viên có nguyện vọng học chương trình chất lượng cao thuộc ngành ngôn ngữ có thể đăng ký ngay chương trình này để được xem xét, xét tuyển và xếp lớp

Lưu ý tham khảo thêm các thông tin về chương trình trước khi đăng ký

 

V. Về việc đăng ký theo học các Chương trình đào tạo Chất lượng cao, Định hướng nghề nghiệp quốc tế và Chương trình tiên tiến

 

(Thực hiện theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh)

5.1 Đối tượng được tham gia xét tuyển:

a. Thí sinh trúng tuyển theo các Phương thức sau, sau khi đã hoàn tất các thủ tục nhập học, chính thức được công nhận là Tân sinh viên Khóa 61 của Trường thì được tham gia xét

- Thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và 5 (xét tuyển sớm) vào các chương trình tiêu chuẩn và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 4

b. Điều kiện về ngoại ngữ:

Thí sinh phải có chứng chỉ Tiếng Anh phù hợp, tương ứng từ 6.5 IELTS trở lên, còn thời hạn theo thông báo của Hội đồng thì được tham gia xét tuyển

Trường hợp không có chứng chỉ, thí sinh có thể sử dụng điểm của kỳ Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của Nhà trường (tổ chức cho Tân sinh viên Khóa 61) để thay thế điểm chứng chỉ

5.2 Nguyên tắc đăng ký (Dự kiến)

Tân sinh viên trúng tuyển vào ngành nào có tổ chức đào tạo Chương trình chất lượng cao thì được phép đăng ký theo huọc chương trình chất lượng cao của ngành đó (không được đăng ký sang chương trình chất lượng cao của Ngành khác)

Tân sinh viên trúng tuyển vào tất cả các ngành đào tạo, nếu có điểm xét tuyển (PT4) hoặc điểm đánh giá hồ sơ cao hơn ngưỡng điểm trúng tuyển của Ngành đào tạo có chương trình tiên tiến (xét theo đối tượng xét tuyển) và đáp ứng được điều kiện về ngoại ngữ thì được đăng ký xét tuyển vào các chương trình tiên tiến, gồm:

  Chương trình tiên tiến Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
  Chương trình tiên tiến Ngành Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Quản trị kinhdoanh quốc tế
  Chương trình tiên tiến Ngành Tài chính Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

5.3 Cách thức đăng ký

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các Chương trình chất lượng cao, Định hướng nghề nghiệp và Chương trình tiên tiến ngay trong quá trình kê khai thông tin, đăng ký chuyên ngành học tại Hệ thống xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.ftu.edu.vn

Kết thúc quá trình nhập học và phân chuyên ngành (dành cho Phương thức 4), Hội đồng tuyển sinh sẽ tổng hợp nguyện vọng, rà soát và phân loại các nguyện vọng đăng ký vào các chương trình, phù hợp với nguyên tắc (5.2) ở trên và thông báo về cách thức, thời gian và kết quả xét tuyển.

Tân sinh viên trúng tuyển vào các Chương trình này sẽ được bố trí xác nhận và cam kết nhập học vào các chương trình, xếp lớp và bố trí học tập phù hợp

 

 

Xem thêm:

 

  Cách thức tính điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển Phương thức 1
  Cách thức tính điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển Phương thức 2
  Cách thức tính điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển Phương thức 3
  Cách thức tính điểm xét tuyển Phương thức 4
  Cách thức tính điểm xét tuyển Phương thức 5
  Danh sách thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Phương thức 6

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13947326
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2305
10996
43647
13831980
75121
366876
13947326

Địa chỉ IP: 44.192.79.149
2023-06-09