Sidebar

Magazine menu

09
Fri, Jun

QTR303 - Quản trị học (Management)

THÔNG BÁO

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Môn học tập trung vào các hoạt động quản trị của việc hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức. Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất về các quan hệ quản trị trong quá trình kinh doanh như: quan hệ giữa các doanh nghiệp (đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp liên doanh, liên kết, doanh nghiệp cung ứng đầu vào), quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh (môi trường vĩ mô: kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa xã hội, công nghệ, toàn cầu hóa,... môi trường vi mô: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, nhóm tạo sức ép), quan hệ giữa nhà quản trị với các cá nhân và tập thể lao động trong doanh nghiệp với các phương pháp lãnh đạo hiệu quả và động viên nhân viên, ... Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị kinh doanh cụ thể theo lĩnh vực, ví dụ những khái niệm về chiến lược, chiến thuật hay những kiến thức về môi trường kinh doanh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của doanh nghiệp…

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

Chương 1: Tổng quan về quản trị

3

0

0

6

2

Chương 2: Lịch sử các học thuyết quản trị

2

1

0

1.5

3-4

Chương 3: Môi trường quản trị

3

3

7.5

7.5

5

Chương 4: Ra quyết định

3

0

0

6

6-7

Chương 5: Hoạch định 

4

2

7.5

9

8

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

0

6

9-10

Chương 6: Chức năng tổ chức

3

3

0

7.5

11-12

Chương 7: Chức năng lãnh đạo

3

3

0

7.5

13-14

Chương 8: Tạo động lực cho người lao động

3

3

7.5

7.5

15

Chương 9: Chức năng kiểm soát

3

0

0

6

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

67.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

14, 15

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Từ chương 1 đến hết chương 5

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận (30 – 45 phút)

1, 2, 3, 4, 5

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60  - 90 phút)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13947696
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2675
10996
44017
13831980
75491
366876
13947696

Địa chỉ IP: 44.192.79.149
2023-06-09