Frequently Asked Question

Câu hỏi 1: Điều kiện trở thành Tân sinh viên K60

Để trở thành Tân sinh viên của FTU, thí sinh phải:

- Tham gia vào một trong các phương thức xét tuyển của Nhà trường

- Hoàn thành thủ tục nhập học, gồm các bước theo đúng yêu cầu

(Đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức 1, 2, 3, 5, 6) phải thực hiện 2 bước:

+ Làm hồ sơ online

+ Nộp hồ sơ bản cứng.

+ Nộp học phí

và thực hiện các yêu cầu khác của Nhà trường

Tân sinh viên sẽ nhận được Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhà trường, gửi từ Hệ thống tuyển sinh nếu đã làm đầy đủ các bước trên