Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

QTR431 - Quản trị bán lẻ (Retail Management)

Chương trình đào tạo

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần quản trị bán lẻ nghiên cứu toàn diện về việc tổ chức và điều hành một hệ thống bán lẻ; Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò và các loại hình bản lẻ hiện đại, tầm quan trọng của hệ thống bản lẻ đối việc vận hành nền kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và xây dựng chuỗi bán lẻ, các phương pháp phân tích và đo lường hiệu quả của chuỗi bán lẻ để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong việc thiết kế chuỗi bán lẻ. Học phần cũng sẽ giới thiệu các yếu tố quan trọng trong tiến trình xây dựng và triển khai chiến lược bán lẻ: thị trường mục tiêu, xác định lợi thế cạnh tranh và chiến lược Marketing hỗn hợp trong bán lẻ (Marketing – mix). Học phần cũng sẽ trình bày các vấn đề thiết kế và trang trí mặt bằng bán lẻ, lựa chọn khu vực bán lẻ và phân tích các chiến lược áp dụng trong bán lẻ. Bên cạnh đó, học phần cũng cấp lý thuyết, các tình huống thực tế của một số doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và trên Thế giới để sinh viên thực hành theo nhóm thông qua việc khảo sát thực tế các mô hình bán lẻ nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.

 

  1. NỘI DUNG HỌC PHẦN, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về bán lẻ hàng hóa

2

1

2

5,5

2

Chương 1: Tổng quan về bán lẻ hàng hóa

2

2

2

4,5

3

Chương 1: Tổng quan về bán lẻ hàng hóa

2

2

2

4,5

4

Chương 2: Phân tích tình huống và lập kế hoạch bán lẻ

2

2

2

4,5

5

Chương 2: Phân tích tình huống và lập kế hoạch bán lẻ

2

2

2

4,5

6

Chương 3: Công nghệ bán lẻ

3

0

1,5

6

7

Chương 3: Công nghệ bán lẻ & kiểm tra giữa kỳ

2

0

0

2,5

8

Chương 3: Công nghệ bán lẻ

3

0

0

6

9

Chương 4: Tổ chức lực lượng bán hàng

2

2

0

4,5

10

Chương 4: Tổ chức lực lượng bán hàng

2

2

1

4,5

11

Chương 4: Tổ chức lực lượng bán hàng

3

0

0

6

12

Chương 5: Kiểm soát hoạt động bán lẻ

3

0

0

4,5

13

Chương 5: Kiểm soát hoạt động bán lẻ

2

2

1

4,5

14

Thuyết trình

0

0

4,5

2,75

15

Thuyết trình

0

0

4,5

2,75

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

67,5

 

  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

+ Số lần có mặt trên lớp (điểm danh)

 + Tham gia vào bài học (phát biểu)

 

10%

Thảo luận nhóm

- Thảo luận nhóm 1: Lập đề án xây dựng hệ thống bán lẻ?

- Thảo luận nhóm 2: Xây dựng kế hoạch truyền thông cho hệ thống bán lẻ?

 

Báo cáo, thuyết trình nhóm, đánh giá trọng số đều cho các tiêu chí: thuyết trình, nội dung báo cáo, slide thuyết trình và trả lời các câu hỏi

  30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Phương án 1: Đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm

Phương án 2: Đánh giá bằng hình thức tự luận, 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm (60%) + tự luận (40%): thời gian (60 phút -90 phút); chọn cho bài tập tiểu luận cá nhân

60%

 

 

 

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13853863
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
8080
13803
21883
13737356
348534
274414
13853863

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30