Sidebar

Magazine menu

24
Sun, Oct

Thông báo về điều chỉnh lịch học đến ngày 15/3/2020

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương quyết định:

 

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong tuần 09-15/03/2020. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

I. Đối với Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh:

1. Điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 của hệ đại học chính quy từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020 như sau:

a. Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức học không tập trung đến hết ngày 15/03/2020.

Căn cứ tình hình dịch bệnh và các thông báo tiếp theo của Bộ GDĐT và các Bộ/ Ban/ Ngành chức năng, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo về tổ chức các lớp học phần tín chỉ sau thời gian trên.

b. Trong thời gian không tập trung tại trường, các lớp học sẽ tiếp tục tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay, thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông báo số 10/TB-QLĐT ngày 14/02/2020 của Phòng QLĐT Hướng dẫn về việc hỗ trợ trực tuyến cho sinh viên chính quy bậc đại học từ ngày 17/02/2020. Trưởng Bộ môn kê khai thông tin giảng dạy trong giai đoạn từ 17/02 – 15/03/2020 theo đường link http://bit.ly/kekhaikhoiluonggiogiangonline chậm nhất vào 16h00 Thứ sáu ngày 13/03/2020 để được công nhận thay thế các buổi giảng trực tiếp.

Giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ chủ động lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu, thông báo cho sinh viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

c. Trường hợp đặc biệt, có lý do hợp lý, giảng viên không thể tổ chức học trực tuyến, giảng viên thông báo cho Phòng QLĐT qua đường link http://bit.ly/dangky_hocbu, nhà trường sẽ sắp xếp lịch dạy bù.

2. Lịch học giáo dục quốc phòng - an ninh dành cho sinh viên khóa 58: sẽ có thông báo sau

3. Đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và theo dõi thêm các thông báo của các Viện/Khoa chuyên môn để được hướng dẫn/hỗ trợ.

4. Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, nhà trường không tổ chức học tập trung đến hết ngày 15/03/2020. Để được công nhận tương đương buổi học trên lớp và xác định quyền lợi, trách nhiệm của giảng viên, giảng viên phụ trách lớp đăng ký với đơn vị quản lý đào tạo (Khoa SĐH, Khoa ĐTTT&PTNN, Khoa ĐTQT, Trung tâm Phát triển Quốc tế) theo hướng dẫn cụ thể của các đơn vị này.

II. Đối với Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh
Sinh viên và học viên tiếp tục học không tập trung đến hết ngày 15/03/2020. Tiến độ học tập của sinh viên chính quy Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các bậc/hệ đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9090012
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5739
9760
49723
8996731
175028
268119
9090012

Địa chỉ IP: 3.236.239.91
2021-10-24