Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông báo của Nhà trường

Stt


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực theo tổ hợp môn

Loại
 giải,
 huy
 chương

Cuộc thi

Ghi chú

I. THÍ SINH ĐOẠT GIẢI TRONG CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA

1

UT05

Nguyễn Huy Phúc

06/11/02

Hóa

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

2

UT09

Lê Minh Tố Linh

11/07/02

Hóa

Khuyến khích

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

3

UT11

 Phan Quỳnh Chi

01/10/02

Hóa

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

4

UT25

Vũ Phương Anh

30/03/02

Hóa

Ba

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

5

UT27

Trần Phương Lam

26/11/02

Vật lý

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

6

UT28

Bùi Ngọc Lâm

31/10/02

Hóa

Ba

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

7

UT34

Dương Phương Thảo

20/06/02

Vật lý

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

8

UT42

Phạm Đức Hùng

11/03/02

Vật lý

Khuyến khích

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

9

UT55

Nguyễn Lê Ngọc Hà

07/10/02

Hóa

Ba

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

10

UT58

Phạm Thuỳ Dung

12/08/02

Hóa

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

11

UT75

Nguyễn Quý Hiển

21/02/02

Vật lý

Nhất

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

12

UT80

Nguyễn Tuấn Dũng

05/07/02

Vật lý

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

13

UT100

Nguyễn Đình Dũng

22/05/02

Vật lý

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

14

UT128

Trần Thảo Anh

11/08/02

Hóa

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

15

UT85

Nguyễn Quang Huy

29/08/02

Vật lý

Nhất

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

II. THÍ SINH ĐOẠT GIẢI TRONG CUỘC THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA

1

UT59

Hoàng Thị Mai Hồng

18/08/02

Hoá học

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

2

UT60

Lê Minh Ngọc

07/09/02

Hoá học

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

3

UT87

Phạm Vũ Huyền Ngân

14/07/02

Hoá học

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

4

UT119

Nguyễn Lê Phương Lan

13/03/02

Hoá học

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

5

UT120

Vũ Việt Anh

28/05/02

Hoá học

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

6

UT121

Lê Hoàng Vinh

27/10/02

Hoá học

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

7

UT122

Nguyễn Gia Bảo

12/09/02

Hoá học

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

8

UT123

Đỗ Hữu Huy

31/03/02

Hoá học

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

9

UT06

Trần Vũ Bảo Linh

03/06/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

10

UT20

Nguyễn Đăng Thành

02/03/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

11

UT39

Vũ Ngọc Anh

21/01/02

Ngữ Văn

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

12

UT45

Tống Phương Thảo

10/01/02

Ngữ Văn

Giải Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

13

UT46

Nguyễn Thi Như Quỳnh

18/10/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

14

UT47

Nguyễn Thị Anh Thư

03/01/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

15

UT49

Phan Linh Chi

29/10/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

16

UT50

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

12/02/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

17

UT66

Nguyễn Hồng Nhung

03/05/02

Ngữ Văn

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

18

UT81

Vũ Minh Ngọc

17/08/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

19

UT84

Lương Ngọc Khánh

23/09/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

20

UT93

Trần Minh Trang

22/12/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

21

UT94

Trần Thị Lan Anh

12/07/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

22

UT105

Nguyễn Thuỳ Dương

03/09/02

Ngữ Văn

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

23

UT107

Dương Khánh Linh

17/07/02

Ngữ Văn

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

24

UT108

Dương Thị Ngọc Mai

05/01/02

Ngữ Văn

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

25

UT110

Lê Phạm Yến Linh

03/04/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

26

UT113

Nguyễn Phương Anh

21/05/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

27

UT114

Nguyễn Thanh Hương

07/08/02

Ngữ Văn

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

28

UT115

Trần Khánh Linh

11/10/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

29

UT116

Đào Mai Phương

25/04/02

Ngữ Văn

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

30

UT02

Nguyễn Ngọc Hà

16/09/02

Tiếng Anh

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

31

UT13

Nguyễn Đức Anh

27/12/02

Tiếng Anh

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

32

UT40

Đoàn Ngọc Thảo

09/09/02

Tiếng Anh

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

33

UT44

Trần Thị Phương Uyên

12/06/02

Tiếng Anh

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

34

UT77

Dương Đặng Nhật Minh

25/09/02

Tiếng Anh

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

35

UT90

Nguyễn Hải Đức Anh

13/11/02

Tiếng Anh

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

36

UT95

Phạm Thu Huyền

05/08/02

Tiếng Anh

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

37

UT101

Hồ Xuân Thảo Nguyên

10/12/02

Tiếng Anh

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

38

UT51

Đậu Thị Hà Ngân

04/10/02

Tiếng Anh

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

39

UT68

Nguyễn Thuỳ Trang

29/04/02

Tiếng Anh

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

40

UT70

Phan Mai Ngân

19/12/02

Tiếng Anh

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

41

UT71

Vũ Thảo Chi

19/12/02

Tiếng Anh

