Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ BỊ DÂN TỘC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHÂN BỔ VÀO ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI & CS QUẢNG NINH NĂM 2020

Thông báo của Nhà trường

STT


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Trường học hệ dự bị

Ghi chú

1

DB01

Hoàng Thị Lương

10/04/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

2

DB02

Đặng Thị Nhung

18/03/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

3

DB03

Tòng Khánh Duy

02/01/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

4

DB04

Lộc Sỹ Huỳnh

07/10/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

5

DB05

Hoàng Hồng Nhung

29/08/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

6

DB06

Đặng Thị Thanh Thư

22/04/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

7

DB07

Đồng Phúc Bính

13/05/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

8

DB08

Nguyễn Hoàng Minh Thảo

20/01/01

Trường PT Vùng cao Việt Bắc

Đủ điều kiện

9

DB09

Phạm Ngọc An

26/03/01

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

10

DB10

Trịnh Phương Thảo

03/07/01

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

11

DB11

Nguyễn Phương Thúy

01/01/00

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

12

DB12

Lê Thị Phương Khánh

09/10/01

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

13

DB13

Lê Quang Đại

24/01/01

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

14

DB14

Trương Thị Quyên

07/02/01

Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Đủ điều kiện

15

DB15

Triệu Thị Thùy Dung

07/04/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

16

DB16

Lục Minh Thư

11/12/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

17

DB17

Nguyễn Tùng Dương

10/12/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

18

DB18

Vũ Trí Đạt

22/11/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

19

DB19

Ngô Ngọc Lan

08/09/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

20

DB20

Phạm Khánh Linh

04/08/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

21

DB21

Lương Lê Vi

14/06/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

22

DB22

Lương Quỳnh Chi

23/03/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

23

DB23

Ma Thành Nam

26/01/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

24

DB24

Lương Đoàn Nguyệt Hà

28/11/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

25

DB25

Lò Quốc Cường

16/08/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

26

DB26

Dương Thị Phương Thùy

17/05/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

27

DB27

Lương Khánh Huyền

09/06/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

28

DB28

Hoàng Thị Kim Yến

27/09/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

29

DB29

Lường Phương Thảo

14/03/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

30

DB30

Hoàng Vũ Trung Anh

03/11/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

31

DB31

Hà Thị Thủy

21/01/01

Trường dự bị Đại học dân tộc trung ương

Đủ điều kiện

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9043993
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3704
4619
3704
8996731
129009
268119
9043993

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18