Sidebar

Magazine menu

24
Sun, Oct

Học phần tốt nghiệp: Nội dung công việc sinh viên cần thực hiện

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2021, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

Để hỗ trợ thực hiện học phần tốt nghiệp, từ năm 2021, Nhà trường đưa vào sử dụng Hệ thống hỗ trợ tại địa chỉ web https://eprofile.ftu.edu.vn

Sinh viên chủ động thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký lĩnh vực, đề tài và kê khai các thông tin có liên quan thông qua hệ thống theo kế hoạch cụ thể như sau:

 

Stt

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.       

Trước 25/12/2020

Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp tại website http://dktt.cqa.ftu.edu.vn

- SV K56: Lớp trưởng tập hợp, đóng quyển và nộp theo lớp tại Phòng/Ban QLĐT

- SV khóa khác: Nộp tại Phòng/Ban QLĐT

2.       

Trước 25/12/2020

Nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN hoặc Đơn xin hoãn thực hiện HPTN (đối với SV K56)

- SV K56: Chỉ nộp Đơn xin hoãn thực hiện HPTN nếu có nguyện vọng

- SV khóa khác: Nộp tại Phòng/Ban QLĐT

3.       

Trước 15/01/2021

Nộp đơn xin thay đổi hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp

 

4.       

Từ 22-24/03/2021

Sinh viên có nguyện vọng làm KLTN đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học theo hướng dẫn của Viện/KCM

Đăng ký thông qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn

5.       

Từ 28/03 đến 05/05/2021

Sinh viên đi TTTN và chuẩn bị BC THTTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD và người hướng dẫn tại đơn vị thực tập

Sinh viên chính thức TTTN nếu có tên trong DSSV chính thức được làm TTTN

Bắt buộc phải kê khai các thông tin về đơn vị thực tập tại Hệ thống hỗ trợ

Sinh viên học học phần song hành theo lịch của P. QLĐT và KCM

Nộp BC THTTTN theo lịch của KCM

6.       

Trước 10/06/2021

Đăng ký bảo vệ/ trình bày kết quả nghiên cứu KLTN, BCTTTN

Chỉ được bảo vệ/ trình bày kết quả nghiên cứu nếu được NHDKH đồng ý

7.       

Từ 28/03 đến 26/06/2021

Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học theo các đề tài đã được duyệt

Sinh viên chính thức được P. QLĐT và KCM cho phép làm KLTN với đề tài và lĩnh vực được phê duyệt ở bước trên

Nộp KLTN theo lịch của KCM

8.       

Trước 30/05/2021

Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2020-2021

Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp

9.       

Từ 10-17/07/2021

Kiểm tra thông tin về Danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp, kiến nghị điều chỉnh (nếu cần)

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9090739
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6466
9760
50450
8996731
175755
268119
9090739

Địa chỉ IP: 3.236.239.91
2021-10-24