Sidebar

Magazine menu

24
Sun, Oct

Một số công việc triển khai đối với sinh viên Khóa 59

Thông báo của Nhà trường

Triển khai kế hoạch hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) yêu cầu sinh viên Khóa 59 (sau đây gọi tắt là SV) thực hiện các công việc sau đây:

 

tt

Công việc

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1.                   

Ký xác nhận tham gia học tập vào danh sách lớp hành chính, lập sổ ảnh lớp hành chính

- Lớp trưởng các lớp nhận danh sách lớp và mẫu sổ ảnh “Thông tin sinh viên” tại P.QLĐT

- Sinh viên ký tên xác nhận tham gia học tập vào danh sách lớp

- Sinh viên dán ảnh và điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Lớp trưởng tập hợp và đóng Sổ ảnh “Thông tin sinh viên”.

- Trường hợp SV có tên trong danh sách mà không đi học thì không cần ghi chú, P.QLĐT sẽ kiểm tra thông tin theo hồ sơ tuyển sinh.

- Trường hợp SV không có tên trong danh sách mà vẫn tham gia học tại lớp, SV ghi thông tin bổ sung vào danh sách theo đúng mẫu thông tin có trong danh sách. P.QLĐT sẽ kiểm tra thông tin, điều chỉnh lại danh sách lớp hành chính

Nộp danh sách và sổ ảnh trước ngày 05/12/2020

- nhận danh sách tại phòng QLĐT (Bộ phận tiếp sinh viên)

- sinh viên không có mặt tại thời điểm xác nhận, nếu có nguyện vọng học phải liên hệ với Phòng QLĐT để giải trình về việc không xác nhận

(Mẫu sổ ảnh thông tin sinh viên tại đây<<<)

2.                   

Kê khai thông tin cá nhân, lập sổ theo dõi sinh viên

Kê khai thông tin cá nhân, thông qua địa chỉ tại đây<<<

- Sinh viên kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu, dán ảnh

- Lớp trưởng lớp hành chính tập hợp Phiếu thông tin của sinh viên trong lớp, sắp xếp đúng theo thứ tự của danh sách lớp (Bản danh sách photocopy từ bước 1 trên đây), đóng thành quyển, ghi rõ ngoài bìa: “Sổ theo dõi thông tin sinh viên: Lớp/ Khóa/Ngành”

Từ 08-10/12/2020, cho cán bộ quản lý lớp (Danh sách đính kèm)

Sinh viên không kê khai thông tin coi như không đi học.

Nộp Sổ cho Cán bộ quản lý lớp tại Phòng Quản lý đào tạo vào ngày 11/12/2020

3.                   

Kiểm tra tài khoản email và các tài khoản tại các ứng dụng điện tử được cấp

- Kiểm tra tài khoản tại http://ftugate.ftu.edu.vn

- Kiểm tra tài khoản FTU e-Home, FTU e-Messenger, https://ftu.aisenote.com (dùng chung tên đăng nhập của FTU e-Home

- Kiểm tra tình trạng email được cung cấp (định dạng: k59.<mã sinh viên>@ftu.edu.vn theo hướng dẫn của TT CNTT

 (thông tin chi tiết tại: http://ttcntt.ftu.edu.vn)

Trước 05/12/2020

SV không đăng nhập, sử dụng được các tài khoản tín chỉ hoặc tài khoản sổ tay điện tử, lớp trưởng lớp hành chính lập DSSV cần được hỗ trợ, nộp cho Phòng QLĐT

 

(mẫu tại đây<<<)

 

4.                   

Nhận và kiểm tra thẻ Bảo hiểm y tế

Nhận và kiểm tra thẻ Bảo hiểm y tế và hoàn thiện thủ tục bổ sung (nếu có): photocopy chứng minh thư, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cũ…, nộp về Phòng Y tế

Theo thông báo của phòng Y tế và các phòng ban có liên quan

Lưu ý: kiểm đếm thẻ, ký tên vào danh sách nhận thẻ

5.                   

Kiểm tra thông tin kết quả đăng ký học các lớp tín chỉ.

- Theo dõi chương trình đào tạo tại tài khoản cá nhân

- Kiểm tra lại bảng kết quả đăng ký trong tài khoản cá nhân tại website http://ftugate.ftu.edu.vn

 

5/12/2020

Trường hợp đăng ký thừa/ thiếu/ không được đăng ký, lớp trưởng lập danh sách đề nghị đăng ký bổ sung/ hủy 

(Mẫu tại đây<<<)

6.                   

Kiểm tra tình trạng học phí trên Ftugate,

Trường hợp chưa được cập nhật thì nộp minh chứng (biên lai, hóa đơn điện tử…) cho phòng Kế hoạch tài chính để bổ sung.

Trường hợp chưa nộp đủ theo các thông báo trước đây, yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện theo quy định.

Trước 10/12/2020

 

7.                   

Làm việc với Giáo viên chủ nhiệm do Khoa chuyên môn cử

Thực hiện các công việc do Giáo viên chủ nhiệm do Khoa chuyên môn cử.

Trong trường hợp cần thiết, các lớp hành chính có thể tổ chức họp, bầu cử hoặc bầu cử lại lớp trưởng, lớp phó lớp hành chính, lập thành biên bản họp lớp, có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm và nộp bản Biên bản gốc cho Phòng QLĐT để xem xét, công nhận.

Theo tiến độ công việc của Khoa

 

8.                   

Làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện và thực hiện các công việc khác

- Làm thẻ sinh viên cứng; Nộp danh sách nam thanh niên trong độ tuổi NVQS theo thông báo của Phòng CTCTSV; Làm thẻ ngân hàng theo thông báo của P. KHTC; Làm thẻ thư viện theo thông báo của thư viện (nếu có)

- Nộp các loại hồ sơ, giấy tờ chuyển sinh hoạt Đoàn – theo thông báo của Đoàn trường

Theo tiến độ và thông báo của Phòng CTCTSV, Thư viện, Đoàn Thanh niên, HSV…

 

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện các công việc trên.

Trường hợp có thắc mắc, cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với P.QLĐT để được hỗ trợ

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9090042
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5769
9760
49753
8996731
175058
268119
9090042

Địa chỉ IP: 3.236.239.91
2021-10-24