Sidebar

Magazine menu

26
Sat, Sep

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHOÁ 56 TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI

Hướng dẫn thủ tục
  1. Mục đích

- Căn cứ để phân lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên Khóa 56.

Xem chi tiết danh sách<<<<

- Căn cứ để xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

  1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng bắt buộc: Tất cả các sinh viên K56 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 và D07; Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vẫn phải dự thi kỳ thi này).

- Đối tượng tự nguyện thi để đăng ký dự tuyển Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh: Sinh viên K56 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D02, D03, D04 và D06) và những sinh viên trúng tuyển ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D04 và D06).

  1. Nội dung thi

- Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các sinh viên tự nguyện đăng ký được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Bài thi trắc nghiệm trên máy tính với tổng thời lượng của bài thi là 105 phút.

- Kết cấu của bài Placement Test bao gồm 2 phần (Xem chi tiết tại Bảng 1):

+ Phần Nghe bao gồm 40 câu, thời gian là 35 phút

+ Phần Đọc – Viết bao gồm 60 câu, thời gian là 70 phút

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm, trong đó:

+ Điểm Nghe hiểu tối đa là 40 điểm

+ Điểm Đọc – Viết tối đa là 60 điểm

            Bảng 1: Định dạng Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào – Placement Test

Bài thi

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi/ nhiệm vụ bài thi

Mục đích

Nghe

35 phút

3 phần, 40 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã đưa sẵn trong bài thi.

Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.

Đọc – Viết

70 phút

4 bài, 60 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

- Bài 1: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành câu.

- Bài 2: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành một bài đọc ngắn.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 5 với tổng số từ dao động từ 1650-1800 từ. Thí sinh chọn câu trả lời đúng sau mỗi bài đọc.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh chọn một câu trong số các lựa chọn đồng nghĩa với một câu cho sẵn.

- Kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp của sinh viên.

- Kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

Tổng

105 phút

100 câu

 

 

  1. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên đăng ký tham dự thi

- Những sinh viên đạt mức điểm từ 50/100 trở lên, nếu đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn Tiếng Anh năm thứ nhất gồm học phần Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) mã học phần TAN131 và học phần Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh), mã học phần TAN132 của các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thì sẽ tham gia học trực tuyến với giáo trình và tài khoản cấp miễn phí và được nhận mức điểm cuối kỳ đã quy đổi theo thang điểm 10 cụ thể như sau (điểm cuối kỳ chiếm 60% điểm tổng kết môn học):   

+ Nhận điểm 10 nếu đạt từ 55 điểm trở lên.

+ Nhận điểm 9 nếu đạt từ 50 đến 54 điểm.

- Những sinh viên không đạt mức điểm được học trực tuyến và những sinh viên thi đạt mức điểm được học trực tuyến nhưng không đăng ký, sẽ học ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo chương trình đào tạo của chuyên ngành học đã ban hành cho năm thứ nhất (trừ sinh viên các khối D2, D3, D4, D6 trúng tuyển vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế và các sinh viên đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Trung).

- Sinh viên có thể sử dụng kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao.

- Những sinh viên đã có một trong những Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (được cấp bởi các tổ chức có uy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) có thể lựa chọn sử dụng kết quả kỳ thi hoặc điểm quy đổi của chứng chỉ để xét như sau:

+ Nếu đạt mức điểm tại Bảng 2, sinh viên sẽ được hưởng quyền miễn dự học và tham gia vào lớp học trực tuyến Tiếng Anh năm thứ nhất được đề cập trên đây.

+ Sinh viên nộp Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (nộp 01 bản foto hoặc công chứng chứng chỉ tiếng Anh + 01 bản foto Giấy báo trúng tuyển, mang bản gốc chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu) từ ngày 16->22/8/2017 tại Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, tầng 3, nhà B (gặp cô Thu Hà).

          + Sinh viên các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D02, D03, D04 và D06) và những sinh viên trúng tuyển ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D04 và D06) có nguyện vọng dự tuyển Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao có thể đăng ký dự thi kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào K56 tại Phòng QLĐT, tầng 2, nhà A (gặp thầy Nam) từ ngày 16-> 18/8/2017.

 

Bảng 2: Bảng điểm Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm chuyển đổi cho học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

 

ĐIỂM TOEIC

ĐIỂM IELTS

BEC

ĐIỂM TOEFL IBT

KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU (CEFR)

CAMBRIDGE

TESTS

 

ĐIỂM QUY ĐỔI

TOEIC READING & LISTENING

TOEIC WRITING

TOEIC SPEAKING

510

70 - 80

80 - 100

4

BEC Prelim-inary

55

B1

45 - 59 FCE

65 - 79 PET

90 - 100 KET

 

10

 

+ Nếu đạt mức điểm như quy định tại Bảng 3 có thể lựa chọn sử dụng kết quả Bài thi năng lực Tiếng Anh đầu vào hoặc điểm quy đổi của chứng chỉ để xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh theo Bảng tham chiếu so sánh thang điểm như sau:

 

Bảng 3: Bảng tham chiếu so sánh thang điểm Bài thi năng lực Tiếng Anh đầu vào và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với thang điểm 10

 

(Sử dụng để xét tuyển điều kiện tiếng Anh vào các Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao)

 

Placement Test

TOEIC

IELTS

CEFR

TOEFL IBT

BEC

CAMBRIDGE

TESTS

Điểm hệ 10

TOEIC Reading & Listening

TOEIC Writing

TOEIC Speaking

từ 50

đến 59

 

từ 510  đến 550

70 - 80

 

80 - 100

4.0

B1

từ 53 

đến 55

BEC Preliminary

    45 - 59 FCE

    65 - 79 PET

90 - 100 KET

6,5

từ 60

đến 64

từ 555  đến 575

80 - 90

100 - 110

4.5

từ 56 

đến 59

7

từ 65

đến 69

từ 580  đến 615

90 - 100

110 - 120

5.0

B2

từ 60 

đến 63

BEC Vantage B, C

60 -79 FCE

80 - 100 PET

7,5

từ 70

đến 74

từ 620  đến 645

100 - 110

120 - 130

5.5

từ 64

đến 70

8

từ 75

đến 79

từ 650  đến 680

110 - 120

130 - 140

6.0

từ 71 

đến 78

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

8,5

từ 80

đến 84

từ 685  đến 705

120 - 140

140 - 160

6.5

C1

từ 79

đến 86

BEC Higher

9

từ 85

đến 89

từ 710  đến 740

140 - 160

160 - 180

7.0

từ 87 

đến 95

80 -100 CAE

9,5

từ 90

 trở lên

từ 750  trở lên

170 trở lên

180 trở lên

từ 7.5 trở lên

C2

từ 96

trở lên

10

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6660577
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
481
5588
31780
6572050
205901
219813
6660577

Địa chỉ IP: 18.208.202.194
2020-09-26