Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Hướng dẫn Tân sinh viên K60 có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tham gia học theo thời khóa biểu điều chỉnh

Thông báo của Nhà trường

Căn cứ tiến độ và thời khóa biểu năm học 2021-2022,

 

Căn cứ Tổng hợp thông tin về chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế của Tân sinh viên K60,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Điều chỉnh lịch học của sinh viên K60 như sau:

a. Đối với sinh viên đang được bố trị học các học phần Tiếng Anh 1: 

(i) Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: tạm hoãn bố trí học học phần Tiếng Anh 1, bố trí cho sinh viên tham gia học bổ sung một số học phần phù hợp với chương trình đào tạo

Lịch chi tiết xem tại đây<<<

Học phần Tiếng Anh 1 sẽ được bố trí bổ sung ở học kỳ 2 năm học 2021-2022

(ii) Sinh viên không có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: Tiếp tục học ở các lớp Tiếng Anh 1 đã được bố trí (học 100%)

b. Đối với sinh viên học các học phần Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh): 

(i) Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: được bố trí học các học phần Ngoại ngữ 1, 2 (Tiếng Anh) theo hình thức kết hợp (học 20%)

(ii) Sinh viên không có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: tiếp tục học lớp Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) theo hình thức học trực tiếp  (học 100%)

  • Sinh viên xem chi tiết thời khóa biểu để xác định rõ học phần đang được yêu cầu học
  • Sinh viên được bố trí học các học phần Ngoại ngữ 1, 2 theo hình thức kết hợp được hưởng các quyền lợi cụ thể như sau:

- Được tham gia các lớp học theo hình thức kết hợp giữa học tập trực tiếp (20%) và được cung cấp các tài khoản để tự học (80%) dưới sự hướng dẫn của Giảng viên

- Làm các bài kiểm tra theo giai đoạn để tính điểm chuyên cần (10%); làm 1 bài thi để tính điểm kiểm tra giữa kỳ (30%)

- Được sử dụng kết quả của chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế quy đổi thành điểm bài thi cuối kỳ (60%)

2. Cách thức tổ chức đăng ký và thông báo:

a. Phòng Quản lý đào tạo thông báo trực tiếp đến từng sinh viên có sự điều chỉnh về lịch thông qua ứng dụng Sổ tay điện tử FTU e-Home và đăng ký học phần mới cho sinh viên vào hệ thống quản lý học tập (ftugate)

b. Các giảng viên được phân công giảng dạy lập các lớp học trực tuyến (qua MS Teams), nhập danh sách sinh viên đủ điều kiện vào các lớp học và tổ chức giảng dạy theo quy định

3. Trường hợp đặc biệt:

Nếu sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học theo lịch đã được công bố trước đây, không tham gia vào các lớp học phần mới với tiến độ mới, sinh viên báo cáo với Giáo viên chủ nhiệm để xin phép được quay trở lại học theo lịch cũ.

Phòng Quản lý đào tạo sẽ điều chỉnh lại lịch của sinh viên theo đề nghị.

Stt Đối tượng trúng tuyển theo Phương thức Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế   Chương trình trúng tuyển Điều chỉnh tiến độ   Lịch học thay thế Ghi chú
1 Phương thức 2 và Phương thức 3; Phương thức 1,4,5,6 (tuyển vào các chương trình giảng bằng tiếng Anh) Có chứng chỉ Tiếng Anh   Chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế   Không học học phần Tiếng Anh 1, điều chỉnh cho học học phần khác thay thế   Bổ sung thêm học phần chưa học, thuôc chương trình đào tạo Sinh viên có thể đăng ký học Tiếng Anh 1 (theo hình thức học trực tiếp, thông thường) và không tham gia học học phần bổ sung
Có chứng chỉ Tiếng Anh   Chương trình tiên tiến    
Có các loại chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế theo Đề án   Chương trình chất lượng cao các ngành Ngôn ngữ   Tiếp tục học các học phần theo thời khóa biểu đã công bố     Sinh viên có thể nộp bổ sung chứng chỉ để tham gia học các lớp theo thời khóa biểu điều chỉnh
2 Phương thức 1,4,5,6 học các chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh   Chương trình tiêu chuẩn   Được bố trí bổ sung học Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) và Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) theo hình thức kết hợp      
  Không có chứng chỉ     Học Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) theo thời khóa biểu đã công bố     Sinh viên có thể nộp bổ sung chứng chỉ để tham gia học các lớp theo thời khóa biểu điều chỉnh

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375746
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
481
5608
11220
9318080
38355
181451
9375746

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08