Frequently Asked Question

Câu hỏi 8: Tân sinh viên đăng ký học ngoại ngữ như thế nào?

Tân sinh viên Khóa 60 xét tuyển theo các khối A01, D01, D07 đăng ký học 1 trong 4 ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh (gồm Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Pháp) bằng cách thực hiện đăng ký qua chức năng Khảo sát tại ứng dụng FTU e-Home.

Thời gian đăng ký: từ 01-03/09/2021

Lưu ý:

- Nhà trường chỉ đồng ý phê duyệt cho sinh viên học 1 trong 4 ngoại ngữ kể trên nếu số lượng sinh viên đăng ký học đảm bảo đủ để có thể mở 1 lớp hành chính (khoảng từ 20 sinh viên trở lên)

- Sinh viên không đăng ký sẽ được coi là có nguyện vọng học Ngoại ngữ là Tiếng Anh và xếp vào lớp Tiếng Anh