Sidebar

Magazine menu

09
Sun, Aug

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHÓA 58

Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh

I. Các chương trình tiến tiến (CTTT), chất lượng cao (CLC) giảng dạy bằng tiếng Anh:

 

1. Quy mô tuyển sinh các chương trình tiến tiến (CTTT), chất lượng cao (CLC) giảng dạy bằng tiếng Anh:

STT

Chương trình

Tên chương trình

Chỉ tiêu

1

 

Các chương trình tiên tiến (CTTT)

Kinh tế đối ngoại

20

Quản trị kinh doanh quốc tế

30

Tài chính-Ngân hàng

15

2

Các chương trình chất lượng cao (CLC)

 

Kinh tế đối ngoại

70

Quản trị kinh doanh quốc tế

60

Ngân hàng và tài chính quốc tế

60

Kinh tế quốc tế

60

Kinh doanh quốc tế

30

Hội đồng xét tuyển sinh viên vào CTTT, CLC có thể điều chỉnh quy mô tuyển sinh của các chương trình CLC trong trường hợp có nhiều sinh viên của ngành có chương trình CLC đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình CLC của ngành đó.

2. Điều kiện tham gia dự tuyển

-    Sinh viên đã trúng tuyển phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 vào hệ đại học chính quy trường Đại học Ngoại thương, có điểm xét tuyển từ điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào CTTT, chương trình CLC.

-     Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng CTTT, chương trình CLC là ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành có CTTT, chương trình CLC. Cụ thể như sau: 

STT

Chương trình

Tên chương trình

Ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành tại trụ sở chính Hà Nội

1

CTTT

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng

2

Chương trình CLC

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Ngân hàng và tài chính quốc tế

Tài chính-Ngân hàng

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

Điều kiện đăng ký chương trình:

+ Các sinh viên trúng tuyển vào trường (tất cả các ngành) có tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển (tính theo hệ số 1) và điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm ưu tiên giải quốc gia/quốc tế đạt mức điểm sàn nhận hồ sơ của CTTT được đăng ký dự tuyển vào CTTT theo nguyện vọng.

+ Sinh viên đã trúng tuyển ngành có đào tạo chương trình CLC chỉ được đăng ký dự tuyển vào chương trình CLC thuộc ngành đã trúng tuyển.

+ Sinh viên trúng tuyển các ngành không có chương trình CLC, có tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển (tính theo hệ số 1) và điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm ưu tiên giải quốc gia/quốc tế không thấp hơn mức điểm sàn nhận hồ sơ dự tuyển của chương trình CLC được đăng ký dự tuyển sang chương trình CLC theo nguyện vọng (không bao gồm các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế quy định tại mục II dưới đây).

3. Quy trình xét tuyển

3.1.Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

- Toàn bộ sinh viên đăng ký xét tuyển phải tham dự kỳ kiểm tra đánh gia năng lực tiếng Anh đầu vào (do Nhà trường tổ chức theo Kế hoạch nhập học khóa 58) với định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 thuộc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sử dụng kết quả kiểm tra để dự tuyển. Bài thi được thiết kế dưới dạng bài thi trắc nghiệm gồm 100 câu (40 câu Nghe, 60 câu Đọc - Viết). Bài thi trắc nghiệm trên máy tính với tổng thời lượng của bài thi là 105 phút.

     - Sinh viên đăng ký xét tuyển phải đạt điểm tiếng Anh tối thiểu là từ mốc 60 điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, tương đương chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được cấp bởi các tổ chức uy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận), cụ thể TOFEL iBT đạt từ 70 điểm trở lên, IELTS đạt từ 6.0, TOEIC từ 600 điểm trở lên, hoặc tương đương trở lên mới được xét tuyển vào học các CTTT và chương trình CLC.

     - Sinh viên có cả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm kiểm tra năng lực, sẽ được tính theo điểm quy đổi cao nhất.

     - Đối với những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển), khi xét tuyển Nhà trường sẽ tính điểm tiếng Anh tương ứng với số điểm của sinh viên đã đạt được trong các chứng chỉ theo thang điểm tính tương đương như trong bảng tham chiếu so sánh thang điểm dưới đây:

BẢNG THAM CHIẾU SO SÁNH THANG ĐIỂM KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH

ĐẦU VÀO VÀ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VỚI THANG ĐIỂM 10

 

Điểm hệ 10

Placement Test[1]

TOEIC

IELTS

APTIS

CEFR

TOEFL IBT

BEC

CAMBRIDGE

TESTS

TOEIC Reading & Listening

TOEIC Writing & Speaking

8

từ 60

đến 64

600

250

6.0

B1

B1

70

BEC Preliminary

60 -79 FCE

80 - 100 PET

8.5

65-70

650

280

6.5

B2

B2

80

BEC Vantage

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

9

71-79

700

300

7.0

C

 

C1

90

9.5

80-89

750

320

7.5

100

BEC Higher

80 -100 CAE

10

90-100

800

340

8.0

C2

110

 

 

3.2. Phỏng vấn xét tuyển đăng ký dự tuyển vào CTTT

     Hội đồng xét tuyển sinh viên vào CTTT tiến hành phỏng vấn bằng tiếng Anh về kiến thức chung, mong muốn và mục tiêu học tập khi tham gia chương trình. 

