Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Aug

Thời khóa biểu học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học và một số lưu ý đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện HPTN và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh Đợt 2 - năm 2020 và tiến độ thu nộp điểm các lớp học phần tín chỉ, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

1. Tổ chức lớp học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học cho sinh viên thực hiện HPTN theo hình thức TTTN, gồm 3 lớp

Thời khóa biểu xem tại đây<<<

Các sinh viên đủ điều kiện TTTN đã được đăng ký học phần này vào tài khoản cá nhân

2. Triển khai tổng rà soát tình trạng học phí của toàn bộ sinh viên đang làm tốt nghiệp từ ngày 20 đến 30/10/2020.

Yêu cầu toàn bộ có tên trong danh sách được làm tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 phải hoàn thành:

- Toàn bộ học phí của các học kỳ trước (tính đến kỳ Hè năm 2020) trước ngày 30/10/2020

- Toàn bộ học phí phát sinh trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 trước khi nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng Quản lý đào tạo

3. Tổng kiểm tra toàn bộ điểm của sinh viên tính đến kỳ Hè năm 2020 từ ngày 01-15/11/2020, chuyển các môn tự chọn học thừa thành môn dự thính (không tính điểm vào điểm xét tốt nghiệp nhưng vẫn in vào bảng điểm), chuyển điểm từ ngành 1 sang ngành 2.

Sau ngày 15/11/2020, yêu cầu sinh viên tự kiểm tra lại điểm của ngành  học đang làm tốt nghiệp.

Trường hợp chưa được xử lý điểm, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, bổ sung điểm

4. Thay đổi cách thức nhận Phiếu đề nghị tổng hợp điểm rèn luyện, Phiếu đề nghị kiểm tra tình trạng học phí và Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên, theo đó sinh viên chỉ cần nộp 1 (một lần) đơn online cho Phòng Quản lý đào tạo vào thời gian quy định. Phòng Quản lý đào tạo sẽ phụ trách, chuyển đơn này đến các Phòng/Ban chức năng để thực hiện các bước tiếp theo.

Không nhận đơn giấy.

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện học phần tốt nghiệp như sau:

A. Hình thức và thời gian thực hiện

 

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Điểm TBCHT từ 7.5 trở lên

- Được học cải thiện tối đa 03 tín chỉ, ngoài GDTC và GDQP

13 tuần

(12/10/2020 –08/01/2021)

Công bố điểm trước 30/01/2021

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung  1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

- Điểm TBCHT dưới 7.5

- Được học lại, học cải thiện, học hoàn thiện chương trình không quá 03 tín chỉ ngoài GDTC, GDQP

8 tuần

(19/10 – 11/12/2020)

Công bố điểm trước 30/01/2021

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(19/10 – 25/12/2020)

B. Nội dung công việc cụ thể


B1. Đối với sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp

- Trước ngày 11/10/2020:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (Danh sách kèm theo thông báo);

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên đã đăng ký đề tại/lĩnh vực nghiên cứu nhưng không đủ điều kiện làm KLTN được chuyển sang hình thức TTTN.

- Từ 12/10/2020 - 08/01/2021: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký tính đến hết học kỳ I năm học 2020–2021.

- Trước ngày 08/01/2021: Sinh viên tra soát KLTN theo lịch của Trung tâm thông tin, nộp KLTN theo quy định và lịch của KCM; nộp đơn đề nghị được tổ chức bảo vệ KLTN theo hướng dẫn.

- Trước ngày 30/01/2021: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P.QLĐT.

B2. Đối với sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp

- Trước ngày 11/10/2020:

+ P. QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (Danh sách kèm theo thông báo), DSSV các lớp học phần song hành với học phần TTTN;

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD.

- Từ 19/10 – 11/12/2020: Sinh viên học và thi học phần song hành cùng học phần TTTN. Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 (sinh viên đăng ký cùng với thời gian đăng ký TTTN).

+ Học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế (đối với sinh viên ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế có nguyện vọng học học phần này);

+ Học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học (đối với toàn bộ sinh viên).

- Từ 19/10 - 25/12/2020: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2020– 2021. Sinh viên nộp thu hoạch TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM.

- Trước 30/01/2021: KCM tổ chức chấm thu hoạch TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

*** Lưu ý: Sinh viên chủ động đăng ký các học phần GDTC, GDQP, và các học phần khác (nếu đủ điều kiện theo quy định) theo thông báo và kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ của Nhà trường. Sinh viên không được đăng ký quá số tín chỉ quy định cho từng hình thức thực hiện HPTN.

C. Cập nhật thông tin giảng viên hướng dẫn:

KCM gửi danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 trước ngày 17/10/2020 và triển khai các công việc theo kế hoạch đã công bố.

D. Kế hoạch xét tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp:

- Từ 14/12 – 30/01/2021: Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 và kiểm tra lại toàn bộ các thông tin liên quan đến xét TN (GDTC, GDQP, điểm rèn luyện, học phí và các điều kiện khác).

- Trước ngày 30/01/2021: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/3/2021: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 16/3/2021: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trước tháng 5/2021: P. QLĐT tổ chức cấp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

Trong trường hợp còn có thắc mắc về danh sách làm tốt nghiệp và đăng ký, sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo vào ngày Thứ 3, 20/10/2020 để được xem xét, hỗ trợ (nếu cần)

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

11478219
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1684
6943
1684
11408258
141704
397432
11478219

Địa chỉ IP: 3.238.225.8
2022-08-15