Sidebar

Magazine menu

30
Tue, May

KDO304 - Chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chain)

THÔNG BÁO

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Môn học trang bị cho sinh viên nền tảng lý luận, kỹ năng thực hành, năng lực phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh từ khía cạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản và kĩ năng thực hành kinh doanh quốc tế, lợi thế cạnh tranh quốc gia và toàn cầu hóa để phân tích và đánh giá nguyên lý, mô hình, chiến lược và phương thức tổ chức chuỗi giá trị sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên là nhà kinh doanh trong môi trường toàn cầu với những nội dung cơ bản: (1) Nghiên cứu và phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh, từ đó xây dựng và thực thi chiến lược, kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và năng lực cạnh tranh để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu  (2) Vận dụng được các nguyên lí khoa học và mô hình kinh tế trong hoạch định và triển khai hoạt động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (3) Phát triển và tối ưu các nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế (4) Đổi mới và sáng tạo để tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.Môn học sử dụng nhiều tình huống thực tiễn về hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

 

  1. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Lý thuyết

Thực hành Thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Buổi 1

Chương 1: Lý luận cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu

3

0

0

4

Buổi 2

Chương 1: Lý luận cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu

2

1

1.5

4

Buổi 3

Chương 2: Toàn cầu hóa, phát triển và chuỗi giá trị toàn cầu

2

1

2

4

Buổi 4

Chương 2: Toàn cầu hóa, phát triển và chuỗi giá trị toàn cầu

3

0

0

6

Buổi 5

Chương 3: Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu

3

0

 

6

Buổi 6

Chương 3: Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu

2

1

2

4

Buổi 7

Chương 3: Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu

3

0

 

4

Buổi 8

Chương 4: Thương mại hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu

3

0

 

4

Buổi 9:

Chương 4: Thương mại hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi giá trị toàn cầu

2

1

2

4

Buổi 10:

Kiểm tra giữa kì

 

3

 

0

Buôỉ 11

Chương 5: Chuỗi giá trị bền vững 

2

1

2

4

Buôỉ 12

Chương 5: Chuỗi giá trị bền vững

3

   

4

Buổi 13

Chương 5: Chuỗi giá trị bền vững

2

1

2

4

Buổi 14

Bài giảng chuyên gia và thực hành: Đổi mới và sáng tạo trong chuỗi giá trị toàn cầu

 

3

6

4

Buổi 15

Bài giảng chuyên gia và thực hành: Đổi mới và sáng tạo trong chuỗi giá trị toàn cầu

 

3

5

4

 

Tổng số

30

15

22.5

67.5


  1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Thang điểm 10

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

.kiểm tra viết 45 phút hoặc làm tiểu luận nhóm

Kiểm tra ngắn, 30 phút

    30%

Tiểu luận

Bài tập nhóm

BT được trình bày trên khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman hoặc VnTime; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines. 

Hình thức: Bài luận từ 10-15 trang A4

  • Nội dung: Bộ BT cụ thể
  • Hình thức: Thi tự luận
  • Nội dung: Các vấn đề đã được học tập
  • Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu phân tích tình huống 
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời rõ ràng đầy đủ các câu hỏi :       8 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác diễn biến và phân tích chi tiết :       2 điểm

   Tổng:                      

Báo

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi :           2 điểm

+ Nội dung phù hợp với tên chủ đề, giải quyết trọn vẹn vấn đề nghiên cứu : 5 điểm

+ Tài liệu sử dụng trung thực và minh bạch nguồn dữ liệu :                 1 điểm

+ Hình thức trình bày, ngôn ngữ, bảng biểu, trích dẫn tài liệu tham khảo : 2 điểm

                                                            Tổng:                   10 điểm cáo nhóm

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi vấn đáp/ thi viết tự luận kết hợp trắc nghiệm

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (90’)

60%

 

 

 

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13852853
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
7070
13803
20873
13737356
347524
274414
13852853

Địa chỉ IP: 3.239.129.52
2023-05-30