Frequently Asked Question

Câu hỏi 4: Không đăng ký học có được tham gia lớp học hay không?

Không.

Nếu sinh viên không đăng ký học, không có tên trong danh sách sinh viên của lớp học phần tín chỉ (đồng nghĩa với việc không nộp học phí) thì sẽ không được phép tham gia lớp học.

Có nhiều trường hợp sinh viên không đăng ký học mà tự động liên hệ với các Giảng viên để xin vào lớp học - đây là việc cá nhân giữa giảng viên và sinh viên (chấp nhận cho sinh viên học dự thính - sinh viên học để có thêm kiến thức ngoài chương trình đào tạo).

Trong trường hợp này, sinh viên sẽ không được thêm tên vào danh sách lớp chính thức, không có lịch thi và đồng nghĩa với việc không được ghi nhận kết quả học tập vào Bảng kết quả học tập cá nhân