Thời khóa biểu các học phần tín chỉ - Giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (cập nhật)

Thời khóa biểu

Lưu ý: 

 

- Các lớp học phần tín chỉ - giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu từ ngày 21/10/2019

Sinh viên đăng ký thành công vào lớp, có tên trong danh sách lớp sẽ được tham gia lớp học

- Sinh viên đăng ký nhầm vào các lớp không thuộc chương trình đào tạo sẽ được bố trí đăng ký hủy lớp vào các ngày 21 và 22/10/2019

- Tổ chức đăng ký vào các lớp mở bổ sung theo đề nghị của sinh viên (có phê duyệt của Khoa) và đăng ký lại các lớp phải điều chỉnh lịch học: ngày 23/10/2019

(chỉ đăng ký hủy lớp hoặc bổ sung vào lớp thông qua portal ftugate, không chấp nhận đơn đề nghị hủy lớp hoặc đăng ký bổ sung bằng giấy)

Xem chi tiết Thời khóa biểu tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5456617
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1133
2901
14608
5418905
90761
118894
5456617

Địa chỉ IP: 34.239.151.158
2020-02-27