Sidebar

Magazine menu

02
Thu, Feb

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2022-2023;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học đã được điều chỉnh của các học phần được mở trong Giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả đăng ký học tập chính thức của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo cho phép sinh viên đăng ký/hủy đăng ký tín chỉ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2, cụ thể như sau:

Read more: THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (BỔ SUNG) GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 22-23

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2022-2023;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong Giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả đăng ký học tập chính thức của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2 như sau:

Read more: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 22-23

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2022-2023;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong Giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả đăng ký học tập chính thức của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG K61 như sau:

Read more: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2, K61 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 22-23

More Articles ...

Subcategories

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

12864910
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6329
6957
27978
12814164
13286
184771
12864910

Địa chỉ IP: 44.212.99.248
2023-02-02