Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

KTE501 - e-PLANE II: Thực tập giữa khóa (e-PLANE II: Midterm Internship)

THÔNG BÁO

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên những tiếp cận đầu tiên phần thực tiễn của một tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có cơ hội quan sát, so sánh và áp dụng các kiến thức đã học của 45 tín chỉ đầu tiên vào thực tế hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua hướng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ hiểu rõ ràng hơn, cũng như có thể nhìn nhận được tổ chức mà mình đang thực tập với những điểm mạnh và điểm yếu. 

     

 

  • NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Học phần được thiết kế cho 5 tuần đi thực tập hoặc 200 giờ thực tập, khi sinh viên kết thúc 2 năm học hoặc tích lũy được ít nhất 45 tín chỉ. Trong trường hợp sinh viên được nhận thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp có ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương hoặc Viện KT&KDQT trong khoảng thời gian khác với thời gian thực tập giữa khóa do Trường quy định, sinh viên có thể làm đơn gửi Viện KT&KDQT và Phòng Quản lý đào tạo để xin được thực hiện học phần thực tập giữa khóa. Nếu đồng ý, Viện KT&KDQT sẽ cử giáo viên hướng dẫn và đánh giá sinh viên theo quy định.

Giáo viên hướng dẫn được Viện phân công, sẽ có ít nhất 3 buổi làm việc với sinh viên, theo lịch và nội dung như sau:

 

STT

Thời gian

Nội dung chính

Buổi 1

Tuần 1

Giới thiệu học phần, trao đổi thống nhất đề cương, kế hoạch thực tập

Buổi 2

Tuần 3

Trao đổi giữa kỳ: nội dung thực tập, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập

Buổi 3

Tuần 5

Trao đổi cuối kỳ, thông qua báo cáo giữa kỳ để in bản cuối nộp cho giáo viên hướng dẫn

  1. HƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Quá trình thực tập

 

Số lần có mặt tham gia làm việc với giáo viên theo lịch và tuân thủ hướng dẫn của người hướng dẫn tại đơn vị thực tập


40%

Đánh giá tổng kết

Báo cáo thực tập

Viết báo cáo theo quy định của học phần

Nội dung và hình thức báo cáo theo quy định

60%

 

 

 

100%

 

 Tiêu chí đánh giá 

Các tiêu chí được xem xét bao gồm:

- Đáp ứng yêu cầu về hình thức;

- Đáp ứng yêu cầu về nội dung: tính logic giữa các phần, thể hiện nhận thức của sinh viên về đơn vị thực tập;

- Hiểu biết của sinh viên về đơn vị thực tập;

- Mức độ thực hiện kế hoạch thực tập.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13852784
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
7001
13803
20804
13737356
347455
274414
13852784

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30