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

42

UT73

Nghiêm Thị Hương Linh

14/03/02

Tiếng Anh

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

43

UT14

Trần Hải Anh

26/10/02

Tiếng Nga

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

44

UT15

Đàm Ngọc Minh Ánh

29/11/02

Tiếng Nga

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

45

UT17

Trần Minh Hằng

25/12/02

Tiếng Nga

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

46

UT18

Chu Minh Nghĩa

22/07/02

Tiếng Nga

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

47

UT19

Vũ Anh Quân

11/06/02

Tiếng Nga

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

48

UT22

Bùi Mai Hà Mi

18/11/02

Tiếng Nga

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

49

UT117

Phạm Phương Thảo

13/11/02

Tiếng Nga

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

50

UT43

Trần Hoàng Bảo Ngọc

25/04/02

Tiếng Pháp

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

51

UT52

Phan Lê Vân Nhi

15/10/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

52

UT53

Trần Thị Như Quỳnh

02/01/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

53

UT54

Nguyễn Thị Hà Phương

29/10/02

Tiếng Pháp

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

54

UT61

Trần Anh Dũng

22/08/02

Tiếng Pháp

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

55

UT62

Phạm Minh Đức

18/01/02

Tiếng Pháp

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

56

UT63

Vũ Ngọc Khả Nhi

04/01/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

57

UT64

Nguyễn Thị Anh Thư

16/12/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

58

UT65

Nguyễn Thu Trang

02/12/02

Tiếng Pháp

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

59

UT67

Phạm Minh Anh

22/11/02

Tiếng Pháp

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

60

UT69

Phạm Thảo Oanh

04/08/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

61

UT72

 Đỗ Phương Linh

22/01/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

62

UT74

Trần Thị Lê Na

19/10/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

63

UT91

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

26/07/02

Tiếng Pháp

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

64

UT92

Nguyễn Xuân Mai

17/10/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

65

UT106

Bùi Trung Đức

29/10/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

66

UT109

Nông Thị Trang Nhung

27/10/02

Tiếng Pháp

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

67

UT111

Lê Mai Phương

27/11/02

Tiếng Pháp

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

68

UT112

Nguyễn Thị Như Trang

18/01/02

Tiếng Pháp

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

69

UT03

Nguyễn Đức Minh

30/08/02

Tiếng Trung

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

70

UT82

Đỗ Khánh Linh

14/08/02

Tiếng Trung

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

71

UT41

Dương Trí Dũng

10/03/02

Tin học

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

72

UT48

Nguyễn Tùng Lâm

06/04/02

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

73

UT83

Bùi Phương Anh

21/02/02

Toán

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

74

UT89

Trương Ngọc Sang

14/01/02

Toán

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

75

UT96

Nguyễn Thành Hưng

30/10/02

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

76

UT102

Nguyễn Trung Hiếu

13/02/02

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

77

UT103

Đoàn Phú Thành

12/09/02

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

78

UT104

Tạ Quang Minh

15/11/02

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

79

UT127

Trần Anh Quốc

29/11/02

Toán

Nhất

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

80

UT125

Dương Bảo Long

08/08/02

Toán

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

81

UT126

Mai Tiến Thành

10/10/02

Toán

Nhì

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

82

UT08

Bùi Minh Đức

01/06/02

Vật lý

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

83

UT88

Nguyễn Tiến Hưng

10/10/02

Vật lý

Khuyến khích

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

84

UT118

Mai Tiến Đạt

18/03/02

Vật lý

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

85

UT124

Trần Ngọc Khánh

23/01/02

Vật lý

Ba

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện, cộng điểm theo quy định vào môn đoạt giải

III.HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ

1

UT86

Nguyễn Tường Duy

14/12/02

 

Nhất

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đề tài không phù hợp với tổ hợp môn

2

UT97

Lê Ánh Dương

20/03/02

 

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đề tài không phù hợp với tổ hợp môn

3

UT98

Trần Ngân Hằng

17/05/02

 

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đề tài không phù hợp với tổ hợp môn

4

UT99

Phạm Quỳnh Anh

03/06/02

 

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Đề tài không phù hợp với tổ hợp môn

5

UT16

Đinh Phạm Hoàng Dương

14/07/02

 

Ba

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Thiếu bản tóm tắt đề tài

6

UT21

Trịnh Hoàng Tiến

26/07/02

 

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Thiếu bản tóm tắt đề tài

7

UT56

Đặng Khánh Duy

11/03/02

 

Khuyến khích

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Thiếu tóm tắt đề tài

8

UT57

Nguyễn Hải Đăng

19/07/02

 

Nhì

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Thiếu tóm tắt đề tài

9

UT76

Trần Vương Quốc Đạt

24/07/02

 

Nhất

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Thiếu tóm tắt đề tài

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044318
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4029
4619
4029
8996731
129334
268119
9044318

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18