Sidebar

Magazine menu

07
Fri, May

Kế hoạch điều chỉnh lịch học giáo dục quốc phòng - an ninh dành cho khoá 58,59 năm 2021

Kế hoạch năm học

Nhà trường thông báo Kế hoạch điều chỉnh lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dành cho sinh viên khóa 58, 59 năm 2021.

 Căn cứ kế hoạch và thời khóa biểu điều chỉnh  của Nhà trường học kỳ II năm 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 80/TB-ĐHNT ngày 24/02/2021 của Trường Đại học Ngoại thương về Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đại học;

Căn cứ kết luận của cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường Đại học Ngoại thương ngày 01/03/2021;

Nhà trường thông báo Kế hoạch điều chỉnh lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

Đợt

Thời gian học

Đối tượng tham gia học chính thức

theo kế hoạch ban đầu

Đối tượng bổ sung từ đợt 1

1

Từ ngày 21/02/2021 đến 18/03/2021

Huỷ

Huỷ

2

Từ ngày 18/03/2021 đến 11/04/2021

Khóa 58 các chương trình: CLC Quản trị kinh doanh, CLC Kinh doanh quốc tế, CLC Kinh tế quốc tế, CLC Tài chính-Ngân hàng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung.

- Khóa 59: Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến NB

- Khóa 58: CTTT Kinh tế, CTTT Quản trị kinh doanh, CTTT Tài chính-Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến NB.

3

Từ ngày 11/04/2021 đến 05/05/2021

-Khóa 59 các chương trình:  CLC Kinh tế, CLC Kinh tế quốc tế, CLC Quản trị khách sạn, Kế toán-Kiểm toán theo định hướng ACCA, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kế toán-Kiểm toán, Luật thương mại quốc tế.

-K59 các chương trình: CTTT Kinh tế, CTTT Quản trị kinh doanh, CTTT Tài chính-Ngân hàng.

-K58 các chương trình:

CLC Kinh tế, Kế toán- Kiểm toán, Kế toán-kiểm toán (ACCA)

4

Từ ngày 05/05/2021 đến 29/05/2021

-Khóa 59 các chương trình: CLC Kinh doanh quốc tế , Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế,  CLC Tài chính-Ngân hàng, CLC Quản trị kinh doanh, , CLC Tiếng  Nhật TM, CLC tiếng Trung TM, CLC Tiếng Pháp TM, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,  Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật;

Nhà trường sẽ bố trí khoá 58 ngành Kinh tế trong các thông báo tiếp theo phù hợp với kế hoạch học tập của sinh viên.


Nhà trường phối hợp với Trung tâm bố trí xe đưa đi vào ngày đầu và đón về vào ngày kết thúc đợt học.

Thời gian cụ thể, vị trí xe đỗ, đón sinh viên sẽ được thông báo chậm nhất 1 tuần trước ngày đi của mỗi đợt học.

 Sinh viên đến muộn hoặc không đi cùng đợt theo lịch phân xe của Trường phải tự lo phương tiện lên Trung tâm và tự chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình đi lại.

II.Tổ chức thực hiện

1.Công tác chuẩn bị trước khi đi

a. Sinh viên cần chuẩn bị:

        - Bút, vở để học tập

        - Đồ dùng sinh hoạt cá nhân

        - Giầy tập quân sự

        - Chăn mùa đông, quạt mùa hè, màn…

       - Các vật dụng cá nhân khác ….

b. Nhà trường và Trung tâm GDQP hỗ trợ:

       - Xe đưa đón sinh viên đi học GDQP các đợt học

       - Quần áo quân phục : 02 bộ/sinh viên

       - Mũ vải: 01 chiếc/sinh viên

       - Chiếu cói cá nhân : 01 chiếc/sinh viên

       - Giáo trình GDQP&AN : 01 bộ (Tập 1,2)/sinh viên

2. Chi phí phải nộp tham gia học GDQP

a. Các khoản chi phí phải nộp:

            - Khoản học phí GDQP: Sinh viên nộp cho Nhà trường theo thông báo nộp học phí của Phòng Kế hoạch tài chính.

            - Khoản phí phát sinh trên Trung tâm:

            + Tiền ăn: 60.000đ/ngày/sinh viên (bữa sáng 10.000đ, bữa trưa và tối 25.000 đ/bữa);

            + Tiền bảo quản quân trang cuối khoá: 30.000 đồng/ 1 sinh viên.

