Frequently Asked Question

Câu hỏi 1: Có thể đăng ký cấp bảng điểm online không? Quy trình đăng ký thế nào?

Trong thời gian giãn cách chống dịch Covid-19, Phòng Quản lý đào tạo hỗ trợ cấp Bảng điểm cho sinh viên và cho phép sinh viên đăng ký theo hình thức trực tuyến.

Các bước thực hiện cụ thể như sau

Bước 1: Truy cập vào số tay cá nhân cho sinh viên FTU E-Home theo tài khoản sinh viên đã được cung cấp.

Bước 2: Vào mục “Dịch vụ một cửa”

Bước 3: Chọn mục “Yêu cầu cấp bảng điểm”

Bước 4: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân bao gồm CCCD, Số điện thoại, Email ở mục I.

Bước 5: Ở mục II,  

  • Tại mục 2.1, chọn chính xác 1 loại bảng điểm. Trong trường hợp sinh viên cần đăng kí từ 2 loại bảng điểm, đề nghị sinh viên chọn “Bảng điểm theo kỳ học” .
  • Tại mục 2.2, điền chính xác địa chỉ nhận BẢNG ĐIỂM để Nhà trường gửi giấy tờ cho sinh viên qua CPN.
  • Tại mục 2.3, điền chính xác SỐ LƯỢNG của loại bảng điểm đã đăng ký ở trên có ghi rõ năm học/kỳ học (nếu có). VD: năm 2020-2021 – 2 bản.
    • Đối với sinh viên cần đăng kí từ 2 loại bảng điểm, ghi rõ các loại bảng điểm cần cấp theo cú pháp: “Loại bảng điểm - số lượng”.
      VD: Bảng điểm năm học 2020-2021 – 2 bản; Bảng điểm học kỳ I năm học 2020-2021 – 1 bản.

Bước 7: Xác nhận và gửi đơn đăng kí.

 

Lưu ý:

Phòng Quản lý đào tạo sẽ gửi thông báo cho sinh viên thông qua Sổ tay và:

- gửi bản scan bảng điểm vào địa chỉ mail do Nhà trường cấp cho sinh viên 

- gửi bản cứng cho sinh viên bằng hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ sinh viên đăng ký