Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

TMA408 - Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights)

THÔNG BÁO

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp và nhà nước cũng như mối quan hệ giữa quyền Sở hữu trí tuệ với thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, học phần bước đầu giúp sinh viên nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ.

 

  1. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Giờ giảng trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1, 2, 3, 4

Chương 1: Giới thiệu chung về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

8

4

4

16

5, 6, 7, 8

Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả  

8

4

4

16

9, 10, 11, 12, 13, 14,

Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

12

6

6

24

15

Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng

2

1

8,5

11,5

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

67,5

 

  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Phương pháp, hình thức đánh giá

 

Phương pháp

Nội dung

Hình thức

Tỷ lệ

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

 Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài giảng, hoàn thành tất cả các bài tập và tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các nội dung được giảng dạy và nghiên cứu trong học phần

Kiểm tra viết / tiểu luận / thuyết trình / bài tập lớn

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các nội dung được giảng dạy và nghiên cứu trong học phần

Thi viết (60 phút)

60%

 

Tổng

 

 

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13853126
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
7343
13803
21146
13737356
347797
274414
13853126

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30