3.3. Cách thức xét tuyển

        Hội đồng xét tuyển sinh viên vào CTTT, chương trình CLC tại trụ sở chính Hà Nội xét tuyển sinh viên vào các chương trình đã đăng ký theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu căn cứ trên điểm xét tuyển được tính theo công thức dưới đây. Trường hợp sinh viên đăng ký cùng lúc nhiều nguyện vọng, nguyện vọng nào có thứ tự cao hơn sẽ được xét trúng tuyển trước.

                   ĐIỂM XÉT TUYỂN CTTT = A x 0,5 + B x 0,2 + C x 0,3

                   ĐIỂM XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CLC = A x 0,5 + B x 0,5

Trong đó:

A = (Điểm tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng + Điểm ưu tiên giải quốc gia/quốc tế)/3

B = Điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh (theo thang điểm 10)

C = Điểm phỏng vấn bằng tiếng Anh (theo thang điểm 10)

Cách xác định A của sinh viên được tuyển thẳng: các sinh viên được tuyển thẳng được tính điểm xét tuyển như sau:

- Sinh viên đoạt giải quốc tế: A = (Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với môn/lĩnh vực đoạt giải + điểm ưu tiên)/3. Trong đó, điểm ưu tiên là 5 điểm đối với giải nhất, 4 điểm đối với giải nhì và 3 điểm đối với giải ba.

- Sinh viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, thành viên đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi KHKT quốc tế: A = (Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với môn/lĩnh vực đoạt giải + 2 điểm ưu tiên)/3.

- Sinh viên đoạt giải quốc gia: A = (Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với môn/lĩnh vực đoạt giải + điểm ưu tiên)/3. Trong đó, điểm ưu tiên là 1.5 điểm đối với giải nhất, 1 điểm đối với giải nhì và 0.5 điểm đối với giải ba.

Cách xác định A của sinh viên được ưu tiên xét tuyển: Điểm ưu tiên giải quốc gia đối với đối tượng ưu tiên xét tuyển được xác định theo Quyết định số 635/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 28/03/2019 của Trường Đại học Ngoại thương.

4. Tiến độ tuyển sinh

STT

Công việc

Địa điểm

Thời gian

1

Hội thảo các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

D201

13h00 ngày 26/08/2019

2

Nhận đơn đăng ký dự tuyển và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Bản sao công chứng và bản gốc)

Phòng Quản lý Đào tạo (P.QLĐT) – tầng 2, nhà A

Từ ngày 26 đến 30/8/2019

3

Tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển và thông báo lịch phỏng vấn CTTT

Bảng tin tại P.QLĐT và webstie http://qldt.ftu.edu.vn/

Ngày 31/8/2019

STT

Công việc

Địa điểm

Thời gian

4

Phỏng vấn bằng tiếng Anh đối với sinh viên dự tuyển CTTT

Theo thông báo

Ngày 03/09/2019

5

Thông báo trúng tuyển vào các chương trình CTTT,CLC

Bảng tin tại P.QLĐT và webstie http://qldt.ftu.edu.vn/

Ngày 04/09/2019

6

Nhập học vào các chương trình CTTT,CLC

Theo thông báo chi tiết tại Bảng tin tại P. QLĐT và webstie http://qldt.ftu.edu.vn/

Ngày 05/09/2019

7

Sinh viên CTTT, CLC học theo thời khóa biểu của chương trình trúng tuyển

Bảng tin tại P. QLĐT và webstie http://qldt.ftu.edu.vn/

Ngày 09/9/2019

II. Các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế

1. Quy mô các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế

STT

Chương trình

Tên chương trình

Chỉ tiêu

1

Các chương trình chất lượng cao định hướng nghề nghiệp quốc tế

Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

60

Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

10

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

30

2. Điều kiện tham gia dự tuyển và thời gian đăng ký các chương trình chất lượng cao định hướng nghề nghiệp quốc tế:

Điều kiện đăng ký chương trình:

+ Sinh viên đăng ký vào các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế theo kế hoạch hướng dẫn  đăng ký ngành/ chuyên ngành của Nhà trường.

+ Sinh viên đã trúng tuyển nhóm ngành Kinh doanh quốc tế - Quản trị kinh doanh (mã xét tuyển NTH02) được đăng ký vào chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản và  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

+ Sinh viên đã trúng tuyển nhóm ngành Kế toán-Tài chính ngân hàng (mã xét tuyển NTH03) được đăng ký vào các chương trình Kế toán-Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA.

Thời gian đăng ký các chương trình định hướng nghề nghiệp: Theo kế hoạch chung về đăng ký ngành/chuyên ngành của Nhà trường. Thời gian đăng ký từ ngày 15 tháng 08 năm 2019 đến 17h00 ngày 22 tháng 08 năm 2019.

Thời gian thông báo trúng tuyển và phân lớp các chương trình định hướng nghề nghiệp: Trước ngày 26 tháng 08 năm 2019.

Ghi chú

[1] Điểm Bài thi năng lực tiếng Anh đầu vào của Trường Đại học Ngoại Thương

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6300391
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
341
6163
52951
6199257
65528
234363
6300391

Địa chỉ IP: 3.235.45.196
2020-08-09