Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Thông báo về việc Hủy đăng ký và Đăng ký học bổ sung: giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Lần 2

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ Tiến độ và Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

1. Đối tượng: toàn bộ sinh viên (trừ sinh viên đang được bảo lưu, tạm dừng học tập)

2. Thời gian đăng ký: từ 08h00 đến 21h00 ngày 05/4/2020

3. Nguyên tắc đăng ký:

- Sinh viên được phép hủy các học phần đã đăng ký thuộc giai đoạn 2 nếu không thể bố trí tham gia học tập hoặc không đáp ứng đủ điều kiện tiên quyết của môn học.

Không được phép hủy các học phần đã bắt đầu từ giai đoạn 1.

- Sinh viên được phép đăng ký các học phần thuộc giai đoạn 2 nếu đã đủ điều kiện tiên quyết và không bị trùng lịch học với các học phần khác và còn chỗ trống

4. Lưu ý:

a. Khuyến khích sinh viên giữ ổn định Thời khóa biểu cá nhân, chủ động, tích cực tham gia các lớp học trực tuyến do giảng viên phụ trách lớp tổ chức theo kế hoạch của Nhà trường

Sinh viên đang làm tốt nghiệp lưu ý mức giới hạn đăng ký đối với các học phần học lại/ cải thiện/ bổ sung/ ngành 2 theo hướng dẫn của Kế hoạch trước đây

b. Nhà trường chỉ công nhận kết quả đăng ký của sinh viên thông qua website: ftugate.ftu.edu.vn. Sinh viên kiểm tra kỹ lại lịch học, thời khóa biểu tại hệ thống này trước khi đăng ký

5. Yêu cầu:

Nhà trường đã cấp đầy đủ email cá nhân mới cho sinh viên phục vụ quá trình gửi/ nhận thông tin và tham gia lớp học vì vậy:

a. Sinh viên phải thường xuyên check email để nắm bắt thông tin lớp học và các thông tin khác do Nhà trường, giảng viên phổ biến

b. Trường hợp có thắc mắc, sinh viên sử dụng các kênh trực tuyến của Nhà trường để phản ảnh kịp thời

 

Xem thêm

>>>.Danh sách các lớp học phần kèm Cán bộ giảng dạy tại đây<<<

>>>>Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công vào các nhóm lớp (tính đến 08h00 ngày 05/04/2020) tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044315
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4026
4619
4026
8996731
129331
268119
9044315

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18