Sidebar

Magazine menu

24
Sun, Oct

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 52, LIÊN THÔNG 11 NĂM 2017

Thông báo của Nhà trường

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về lich phát bằng tốt nghiệp năm 2017 dành cho sinh viên Khóa 52 như sau:

 

Lưu ý :  
1. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải mang theo Phiếu nhận bằng tốt nghiệp có dán ảnh và đóng dấu nổi của Trường, thẻ sinh viên,Chứng minh thư nhân dân. Đối với những sinh viên khóa 52 không đến nhận bằng tốt nghiệp theo lịch trên, Nhà trường sẽ chỉ phát bằng tốt nghiệp vào ngày thứ 3 hàng tuần từ ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. 
2. Sinh viên khóa cũ tốt nghiệp bổ sung vào tháng 07 năm 2017 nhận bằng tốt nghiệp vào thứ ba hàng tuần từ ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.
3. Các sinh viên tốt nghiệp không đến nhận bằng sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ phải nhận bằng tốt nghiệp vào các đợt phát bằng tốt nghiệp sau của Nhà trường.   

1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

K52-Anh 01-KT

 

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

 

B101

K52-Anh 02-KT

K52-Anh 03-KT

K52-Anh 04-KT

K52-Anh 05-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B102

K52-Anh 06-KT

K52-Anh 08-KT

K52-Anh 10-KT

K52-Anh 11-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B103

K52-Anh 12-KT

K52-Anh 13-KT

K52-Anh 15-KT

K52-Anh 16-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B104

K52-Anh 17-KT

K52-Nga 1-KT

K52-Nga 2-KT

K52-Pháp 1-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B105

K52-Pháp 2-KT

K52-Pháp 3-KT

K52-Trung 1-KT

K52-Trung 2-KT

Kinh tế đối ngoại
(CLC tiếng Việt)

K52-Anh 18-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B106

K52-Anh 19-KT

K52-Anh 20-KT

K52-Anh 21-KT

Kinh tế đối ngoại
(CLC giảng dạy bằng tiếng Anh)

K52-Anh 22-KT-CLCTA

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B107

K52-Anh 23-KT-CLCTA

K52-Anh 24-KT-CLCTA

K52-Anh 25-KT-CLCTA

Kinh tế đối ngoại
(CTTT)

K52-Anh 26-CTTTKT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B107

K52-Anh 27-CTTTKT

K52-Anh 28-CTTTKT

Thương mại quốc tế

K52-Anh 07-KT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

Phòng QLĐT

K52-Anh 09-KT

K52-Anh 14-KT

2

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

K52-Anh 01-KDQT

8h15 -9h45
ngày 29 tháng 10 năm 2017

Phòng khách -Tầng 2 nhà A

K52-Anh 02-KDQT

K52-Anh 03-KDQT

K52-Anh 04-KDQT

3

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

K52-Anh 01-KTQT

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B101

K52-Anh 02-KTQT

K52-Anh 03-KTQT

K52-Anh 04-KTQT

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B102

K52-Anh 05-KTQT

K52-Pháp 1-KTQT

Kinh tế và phát triển quốc tế

K52-Anh 06-KTQT

Kinh tế quốc tế
(CLC giảng dạy bằng tiếng Anh)

K52-Anh 7-CLCKTQT

4

Luật

Luật thương mại quốc tế

K52-Anh 1-Luật

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B103

K52-Anh 2-Luật

5

Tài chính-Ngân hàng

Ngân hàng

K52-Anh 01-TC

K52-Anh 02-TC

Tài chính quốc tế

K52-Anh 05-TC

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B104

K52-Anh 06-TC

K52-Anh 07-TC

Phân tích đầu tư tài chính

K52-Anh 03-TC

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B105

K52-Anh 04-TC

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (CLC)

K52-Anh 08-TC

Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

K52-Anh 09-CLCTC

K52-Anh 10-CLCTC

6

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

K52-Anh 01-QT

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B106

K52-Anh 02-QT

K52-Anh 03-QT

K52-Anh 04-QT

K52-Anh 05-QT

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B107

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

K52-Anh 06-CLCQT

Quản trị kinh doanh quốc tế (CTTT giảng dạy bằng tiếng Anh)

K52-Anh 07-CTTTQT

K52-Anh 08-CTTTQT

7

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

K52-Anh 1-TATM

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

B107

K52-Anh 2-TATM

K52-Anh 3-TATM

8

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại

K52-Nhật 1-TNTM

10h00-11h30
ngày 29 tháng 10 năm 2017

Phòng khách -Tầng 2 nhà A

K52-Nhật 2-TNTM

9

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mại

K52-Pháp 1-TPTM

10

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại

K52-Trung 1-TTTM

11

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

Liên thông 11

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9090278
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6005
9760
49989
8996731
175294
268119
9090278

Địa chỉ IP: 3.236.239.91
2021-10-24