Kế hoạch nhập học năm 2016 (Khóa 55)

Hướng dẫn thủ tục

Căn cứ trên Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Ngoại thương thông báo Kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 55 (niên khóa 2016-2020) như sau:

 

  1. TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Từ 15/8/2016 đến 30/8/2016

Sinh viên đăng ký thông tin cá nhân, chuyên ngành và ngôn ngữ học tại trang tín chỉ http://tinchi.ftu.edu.vn/ theo hướng dẫn tại Thông báo đăng ký thông tin cá nhân và chuyên ngành của Phòng QLĐT.

Sau khi đăng ký sinh viên phải in phiếu và ghi lời cam đoan. Phiếu đăng ký phải nộp cùng hồ sơ nhập học cho Nhà trường vào ngày nhập học. Công bố kết quả xếp ngành/ chuyên ngành chậm nhất ngày 08/09/2016.

Từ 5/9/2016 đến 7/9/2016

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại Cơ sở Hà Nội theo thời gian và thông tin nhập học cụ thể ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

Đến ngày 5/9/2016 nếu thí sinh thuộc diện trúng tuyển vẫn chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển thì liên hệ trực tiếp tại Phòng QLĐT.

Từ ngày 8/9/2016 đến 12/9/2016

Sinh viên tham dự kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào trên máy tính (gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết) theo nguyên tắc tự nguyện đăng ký.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để sinh viên đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn tiếng Anh năm thứ nhất (sinh viên được cấp account tự học và không phải tham dự giờ trên lớn) hoặc đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Xem thông tin chi tiết vào ngày nhập học.

Từ ngày 8/9/2016 đến 16/9/2016

Sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Kế hoạch của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa được thông báo chi tiết vào ngày nhập học.

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Ngày 12/9/2016

7h00 sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Sảnh nhà A.

 

Từ ngày 8/9/2016 đến 14/9/2016

Sinh viên nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các Chương trình Tiên tiến (CTTT) và Chương trình chất lượng cao (CTCLC) giảng dạy bằng tiếng Anh.

Quy định về tuyển sinh CTTT và CTCLC được thông báo trên website của trường (www.ftu.edu.vn) và của Phòng Quản lý đào tạo (www.qldt.ftu.edu.vn)

Từ ngày 15/9/2016 đến 16/9/2016

Sinh viên đăng ký dự tuyển vào các CTTT tham dự phỏng vấn năng lực bằng tiếng Anh.

Lịch phỏng vấn được thông báo trên website của Phòng QLĐT (www.qldt.ftu.edu.vn)

Từ ngày 19/9/2016

Sinh viên bắt đầu học chính khóa theo Thời khóa biểu.

Danh sách phân lớp và Thời khóa biểu được thông báo tại website của trường, hoặc của Phòng Quản lý đào tạo, hoặc http://tinchi.ftu.edu.vn trước ngày 16/9/2016.

 

  1. TẠI CƠ SỞ 2 – TP. HỒ CHÍ MINH

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Từ ngày 26/8/2016 đến 5/9/2016

Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học, đọc kỹ hướng dẫn làm thủ tục nhập học đăng trên trang web CS II, chuẩn bị và in sẵn, điền đầy đủ thông tin vào các giấy tờ theo hướng dẫn

http://cs2.ftu.edu.vn

Từ 06/9/2016 đến 07/9/2016

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại Cơ sở II theo thời gian và thông tin nhập học cụ thể ghi trong Giấy báo trúng tuyển

Đến ngày 6/9/2016 nếu thí sinh thuộc diện trúng tuyển vẫn chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển vẫn làm thủ tục nhập học bình thường và liên hệ với Ban QLĐT để đăng ký cấp lại

Từ ngày 8/9/2016 đến 11/9/2016

Sinh viên tham gia học tập tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Kế hoạch của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (bao gồm: thông báo chia lớp, lịch học, địa điểm học) được thông báo chi tiết trên trang web CS II hoặc bảng thông báo của Ban QLĐT.

