Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

MKT401 - MARKETING QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về marketing quốc tế và các công cụ để lập kế hoạch marketing tại thị trường nước ngoài.

 

  1. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về Marketing quốc tế

2

1

2

4,5

2-3

Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

4

2

2.5

9

4-5

Chương 3: Nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế

4

2

3

9

6-7

Chương 4: Kế hoạch hoá Marketing quốc tế

4

2

3

9

8-9

Chương 5: Chiến lược sản phẩm quốc tế

4

2

3

9

10-11

Chương 6: Chiến lược giá quốc tế

4

2

3

9

12-13

Chương 7: Chiến lược phân phối quốc tế

4

2

3

9

14-15

Chương 8: Chiến lược xúc tiến quốc tế

4

2

3

9

Tổng cộng (giờ)

30 

15

22.5

67.5

 

  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số


Đánh giá quá trình

Chuyên cần

 

- Điểm danh: tối thiểu 5 lần điểm danh.


10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

- Hình thức: BT nhóm theo tình huống thực tế của doanh nghiệp, gồm 2 phần: 

+ Phần bài viết: từ 5-7 trang A4 (không kể phụ lục), cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines.

+ Phần thuyết trình: từ 7-10 phút/nhóm; vào buổi học thứ 9 và 10

    Tổng: 7 điểm

- Tiêu chí đánh giá bài viết:

+Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí 2 điểm

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế 2 điểm

+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú 1 điểm

Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định 1 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày 1 điểm

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

- Hình thức: Thi viết trong thời gian 60 phút

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu

- Đề thi viết bao gồm 2 phần: 

Phần 1 gồm 40 câu trắc nghiệm trải rộng tất cả các chương 

Phần 2 gồm 2 câu tự luận là câu áp dụng kiến thức trong thực tế: câu 1 thuộc nửa đầu chương trình học, câu 2 về nội dung 4P.

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm: 6 điểm

+ Trả lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tự luận: 4 điểm

Tổng: 10 điểm

60%

     

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13853825
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
8042
13803
21845
13737356
348496
274414
13853825

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30