Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

KTE213 - Đánh giá tác động (Impact Evaluation)

THÔNG BÁO

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần giới thiệu tới người học các vấn đề căn bản liên quan tới đánh giá tác động, các cách thức tiến hành đánh giá tác động như thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát, thiết kế hồi quy và hồi quy gián đoạn, ghép cặp điểm xu hướng, khác biệt kép... Học phần không tiếp cận đánh giá tác động từ phương diện kỹ thuật mà từ phương diện ứng dụng, tập trung vào các nguyên lý phía sau để giúp người học có thể dễ dàng lựa chọn phương pháp phù hợp khi phân tích tác động của dự án, chính sách hay chương trình cụ thể. 

 

 1. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Kiểm tra, đánh giá (5)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học có hướng dẫn

(4)

1-2

Chương 1: Tổng quan về đánh giá tác động

4

2

0

9

Xem mục 5.2

3

Chương 2: Đánh giá tác động dựa trên dữ liệu thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT)

2

1

0

4.5

4

Chương 3: Đánh giá tác động dựa trên dữ liệu thử nghiệm khuyến khích ngẫu nhiên

2

1

0

4.5

5-8

Chương 4: Đánh giá tác động dựa trên dữ liệu phi thử nghiệm

8

4

0

18

9

Chương 5: Thu thập dữ liệu và xác định kích thước mẫu trong Đánh giá tác động

2

1

0

4.5

10

Chương 6: Vấn đề đạo đức và tin cậy của đánh giá tác động – Kiểm tra giữa kỳ

2

1

0

4.5

11

Chương 7: Quản lý quá trình đánh giá tác động

2

1

0

4.5

12

Chương 8: Xử lý một số khó khăn thực tiễn trong đánh giá tác động

2

1

0

4.5

13

Hội thảo mini đánh giá tác động

0

3

7.5

1.5

14

Hội thảo mini đánh giá tác động

0

3

7.5

1.5

15

Hội thảo mini đánh giá tác động

0

3

7.5

1.5

Tổng cộng (giờ)

24

21

22.5

67.5
 1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

3.1. Đánh giá thường xuyên (10 %): Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

3.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức

Tỷ lệ

Bài thi giữa kỳ

20%

Bài báo cáo trình bày

20%

Bài nghiên cứu cuối kỳ

50%

 

3.3. Tiêu chí đánh giá

Bài báo cáo trình bày tại hội thảo mini

 • Hình thức: 1 slides và một tóm tắt tổng thể 2-3 trang A4
 • Nội dung: Chủ đề đã được phân công
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Trình bày vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi               2 điểm

+ Trình bày đảm bảo logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế     5 điểm

+ Thể hiện trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 1 điểm

+ Ngôn ngữ và phong cách trình bày dễ hiểu, thuyết phục 2 điểm

 

 

 • Bai nghiên cứu cuối kỳ

 

 • Hình thức: Sử dụng quy định của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (JIEM)
 • Nội dung: Chủ đề đã được phân công
 • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí       3 điểm

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế       4 điểm

+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú       1 điểm

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định       1 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày       1 điểm

 

 

 • Thi giữa kỳ

 

 • Hình thức: Trắc nghiệm hoặc tự luận
 • Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu
 • Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu bán trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) trong thời gian từ 45- 60 phút.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13852798
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
7015
13803
20818
13737356
347469
274414
13852798

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30