Sidebar

Magazine menu

18
Mon, Oct

Thông báo về việc kê khai thông tin cá nhân dành cho sinh viên Khóa 57 (theo lớp)

Thông báo của Nhà trường

Triển khai kế hoạch kiểm tra hồ sơ sinh viên Khóa 57,

đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình liên hệ Nhà trường -  gia đình sinh viên trong suốt quá trình học tại trường, Phòng Quản lý đào tạo thông báo và yêu cầu sinh viên Khóa 57 thuộc các lớp hành chính kê khai, nộp Phiếu thông tin sinh viên theo đơn vị lớp hành chính theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ 26/11-15/12/2018

2. Nội dung công việc cụ thể

- Lớp trưởng các lớp hành chính nhận danh sách sinh viên theo lớp tại Phòng Quản lý đào tạo, thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp kế hoạch triển khai, thu thập thông tin sinh viên

- Từ 26-30/11/2018: Sinh viên các lớp hành chính kê khai thông tin sinh viên onlỉne tại đại chỉ website: http://dktt.cqaftu.edu.vn, lựa chọn kê khai thông tin người học là sinh viên đại học chính quy, khóa học 57

Lưu ý:

+ hệ thông đăng ký này không hỗ trợ mail.yahoo.com

+ sinh viên làm theo hướng dẫn, tải và in phiếu đăng ký, dán ảnh và ghi lời cam đoan

+ nộp tập trung phiếu cho lớp trưởng lớp hành chính

- Trước ngày 15/12/2018: Lớp trưởng lớp hành chính thu toàn bộ phiếu thông tin của sinh viên trong lớp, sắp xếp theo đúng thứ tự trong danh sách đã được nhận từ Phòng Quản lý đào tạo, đóng thành quyển (bìa cứng) nộp cho Cán bộ quản lý lớp của Phòng Quản lý đào tạo.

+ Sinh viên là Lưu học sinh, sinh viên thuộc các diện cử tuyển... cũng phải thực hiện theo thông báo này

Trưởng hợp có thắc mắc hoặc gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo hoặc cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để được hỗ trợ

 

________________________

Hướng dẫn kê khai Phiếu thông tin sinh viên

 

 

* Mục (1) Phần mã sinh viên: ghi đúng mã sinh viên 10 số hiện đã được cấp và đang dùng để đăng ký, đăng nhập vào hệ thống quản lý tín chỉ, không có kỹ tự đặc biệt hoặc dấu cách

* Mục (3), (4) ghi đúng Dân tộc và Tôn giáo theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

(Lưu ý: (3) và (4) có thể ghi thống nhất theo Danh mục gợi ý dưới đây:

Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979)<<<<

Danh mục các tôn giáo ở Việt Nam<<<)

Trường hợp không theo tôn giáo nào thì ghi "Không"

* Mục (6): Nơi sinh - chỉ ghi tên Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương, theo đúng giấy khai sinh (Không ghi chi tiết đến Quận - Huyện - Phường - Xã)

* Mục (7), (8): Ghi chi tiết Số Nhà - Tổ dân phố - Xã/ Phường - Quận/Huyện - Tỉnh/Thành Phố; (7) ghi theo đúng sổ hộ khẩu gia đình, (8) ghi theo  thực tế

* Mục (9): ghi số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số sổ Hộ chiếu (đối với lưu học sinh)

* Mục (10) Lựa chọn đối tượng chính sách mà mình đang được hưởng ưu đãi có trong danh mục. Trường hợp không có trong danh mục có thể điền tay

Lưu ý đặc biệt đối với việc kê khai mục (10):

a) Sinh viên thuộc đối tượng chính sách, được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo phải có hồ sơ xin xét Miễn hay giảm học phí theo các thông báo của Phòng Công tác chính trị và sinh viên

- Đối tượng là con thương binh, con của người bị tai nạn lao động, con của người bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng không có nguồn nuôi dưỡng: chỉ cần làm hồ sơ 1 lần, được hưởng trong suốt quá trình học (trừ trường hợp do có sự thay đổi quy định của Nhà nước)

- Đối tượng liên quan đến Danh mục địa phương được hưởng ưu đãi, miễn giảm (ví dụ xã dặc biệt khó khăn, hải đảo, ven biển...): sẽ phải làm hồ sơ xin hưởng chế độ hàng năm hoặc hàng kỳ (theo thông báo)

Trường hợp không làm hồ sơ xin miễn giảm theo quy định sẽ không được hưởng chế độ

b) Sau khi Nhà trường cho phép được hưởng chế độ Miễn 100% học phí hoặc giảm 50-70% học phí, thông tin miễn giảm sẽ được cập nhật trong tài khoản theo dõi tinchi của sinh viên và số tiền học phí này sẽ được trừ trực tiếp vào số phải nộp trong hệ thống

* Mục (11): ghi theo thực tế. Riêng số điện thoại phải ghi chính xác số điện thoại của cá nhân sinh viên, không ghi số của Bố hoặc Mẹ

 

 

* Các thông tin có liên quan đến Bố hoặc Mẹ ghi theo thực tế

* Trường hợp Bố/Mẹ đã mất thì ghi "Đã mất"

* Mục nghề nghiệp: ghi theo danh mục nghề nghiệp hiện hành ví dụ: công nhân, nông dân, công chức nhà nước, kinh doanh tư nhân, nội trợ...

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9043867
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3578
4619
3578
8996731
128883
268119
9043867

Địa chỉ IP: 3.229.142.91
2021-10-18