Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Thông báo lịch đăng ký bổ sung giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng ký học

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022,

Phòng QLĐT thông báo:
1. Cho phép sinh viên các khóa đăng ký học tập bổ sung cho giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Không cho phép hủy đăng ký các môn học của giai đoạn 1.
2. Thời gian thực hiện: từ 14h chiều ngày 23/10/2021 đến 20h ngày 24/10/2021.

Lưu ý:
- Sinh viên kiểm tra Chương trình đào tạo và điều kiện học tập để đăng ký môn học phù hợp theo quy định hiện hành.
- Sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN tối đa 3 tín chỉ.
- Sinh viên đang thực hiện Thực tập tốt nghiệp CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ HỌC LẠI/HỌC CẢI THIỆN tối đa 3 tín chỉ.
- Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đăng ký môn học. Sau khi kết thúc đăng ký, đề nghị sinh viên in Thời khóa biểu cá nhân dạng học kỳ để học tập theo đúng thời khóa biểu.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375924
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
659
5608
11398
9318080
38533
181451
9375924

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08