Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Học kỳ 2 năm học 2019-2020: Thời khóa biểu và danh sách giảng viên giảng dạy

Thông báo của Nhà trường

 Căn cứ Lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học và các Thông báo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19 và của Nhà trường về việc điều chỉnh tiến độ học tập, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

1. Điều chỉnh tiến độ một số lớp học phần để phù hợp với lịch giảng dạy không tập trung (Chi tiết thời khóa biểu kèm Phân công giảng viên giảng dạy tại đây<<<)

Lưu ý:

+ Các lớp tổ chức giảng dạy không tập trung bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến phổ biến (LMS, Zoom, Canvas, Meets...) phải được tiến hành đúng theo thời khóa biểu được công bố

+ Giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ bằng các công cụ trực tuyến chủ động thông báo cho sinh viên về công cụ giảng dạy, mã các lớp online vào thời gian phù hợp đồng thời hỗ trợ cung cấp các tài liệu trực tuyến cho sinh viên phù hợp với nội dung học phần

2. Về việc cấp mới/ cấp bổ sung địa chỉ email cho sinh viên và tài khoản học tập trực tuyến của sinh viên

+ Nhà trường yêu cầu toàn bộ sinh viên khi tham gia vào các lớp học trực tuyến phải cũng như nhận tài liệu/ thông báo, gửi bài tập... bằng địa chỉ email do nhà trường cung cấp với định dạng (khóa học).(mã sinh viên)@ftu.edu.vn

Ví dụ: Sinh viên khóa 58, có mã sinh viên là 0123456 - địa chỉ email được cấp tương ứng là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường hợp sinh viên bị mất mật khẩu hoặc không đăng nhập/ gửi/ nhận được email thông qua địa chỉ được cấp, đề nghị liên hệ với Trung tâm công nghệ thông tin của Nhà trường để được hỗ trợ

+ Nhà trường đã đăng ký tài khoản Microsoft Office 365 cho toàn bộ giảng viên và sinh viên.

Lưu ý đối với việc sử dụng email và sử dụng tài khoản MS365

+ Sinh viên điền đúng Form hỗ trợ kỹ thuật dành cho sinh viên trong trường hợp sai Password

+ Tài khoản Email để đăng nhập trên Gmail và Tài khoản đăng nhập trên Ms Office 365 là 2 tài khoản khác nhau về mật khẩu đăng nhập

- Tài khoản Email @ftu.edu.vn và Microsoft Office 365 tra cứu tại:

Link: http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn

- Hỗ trợ kỹ thuật về Tài khoản MS 365

Link: https://bitly.com.vn/qpdpK

- Hỗ trợ kỹ thuật về Tài khoản Email @ftu.edu.vn

Link: https://bitly.com.vn/B84TV

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Team (Cập nhật hàng ngày)

Link: https://bitly.com.vn/tflg6

Một số Thầy/cô và sinh viên khi thực hiện tra cứu không có trong danh sách tài khoản đề nghị chọn link hỗ trợ kỹ thuật để cán bộ kỹ thuât kiểm tra và trả lời trong thời gian sớm nhất

Xem chi tiết hướng dẫn kích hoạt tài khoản MS365 tại đây<<<

3. Hỗ trợ học tập và hỗ trợ kỹ thuật

+ Trường hợp sinh viên có khó khăn trong việc đăng ký, tìm kiếm địa chỉ lớp học trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ hoặc Phòng Quản lý đào tạo để được hỗ trợ

+ Trường hợp cần trợ giúp về việc sử dụng công cụ học trực tuyến, sinh viên liên hệ với Trung tâm công nghệ thông tin của Nhà trường để được hỗ trợ

Xem thêm: Danh sách sinh viên đăng ký học các lớp học phần tín chỉ tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044169
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3880
4619
3880
8996731
129185
268119
9044169

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18