Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

DANH SÁCH THÍ SINH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN KHÁC -CUỘC THI TRIỂN LÃM, SÁNG CHẾ, PHÁT MINH NĂM 2020

Thông báo của Nhà trường

STT


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực đoạt giải

Loại
 giải,
 huy
 chương

Ghi chú

I.HỒ SƠ KHKT QUỐC TẾ  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

1

TT01

Đặng Trần Duy

28/07/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

2

TT02

Nguyễn Hà Phương

29/04/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

3

TT04

Nguyễn Tùng Sơn

30/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

4

TT05

Nguyễn Huy Phúc

06/11/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

5

TT07

Nguyễn Đoàn Quang Huy

22-10-20020

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

6

TT09

Nguyễn Minh Phương

02/05/02

KHKT Quốc tế

Huy chương vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

7

TT13

Vương Nữ Ngân Giang

01/11/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

8

TT14

Nguyễn Anh Đức

10/08/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

9

TT15

Nguyễn Đức Anh

14/03/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

10

TT23

Nguyễn Hữu Lộc

10/12/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

11

TT24

Phạm Xuân Hiếu

13/02/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

12

TT30

Nguyễn Quang Dũng

19/08/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

13

TT35

Nguyễn Khánh Minh

01/03/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

14

TT37

Vũ Đình Lộc

29/03/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

15

TT38

Vũ Hưng Trung

08/09/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

16

TT53

Nguyễn Minh Long

02/02/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

17

TT64

Đào Tùng Anh

07/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

18

TT65

Nguyễn Tuấn Dũng

05/07/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

19

TT36

Nguyễn Huy Hoàng

13/06/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

20

TT100

Bùi Hải Linh

20/08/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Bạch Kim

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

21

TT101

Võ Đặng Quý An

20/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Đủ điều kiện trúng tuyển có điều kiện nếu thỏa mãn tổng điểm ba môn trong tổ hơp môn xét tuyển của Nhà trường từ 23.00 điểm

II.HỒ SƠ KHKT QUỐC TẾ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

1

TT03

Nguyễn Anh Đức

11/11/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện

2

TT06

Trần Vũ Bảo Linh

03/06/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

3

TT08

Trần Thị Hà My

12/02/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

4

TT10

Bùi Phương Thảo

24/09/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

5

TT11

Nguyễn Huy Hoàng

05/08/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

6

TT12

Vũ Tiến Dũng

05/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

7

TT25

Vũ Phương Anh

30/03/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

8

TT26

Nguyễn Hoàng Sơn

21/02/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

9

TT27

Trần Phương Lam

26/11/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

10

TT31

Tống Duy Hải

13/11/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

11

TT32

Đặng Hoàng Dương

14/02/02

KHKT Quốc tế

Nhất

Không đủ điều kiện về hồ sơ

12

TT58

Phạm Quang Anh

08/03/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

13

TT59

Nguyễn Quang Anh

03/09/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Bạc

Không đủ điều kiện về hồ sơ

14

TT60

Phùng Phương Linh

09/09/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

15

TT96

Nguyễn Ngọc Minh

28/05/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

16

TT97

Nguyễn Đức Trường Phúc

22/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

17

TT98

Bùi Ngọc Lâm

31/10/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng
Ba

Không đủ điều kiện về hồ sơ

18

TT99

Nguyễn Quang Huy

06/09/02

KHKT Quốc tế

Huy chương Vàng

Không đủ điều kiện về hồ sơ

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044207
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3918
4619
3918
8996731
129223
268119
9044207

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18