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Từ ngày 10/9/2016 đến 15/9/2016

Sinh viên tham dự kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào trên máy tính (gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết) theo nguyên tắc tự nguyện đăng ký.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để sinh viên đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn tiếng Anh năm thứ nhất (sinh viên được cấp account tự học và không phải tham dự giờ trên lớn) hoặc đăng ký xét tuyển vào các Chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Xem thông tin chi tiết vào ngày nhập học.

Từ ngày 12/9/2016

Sinh viên bắt đầu học chính khóa theo Thời khóa biểu (các môn chung)

Thời khóa biểu được thông báo tại website của CS2 hoặc tại Ban QLĐT

Từ ngày 15/9/2016 đến 20/9/2016

- Xét tuyển chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Xếp lớp theo các chuyên ngành học

Danh sách phân lớp và Thời khóa biểu từng lớp được thông báo tại website của CS2 và bảng thông của Ban QLĐT

Ngày 26/9/2016

13h00 sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017

 

 

  1. TẠI CƠ SỞ QUẢNG NINH

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Từ ngày 15/8/2016

đến 30/8/2016

Sinh viên trúng tuyển đợt xét tuyển đợt 1 đăng ký thông tin cá nhân, chuyên ngành và ngôn ngữ học tại trang tín chỉ http://tinchi.ftu.edu.vn/ theo hướng dẫn tại Thông báo đăng ký thông tin cá nhân và chuyên ngành của Phòng QLĐT.

Sau khi đăng ký sinh viên phải in phiếu và ghi lời cam đoan. Phiếu đăng ký phải nộp cùng hồ sơ nhập học cho Nhà trường vào ngày nhập học. Công bố kết quả xếp ngành/ chuyên ngành chậm nhất ngày 14/09/2016

Từ ngày 09/09/2016

đến 10/09/2016

Sinh viên trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 đăng ký thông tin cá nhân, chuyên ngành và ngôn ngữ học tại trang tín chỉ http://tinchi.ftu.edu.vn/ theo hướng dẫn tại Thông báo đăng ký thông tin cá nhân và chuyên ngành của Phòng QLĐT.

Sau khi đăng ký sinh viên phải in phiếu và ghi lời cam đoan. Phiếu đăng ký phải nộp cùng hồ sơ nhập học cho Nhà trường vào ngày nhập học. Công bố kết quả xếp ngành/ chuyên ngành chậm nhất ngày 14/09/2016

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ghi chú

Ngày 15/9/2016

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại Cơ sở Quảng Ninh theo thời gian và thông tin nhập học cụ thể ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

Đến ngày 12/9/2016 nếu thí sinh thuộc diện trúng tuyển vẫn chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển thì liên hệ trực tiếp tại Ban QLĐT – Cơ sở Quảng Ninh.

Từ ngày 16/09/2016 đến 25/09/2016

Sinh viên tham dự kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào trên máy tính (gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết) theo nguyên tắc tự nguyện đăng ký.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để sinh viên đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn tiếng Anh năm thứ nhất (sinh viên được cấp account tự học và không phải tham dự giờ trên lớn).

Xem thông tin chi tiết vào ngày nhập học.

Từ ngày 16/09/2016 đến 25/09/2016

Sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Kế hoạch của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa được thông báo chi tiết vào ngày nhập học.

Ngày 17/9/2016

7h00 sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 tại Hội trường của Cơ sở Quảng Ninh.

 

Ngày 19/09/2016

Sinh viên bắt đầu học chính khóa theo Thời khóa biểu.

Danh sách phân lớp và Thời khóa biểu được thông báo tại website của Cơ sở Quảng Ninh trước ngày 18/09/2016.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

3784778
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4141
5720
21644
3729413
124156
152841
3784778

Địa chỉ IP: 3.85.143.239
2019-05-23