            Lưu ý: Ngoài các khoản chi phí phải nộp trên, sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào khác trong suốt quá trình học tập trên Trung tâm

b. Các khoản kinh phí được Nhà trưởng hỗ trợ:

            - Tiền xe đưa đón lên trung tâm GDQP các đợt học

            - Tiền chi phí điện, nước 70.000 đồng/1 sinh viên. Nếu sinh viên sử dụng quá mức trên sẽ phải nộp bổ sung tiền điện, nước phát sinh thêm vào cuối khóa học (giá điện, nước tính theo quy định của Công ty điện, nước thị xã Phúc Yên).  

            - Kinh phí hỗ trợ liên hoan tổng kết cuối khoá: 30.000 đ/sinh viên.

III. Ghi chú:

1. Về việc an toàn sức khoẻ, phòng chống dịch Covid

a. Sinh viên, học viên bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Nhà trường trước và trong quá trình học Giáo dục quốc phòng qua ứng dụng FTU-ehome và theo các quy định bắt buộc khác của Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

Nếu không khai báo, hoặc khai báo không trung thực, sinh viên/học viên sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo qui định cua Nhà trường.

b. Trường hợp sinh viên đến từ/đi qua (có tiếp xúc) tại vùng dịch (theo danh sách được cập nhật thường xuyên của Bộ Y tế) cần phải thực hiện xét nghiệm âm tính hoặc tự cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nơi ở ít nhất 14 ngày trước khi di chuyển lên Trung tâm.

c. Trường hợp sinh viên đang phải cách ly tập trung hoặc chưa hoàn thành việc cách ly tại nơi cư trú theo quy định phải báo cáo Nhà trường thông qua ứng dụng FTU e-home. Nhà trường sẽ đưa ra những sinh viên này ra khỏi đợt học và sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí lịch học GDQP phù hợp đảm bảo tiến độ học tập.

2. Về công nhận điểm, miễn học, hoãn học và điều chỉnh lịch học GDQP

a. Sinh viên đã có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (chương trình giáo dục đại học) được miễn học. Để được miễn học, sinh viên phải nộp đơn xin miễn học kèm theo bản sao chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm GDQP cho phòng Quản lý đào tạo chậm nhất trước khi bắt đầu đợt học một tuần (yêu cầu mang bản gốc để đối chiếu).

b. Sinh viên hoãn học GDQP-AN hoặc đến tập trung tại Trung tâm muộn đề nghị làm đơn trình bày, ghi rõ lý do và nộp cho Phòng Quản lý đào tạo trước khi bắt đầu khóa học.

c. Sinh viên khoá trước xin học lại, học ghép các học phần GDQP phải làm đơn xin học (theo mẫu) có xác nhận của Phòng QLĐT để được theo học cùng các đợt học ở trên.

d. Lưu học sinh nước ngoài diện hiệp định hoặc tự túc hoặc các sinh viên diện đào tạo đặc biệt không phải học phần GDQP.

3. Các ghi chú khác:

a. Sinh viên thực hiện đầy đủ các quy định của Trung tâm GDQP và Nhà trưởng

b. Khi đi học GDQP-AN sinh viên cần mang theo Chứng minh thư nhân dân và Thẻ sinh viên để kiểm tra trong quá trình học tập trên Trung tâm.

c. Để đảm bảo an toàn, sinh viên không được về nhà trong quá trình học tập trên Trung tâm (bao gồm các ngày cuối tuần và nghỉ lễ). Trong trường hợp bất khả kháng, sinh viên xin phép về trong thời gian học tại Trung tâm sẽ không được theo học tiếp tục trên Trung tâm.

d. Các lớp/ khoá, sinh viên chưa được bố trí đi học GDQP do ảnh hưởng bởi dịch Covid sẽ được Nhà trường bố trí vào thời gian phù hợp ở các thông báo sau.

 

*LƯU Ý:  Sinh viên có vấn đề cần hỗ trợ về lịch học GDQP, yêu cầu chủ động liên hệ:

- Trường ĐHNT: Thầy Lộc - Phó trưởng phòng QLĐT; Thầy Tiệp – Chuyên viên QLĐT;

- Trung tâm GDQP: Thầy Hùng- Trưởng Ban Đào tạo TT;

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7757605
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
998
4734
22311
7708560
29616
114987
7757605

Địa chỉ IP: 3.238.173.209
2021-05-07