Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông báo của Nhà trường

STT


 HS

Họ và tên

Ngày sinh

Môn đọat giải
 

Cuộc thi/Triển lãm

Ghi chú

I. CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC TẾ (ISEF)

1

TT87

Võ Tuấn Kiệt

24/11/02

Hóa học

Cuộc thi KHKT cấp quốc tế - Intel ISEF 2019

Đủ điều kiện

II.THAM GIA KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ DO BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

1

TT16

Lê Duy Linh

13/07/02

Vật lý

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

2

TT29

Lê Đức Hiếu

10/09/02

Toán

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

3

TT44

Trần Quang Độ

15/01/02

Toán

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

4

TT54

Đinh Xuân Hoàn

23/11/02

Toán

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

5

TT57

Nguyễn Đăng Vũ

09/09/02

Vật lý

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

6

TT68

Lê Thành Nguyên

13/02/02

Vật Lý

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

7

TT77

Tống Văn Phúc

15/09/02

Vật Lý

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

8

TT95

Ngô Minh Ngọc

28/03/02

Vật Lý

Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Đủ điều kiện

III. ĐẠT GIẢI CUỘC THI HSG QUỐC GIA CÁC MÔN NGOẠI NGỮ TUYỂN THẲNG VÀO NGÀNH CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ

1

TT76

Phạm Thu Huyền

05/08/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

2

TT78

Nguyễn Thuỳ Dương

20/11/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

3

TT79

Ngô Minh Phương

08/02/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

4

TT80

Nguyễn Quỳnh Chi

17/02/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

5

TT22

Nguyễn Thị Phương Linh

04/06/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

6

TT28

Nguyễn Đức Anh

27/12/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

7

TT42

Phạm Lan Quỳnh Anh

07/02/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

8

TT46

Phạm Trọng Tuấn

06/09/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

9

TT51

Đậu Thị Hà Ngân

04/10/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

10

TT55

Vũ Thị Lý

23/12/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

11

TT56

Chu Danh Đức

06/01/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

12

TT66

Lê Minh Phương Uyên

06/04/02

Tiếng Anh

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

13

TT73

Nguyễn An Ninh

25/08/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

14

TT74

Bùi Thị Ngọc Quỳnh

26/07/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

15

TT75

Nguyễn Xuân Mai

17/10/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

16

TT84

Nguyễn Đăng Ninh

26/10/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

17

TT85

Nông Thị Trang Nhung

27/10/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

18

TT86

Đỗ Khánh Linh

23/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

19

TT88

Đặng Vân Giang

23/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

20

TT89

Nguyễn Thuỳ Linh

06/12/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

21

TT90

Đồng Thị Châu Giang

06/09/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

22

TT92

Lê Mai Phương

27/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

23

TT93

Trương Thị Hà Ninh

24/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

24

TT94

Nguyễn Huệ Linh

03/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

25

TT20

Chu Minh Hiếu

13/01/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

26

TT21

Nguyễn Đăng Huy Hoàng

12/10/01

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

27

TT34

Phùng Lê Kinh Vĩ

07/10/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

28

TT39

Nguyễn Phạm Nga Linh

14/07/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

29

TT40

Đặng Thanh Ngân

05/04/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

30

TT41

Vũ Gia Huấn

24/07/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

31

TT43

Đinh Hà Thu

28/02/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

32

TT45

Nguyễn Nam Khánh

23/11/01

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

33

TT47

Lại Đỗ Quyên

02/09/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

34

TT48

Hoàng Phương Nhi

09/11/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

35

TT49

Nguyễn Quỳnh Anh

02/12/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

36

TT52

Trần Thị Như Quỳnh

02/01/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

37

TT61

Phạm Thảo Oanh

04/08/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

38

TT81

Bùi Trung Đức

29/10/02

Tiếng Pháp

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

39

TT33

Nguyễn Đức Minh

30/08/01

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

40

TT69

Nguyễn Thị Hằng Nga

07/06/02

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

41

TT70

Lý Thị Ngọc Lan

30-10-2002

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

42

TT82

Trịnh Tùng Chi

30/09/02

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

43

TT83

Nguyễn Hương Giang

20/07/02

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

44

TT91

Phạm Thị Ngọc Khánh

17/11/02

Tiếng Trung

Học sinh giỏi quốc gia

Đủ điều kiện

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044055
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3766
4619
3766
8996731
129071
268119
9044055

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18