Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

TCH301 - Lý thuyết tài chính tiền tệ (Finance and Money)

Chương trình đào tạo

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

  • MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

 

Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính và tiền tệ, như: chức năng của tiền và sự phát triển các hình thái tiền tệ, bản chất của tài chính, các quan hệ tài chính, đánh giá lãi suất và các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, vai trò của các trung gian tài chính trên thị trường tài chính; đặc biệt là vai trò của ngân hàng thương mại. Thêm vào đó, học phần này cũng giới thiệu về vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc điều hành chính sách tiền tệ và xem xét tác động của nó đối với nền kinh tế xã hội. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu về các hoạt động tài chính, các quyết định tài chính, cách sử dụng và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cuối cùng, học phần còn cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước, các nội dung thu và chi của ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước

 

  • NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phân bổ thời gian

Kiểm tra đánh giá

Trên lớp

Ở nhà

 

Lý thuyết

Thực hành

BT lớn/ TL

 

1

Chương 1: Tổng quan về Tài chính Tiền tệ

3

0

3

Thảo luận, làm bài tập

2, 3

Chương 2: Lãi suất

3

3

3

Thảo luận, làm bài tập

4, 5, 6

Chương 3: Giá trị thời gian của tiền

6

3

6

Thảo luận, làm bài tập

7, 8

Chương 4: Thị trường tài chính

6

3

6

Thảo luận, làm bài tập

9, 10

Chương 5: Trung gian tài chính 

3

0

3

Thi giữa kỳ buổi 9, trong 1 giờ, ôn từ chương 1 đến chương 4, sau đó học tiếp

11,12,

Chương 6: Ngân hàng trung ương

3

3

3

Thảo luận, làm bài tập

13, 14

Chương 7: Tài chính Doanh nghiệp

3

3

3

Thảo luận, làm bài tập

15 

Chương 8: Ngân sách Nhà nước

3

0

3

Thảo luận, làm bài tập

Tổng

30

15

30

 

 

  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

 

Điểm danh, trả lời câu hỏi ngắn trên lớp

1 – 8

10%

Kiểm tra giữa kỳ

 

Viết luận (câu hỏi ngắn, trắc nghiệm) 

1 – 12

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận

1 – 12

60%

 

 

 

Tổng:

100%

Ghi chú:

Phương pháp đánh giá chuyên cần có thể có các hình thức khác như:

- Kiểm tra ngắn

Phương pháp đánh giá giữa kỳ có thể có các hình thức khác như:

- Báo cáo thuyết trình theo nhóm

- Bài luận đánh giá theo nhóm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13853241
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
7458
13803
21261
13737356
347912
274414
13853241

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30