Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dành cho Tân sinh viên K58

Thông báo của Nhà trường

I - Mục đích

 

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào là bài thi bắt buộc đối với Tân sinh viên nhằm:

- làm căn cứ để phân lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên Khóa 58 đối với các sinh viên lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Anh trong quá trình học tại trường đồng thời là căn cứ để xét cho phép sinh viên được tham gia các lớp học tiếng Anh theo hình thức kết hợp các học phần Ngoại ngữ 1 và 2 (Tiếng Anh) – năm thứ nhất;

- làm căn cứ để xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (trong trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế phù hợp hoặc đã có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế nhưng lựa chọn sử dụng điểm của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh để ứng tuyển vào các Chương trình nói trên) – sau đây gọi tắt là các Chương trình.

- đánh giá trên bình diện chung năng lực tiếng Anh của toàn bộ sinh viên, trên cơ sở đó, Nhà trường lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường.

II – Các quy định chi tiết về bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

1. Đối tượng dự thi

Đối tượng bắt buộc: Tất cả các sinh viên K58 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 và D07) và sinh viên trúng tuyển theo Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm học bạ hoặc điểm thi THPTQG.

Đối tượng tự nguyện thi để đăng ký dự tuyển Chương trình: Sinh viên K58 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D02, D03, D04 và D06 và D07) và những sinh viên trúng tuyển ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D04 và D06).

2. Nội dung bài thi

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các sinh viên tự nguyện đăng ký được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Bài thi trắc nghiệm trên máy tính (Placement Test ) gồm 2 phần Đọc và Nghe với tổng thời lượng của bài thi là 105 phút.

 (Xem chi tiết kết cấu bài thi tại Phụ lục 1)

3. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên đăng ký tham dự thi

a. Đối với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại trà:

- Sinh viên đạt mức điểm từ 60/100 trở lên sẽ được xếp vào các lớp tiếng Anh kết hợp (học phần Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) mã học phần TAN131 và học phần Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) mã học phần TAN132) của các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật; được nhận điểm 10 điểm cho bài thi cuối kỳ (chiếm 60% điểm tổng kết môn học) nếu tham gia đầy đủ chương trình học theo yêu cầu.

- Những sinh viên có điểm bài thi tiếng Anh đạt dưới 60/100 điểm và những sinh viên không có nguyện vọng tham gia các lớp tiếng Anh giảng dạy kết hợp sẽ được bố trí học Ngoại ngữ (Tiếng Anh) trên lớp bình thường.

- Sinh viên có thể sử dụng kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để đăng ký xét tuyển vào các Chương trình.

Lưu ý:

Những sinh viên đã có một trong những Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (có trong danh mục các loại chứng chỉ tại các Phụ lục kèm theo, còn thời hạn tính đến ngày thi đánh giá năng lực) sau khi tham gia bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào, tùy từng trường hợp sử dụng điểm quy đổi nào có lợi nhất (xem các Phụ lục kèm theo):

(i) Trường hợp điểm quy đổi của Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cao hơn điểm quy đổi của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:  Phòng Quản lý đào tạo sẽ sử dụng điểm bài thi của sinh viên để xét và/hoặc xếp vào các lớp Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) phù hợp.

(ii) Trường hợp điểm quy đổi của Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào thấp hơn điểm quy đổi của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: sinh viên nộp 01 bản foto hoặc công chứng Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế,+01 bản fotocopy Giấy báo trúng tuyển,

Thời gian: từ ngày 20->25/8/2019

Địa điểm: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, tầng 3, nhà B (gặp cô Thu Hà).

(Yêu cầu: mang bản gốc chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu)

Trong trường hợp này, Phòng Quản lý đào tạo và Khoa tiếng Anh chuyên ngành sẽ đối chiếu, sử dụng điểm có lợi nhất của sinh viên để xếp lớp và xét vào các Chương trình (nếu có)

b. Đối với sinh viên trúng tuyển các chương trình đào tạo chất lượng cao:

Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (hoặc tương đương) IELTS 6.0 trở lên được xếp vào các lớp Tiếng Anh theo hình thức kết hợp để học các học phần Tiếng Anh 1 (Mã học phần TAN141).

Sinh viên xét tuyển theo Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và điểm học bạ hoặc điểm thi THPTQG 2019: không phải nộp lại chứng chỉ.

4. Thời gian và địa điểm thi

Thời gian thi: từ ngày 20-26/8/2019

Địa điểm thi: Tại các phòng Khai thác mạng, Phòng máy tính của Nhà trường

Lưu ý:

- Danh sách dự thi của Tân sinh viên được cập nhật tại các website chính thức của Trường và của Phòng Quản lý đào tạo, đồng thời đã được cập nhật vào Tài khoản cá nhân của Tân sinh viên 

- Sinh viên phải mang theo CMT nhân dân và Thẻ sinh viên tạm thời để được vào thi

- Không sử dụng điện thoại, các thiết bị thu-phát-truyền tin trong suốt quá trình thi.

 - Sinh viên không thể dự thi theo đúng lịch, đề nghị trực tiếp mang thẻ sinh viên đến tại Phòng Quản lý đào tạo (Tầng 2 – Nhà A, gặp thày Nam) để làm thủ tục dự thi vào các ca thi phù hợp.

 

PHỤ LỤC 1: KẾT CẦU BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – Placement Test

- Bài thi Placement Test- tính điểm 100 điểm  bao gồm 2 phần + Phần Nghe bao gồm 40 câu (35 phút) – 40 điểm  và  Phần Đọc – Viết bao gồm 60 câu, (70 phút) – 60 điểm

 Bài thi

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi/ nhiệm vụ bài thi

Mục đích

Nghe

35 phút

3 phần, 40 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã đưa sẵn trong bài thi.

- Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.

Đọc – Viết

70 phút

4 bài, 60 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

- Bài 1: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành câu.

- Bài 2: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành một bài đọc ngắn.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 5 với tổng số từ dao động từ 1650-1800 từ. Thí sinh chọn câu trả lời đúng sau mỗi bài đọc.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh chọn một câu trong số các lựa chọn đồng nghĩa với một câu cho sẵn

- Kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp của sinh viên.

- Kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

 

PHỤ LỤC 2:

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO VÀ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ -DÙNG XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

(Quy đổi sang thang điểm 10 ([1]))

Điểm hệ 10

Placement Test[2]

TOEIC

IELTS

APTIS

CEFR

TOEFL IBT

BEC

CAMBRIDGE

TESTS

TOEIC Reading & Listening

TOEIC Writing & Speaking

8

từ 60

đến 64

500

210

5.0

B1

B1

60

BEC Preliminary

60 -79 FCE

80 - 100 PET

8.5

65-70

550

230

5.5

B2

B2

70

BEC Vantage

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

9

71-79

600

260

6.0

80

9.5

80-89

650

290

6.5

C1

C1

90

BEC Higher

80 -100 CAE

10

90-100

700

310

7.0

100

 

 

[1] Thang điểm này chỉ dùng quy đổi để tính điểm xét tuyển vào chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến

[2] Điểm Bài thi năng lực tiếng Anh đầu vào của Trường Đại học Ngoại Thương


 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9044241
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3952
4619
3952
8996731
129257
268119
9044241

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18